ตัวเลือกของ ความง่ายในการเข้าถึง ใน Internet Explorer

นำไปใช้กับ: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1

Internet Explorer จะเสนอตัวเลือกต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณเรียกดูเว็บได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

สำหรับ Internet Explorer 11, Internet Explorer 10 และ Internet Explorer 9


สำหรับ Internet Explorer 8