คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวงจรการใช้งาน — ฮาร์ดแวร์


กลับไปยังโฮมเพจวงจรการใช้งาน
 

หมายเหตุ: คำถามที่พบบ่อยนี้ได้รับการอัปเดตเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2015

หลังจากมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2015 แล้ว สามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการรับประกันฮาร์ดแวร์ของ Microsoft ได้ที่นี่:

ซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่ทำงานบนฮาร์ดแวร์ของ Microsoft จะยังคงได้รับการสนับสนุนต่อไปโดยเป็นไปตาม นโยบายวงจรการใช้งานของ Microsoftที่มีอยู่ 


ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นไปตาม ข้อสงวนสิทธิ์และการบอกกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft โปรดกลับมาหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี