การดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ

นำไปใช้กับ: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1 เพิ่มเติม

มีไฟล์หลายชนิดที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ เช่น เอกสาร รูปภาพ วิดีโอ แอป ส่วนขยาย และแถบเครื่องมือสำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ เป็นต้น เมื่อคุณเลือกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด Internet Explorer จะสอบถามถึงสิ่งที่คุณต้องการทำกับไฟล์นั้น ต่อไปนี้คือการกระทำบางอย่างที่คุณสามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดไฟล์ที่คุณกำลังดาวน์โหลด

 • เปิดไฟล์เพื่อดู แต่ไม่ต้องบันทึกลงในพีซีของคุณ
 • บันทึกไฟล์บนพีซีของคุณในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของการดาวน์โหลด หลังจากที่ Internet Explorer เรียกใช้ตัวสแกนความปลอดภัยและดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะเปิดไฟล์ โฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ไว้ หรือดูไฟล์ในตัวจัดการการดาวน์โหลดก็ได้
 • บันทึกเป็นไฟล์ชื่ออื่น ชนิดอื่น หรือในตำแหน่งดาวน์โหลดอื่นในพีซีของคุณ
 • เรียกใช้แอป ส่วนขยาย หรือไฟล์ชนิดอื่น หลังจากที่ Internet Explorer เรียกใช้การสแกนความปลอดภัยแล้ว ไฟล์ดังกล่าวจะเปิดขึ้นและทำงานในพีซีของคุณ
 • ยกเลิก การดาวน์โหลดและย้อนกลับไปเรียกดูเว็บต่อ

คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ที่มีขนาดเล็กกว่า เช่น รูปภาพเดียว ลงในพีซีของคุณได้ คลิกขวาที่รูปภาพ ลิงก์ หรือไฟล์ที่คุณต้องการบันทึก จากนั้นเลือก บันทึกรูปภาพ หรือ บันทึกเป้าหมายเป็น

การค้นหาไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดไว้ในพีซีของคุณ

ตัวจัดการดาวน์โหลดจะติดตามรูปภาพ เอกสาร และไฟล์อื่นๆ ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บ ไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ ดาวน์โหลด โดยอัตโนมัติ โดยปกติแล้ว โฟลเดอร์นี้จะอยู่ในไดรฟ์ที่ Windows ติดตั้งอยู่ (ตัวอย่างเช่น C:\users\ชื่อของคุณ\ดาวน์โหลด) คุณสามารถย้ายสิ่งที่ดาวน์โหลดจากโฟลเดอร์ ดาวน์โหลด ไปยังตำแหน่งอื่นๆ ในพีซีของคุณได้ทุกเมื่อ

เมื่อต้องการดูไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาขณะใช้งาน Internet Explorer ให้ทำดังนี้ เปิด Internet Explorer แล้วเลือกปุ่มเครื่องมือ จากนั้นเลือก ดูดาวน์โหลด คุณจะสามารถดูสิ่งที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บ ตำแหน่งที่เก็บไว้ในพีซีของคุณ และเลือกการดำเนินการที่จะใช้กับไฟล์ดาวน์โหลดของคุณได้

การเปลี่ยนโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเริ่มต้นในพีซีของคุณ

 1. เปิด Internet Explorer เลือกปุ่มเครื่องมือ แล้วเลือก ดูดาวน์โหลด
 2. ในกล่องโต้ตอบดูดาวน์โหลด ให้เลือก ตัวเลือก ที่มุมล่างซ้าย
 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นในการดาวน์โหลดตำแหน่งอื่นด้วยการเลือก เรียกดู แล้วเลือก ตกลง เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วเหตุใดบางไฟล์จึงจะไม่เปิดใน Internet Explorer

Internet Explorer ใช้ Add-on เช่น Adobe Reader ในการแสดงไฟล์บางไฟล์ในเบราว์เซอร์ หากไฟล์ที่ต้องการ Add-on ไม่เปิดขึ้น คุณอาจมี Add-on เวอร์ชันเก่าที่จำเป็นต้องได้รับการอัปเดต


เกี่ยวกับการดาวน์โหลดและคำเตือนด้านความปลอดภัย

เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ Internet Explorer จะตรวจหาว่าสิ่งที่ดาวน์โหลดมานั้นเป็นอันตรายหรืออาจสร้างความเสียหายให้แก่พีซีของคุณหรือไม่ หาก Internet Explorer คิดว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดมีลักษณะที่น่าสงสัย คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อให้ตัดสินใจว่าจะบันทึก เรียกใช้ หรือเปิดไฟล์นั้นหรือไม่ แม้ว่าจะมีเพียงบางไฟล์เท่านั้นที่ได้รับการแจ้งเตือนว่าเป็นอันตราย แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องแน่ใจว่าไซต์ที่คุณกำลังดาวน์โหลดนั้นเชื่อถือได้ และคุณต้องการดาวน์โหลดไฟล์นั้นจริงๆ


หากคุณเห็นคำเตือนด้านความปลอดภัยที่แจ้งให้คุณทราบว่า ไม่สามารถตรวจสอบผู้เผยแพร่โปรแกรมนี้ได้ แสดงว่า Internet Explorer ไม่รู้จักไซต์หรือองค์กรที่ขอให้คุณดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้จักและเชื่อถือผู้เผยแพร่ดังกล่าวก่อนที่จะบันทึกหรือเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด


การดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บมีความเสี่ยงเสมอ ต่อไปนี้เป็นการป้องกันบางประการที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อช่วยปกป้องพีซีของคุณในขณะที่ดาวน์โหลดไฟล์

 • ติดตั้งและใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส
 • ดาวน์โหลดไฟล์จากไซต์ที่คุณไว้ใจเท่านั้น
 • หากไฟล์มีลายเซ็นดิจิทัล ให้ตรวจสอบว่าลายเซ็นถูกต้องและไฟล์นั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เมื่อต้องการดูลายเซ็นดิจิทัล ให้เลือกที่ลิงก์ของผู้เผยแพร่ในกล่องโต้ตอบคำเตือนด้านความปลอดภัยที่เปิดขึ้นเมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์เป็นครั้งแรก