เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยใช้การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล

ด้วยการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ได้จากคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่ใช้งาน Windows ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกันหรือต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้งโปรแกรม แฟ้ม และทรัพยากรเครือข่ายทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ที่ทำงานของคุณได้จากคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ราวกับว่า คุณกำลังนั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานของคุณเอง

หากต้องการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล คอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าวต้องเปิดเครื่องอยู่ ต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่าย ต้องถูกเปิดใช้งานอยู่ และคุณต้องสามารถเข้าถึงเครือข่ายไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกลเครื่องดังกล่าวได้ (สามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ต) และคุณต้องได้รับสิทธิ์ให้เชื่อมต่อได้ สำหรับสิทธิ์ในการเชื่อมต่อ คุณต้องมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ใช้ ก่อนที่คุณเริ่มการเชื่อมต่อ ขอแนะนำให้ค้นหาชื่อของคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังเชื่อมต่ออยู่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลได้รับอนุญาตให้ผ่านไฟร์วอลล์ของเครื่องได้แล้ว

หากบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้ คุณจำเป็นต้องเพิ่มรหัสผ่านก่อนจึงจะได้รับอนุญาตให้เริ่มการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้

หากต้องการอนุญาตการเชื่อมต่อระยะไกลบนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดระบบโดยการคลิกที่ปุ่ม เริ่ม
  Start button icon
  คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ
 2. คลิก การตั้งค่าระยะไกล
  Administrator permission required
    ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดำเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน ที่ใต้ เดสก์ท็อประยะไกล ให้เลือกหนึ่งในสามตัวเลือก
 3. คลิก เลือกผู้ใช้

  หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าว บัญชีผู้ใช้ปัจจุบันของคุณจะถูกเพิ่มลงในรายการของผู้ใช้ระยะไกลโดยอัตโนมัติ และคุณจะสามารถข้ามขั้นตอนถัดไปได้สองขั้นตอน
 4. ในกล่องโต้ตอบ ผู้ใช้เดสก์ท็อประยะไกล ให้คลิก เพิ่ม
 5. ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้หรือกลุ่ม ให้ทำดังนี้
  1. เมื่อต้องการระบุตำแหน่งการค้นหา ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้ง แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการค้นหา
  2. ใน ใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก ตกลง
  3. ชื่อจะแสดงอยู่ในรายชื่อผู้ใช้ในกล่องโต้ตอบ ผู้ใช้เดสก์ท็อประยะไกล คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

วิธีค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์ของคอมพิวเตอร์ระยะไกล

 1. ที่คอมพิวเตอร์ระยะไกล ให้เปิด ระบบ โดยการคลิกที่ปุ่ม เริ่ม
  Start button icon
  คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ
 2. ที่ใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และเวิร์กกรุ๊ป คุณสามารถค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ และชื่อเต็มของคอมพิวเตอร์ได้หากคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนโดเมน

วิธีอนุญาตการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลผ่านไฟร์วอลล์ Windows

หากคุณประสบปัญหาในการเชื่อมต่อ แสดงว่าการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลอาจถูกบล็อกโดยไฟร์วอลล์ ซึ่งวิธีการเปลี่ยนตั้งค่าดังกล่าวบนพีซี Windows จะมีดังต่อไปนี้ หากคุณใช้ไฟร์วอลล์อื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตสำหรับ เดสก์ท็อประยะไกล (โดยปกติคือ 3389) เปิดอยู่

 1. ในคอมพิวเตอร์ระยะไกล ให้คลิก เริ่ม และเลือก แผงควบคุม
 2. คลิก ระบบและความปลอดภัย
 3. คลิก อนุญาตให้โปรแกรมสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ Windows ที่ใต้ไฟร์วอลล์ Windows
 4. คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า แล้วทำเครื่องหมายที่กล่องถัดจาก เดสก์ท็อประยะไกล
 5. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

วิธีสร้างรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

บัญชีผู้ใช้ของคุณต้องมีรหัสผ่านก่อนจึงจะสามารถใช้เดสก์ท็อประยะไกลในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้

 1. คลิก เริ่ม จากนั้นคลิก แผงควบคุม
 2. ดับเบิลคลิกที่ บัญชีผู้ใช้
 3. เลือก เปลี่ยนรหัสผ่านของ Windows ของคุณ ที่ใต้ บัญชีผู้ใช้
 4. คลิก สร้างรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

วิธีเริ่มเดสก์ท็อประยะไกลบนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการใช้งาน

 1. เปิดการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล ด้วยการคลิกที่ปุ่ม เริ่ม
  Start button icon
  ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล จากนั้น ในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล
 2. ในกล่อง คอมพิวเตอร์ ให้พิมพ์ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วคลิก เชื่อมต่อ (คุณสามารถพิมพ์ที่อยู่ IP แทนชื่อคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17463 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม