คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนวงจรการใช้งาน - Internet Explorer

กลับไปยังโฮมเพจวงจรการใช้งาน
 

หมายเหตุ: คำถามที่พบบ่อยนี้ได้รับการอัปเดตเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2016 

1. นโยบายการสนับสนุนวงจรการใช้งานของ Microsoft สำหรับ Internet Explorer เป็นอย่างไร
2. จะเป็นอย่างไร หากฉันใช้งานระบบปฏิบัติการรุ่นที่ไม่ได้แสดงอยู่ในตาราง
3. Internet Explorer รุ่นล่าสุดจะยังคงได้รับการสนับสนุนอีกนานเท่าใด
4. Microsoft Edge คืออะไร เบราว์เซอร์ Windows 10 Enterprise เป็นอย่างไร
5. Internet Explorer 11 คือ Internet Explorer รุ่นล่าสุดใช่หรือไม่
6. หมายความว่า Microsoft กำลังเปลี่ยนนโยบายวงจรการใช้งานการสนับสนุนสำหรับ Internet Explorer ใช่หรือไม่
7. อะไรจะเกิดขึ้น หากลูกค้าไม่เปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์ล่าสุดก่อนวันที่สิ้นสุดการสนับสนุนคือ วันที่ 12 มกราคม 2016
8. จะเป็นอย่างไร หากแอปพลิเคชั่นสายงานธุรกิจ (LOB) ของบริษัทของฉันมีการอ้างอิงถึง Internet Explorer รุ่นที่ใกล้สิ้นสุดการสนับสนุนในวันที่ 12 มกราคม 2016
9. Microsoft จะแนะนำว่าอะไรบ้าง หากลูกค้าใช้งานแอปพลิเคชั่นที่ขึ้นกับ DLL รันไทม์เฉพาะของ Internet Explorer
10. หากลูกค้าปิดคุณสมบัติของ Internet Explorer แต่มีซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นที่ใช้ DLL รันไทม์ของ Internet Explorer ทั้งนี้ จะสามารถอัปเดต DLL รันไทม์ของ Internet Explorer ได้อย่างไร
11. ทรัพยากรใดที่สามารถใช้งานในการช่วยลูกค้าทำการอัปเกรด


ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นไปตาม ข้อสงวนสิทธิ์และการบอกกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft โปรดกลับมาหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี
 
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17454 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 26 ก.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม