ตัวควบคุม ActiveX ล้าสมัย

ตัวควบคุม ActiveX

ตัวควบคุม ActiveX เป็นแอปขนาดเล็กที่ช่วยให้เว็บไซต์ต่างๆ สามารถนำเสนอเนื้อหา เช่น วิดีโอและเกมได้ ซึ่งยังช่วยคุณในการโต้ตอบกับเนื้อหา เช่น แถบเครื่องมือและโปรแกรมแสดงราคาหุ้นเมื่อคุณเรียกดูเว็บดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตัวควบคุม ActiveX จำนวนมากไม่ได้อัปเดตโดยอัตโนมัติ จึงอาจล้าสมัยได้เมื่อมีการเผยแพร่เวอร์ชันใหม่

สิ่งสำคัญคือคุณควรทำให้ตัวควบคุม ActiveX ของคุณเป็นเวอร์ชันปัจจุบันเสมอ เป้าหมายของเว็บเพจที่เป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัยหลายๆ แห่งคือตัวควบคุม Active ที่ล้าสมัยซึ่งมีจุดอ่อนด้านความปลอดภัย โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากพีซีของคุณ ทำให้ข้อมูลในพีซีเสียหาย ติดตั้งซอฟต์แวร์ในพีซีโดยปราศจากการยินยอมของคุณ หรือให้ผู้อื่นควบคุมพีซีของคุณได้จากระยะไกล

การอัปเดตตัวควบคุม ActiveX

Internet Explorer จะแจ้งคุณเมื่อพบและบล็อกเว็บเพจบางส่วนที่กำลังโหลดตัวควบคุม ActiveX ทั่วไปที่ล้าสมัย เมื่อต้องการอัปเดตตัวควบคุมเหล่านี้ ให้ทำดังนี้

  1. จากแถบแจ้งเตือน Internet Explorer ให้เลือก อัปเดต
  2. คุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของตัวควบคุม ActiveX ที่ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดตัวควบคุมเวอร์ชันล่าสุดได้


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17437 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม