ตัวเลือกของ ความง่ายในการเข้าถึง ใน Internet Explorer

Internet Explorer จะเสนอตัวเลือกต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณเรียกดูเว็บได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

สำหรับ Internet Explorer 11, Internet Explorer 10 และ Internet Explorer 9

การย่อ/ขยายเว็บเพจ
การทำข้อความให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง
การใช้คีย์บอร์ดเพื่อท่องเว็บ
การเปลี่ยนแบบอักษร การจัดรูปแบบ และสีบนเพจต่างๆ
ทำให้ Internet Explorer ทำงานร่วมกับตัวอ่านหน้าจอหรือซอฟต์แวร์การรู้จำเสียงได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับ Internet Explorer 8

การย่อ/ขยายเว็บเพจ
การทำข้อความให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง
การใช้คีย์บอร์ดเพื่อเข้าถึงเว็บ
การเปลี่ยนแบบอักษร การจัดรูปแบบ และสีบนเว็บเพจ
ทำให้ Internet Explorer ทำงานร่วมกับตัวอ่านหน้าจอหรือซอฟต์แวร์การรู้จำเสียงได้ดียิ่งขึ้น 
เมื่อต้องการหยุดการพิมพ์สีและรูปพื้นหลัง
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17456 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม