การใช้ตัวควบคุม ActiveXสำหรับ Internet Explorer 11 และ Internet Explorer 10


ตัวควบคุม ActiveX

ตัวควบคุม ActiveX เป็นแอปขนาดเล็กที่ช่วยให้เว็บไซต์ต่างๆ สามารถนำเสนอเนื้อหา เช่น วิดีโอและเกมได้ ซึ่งยังช่วยคุณในการโต้ตอบกับเนื้อหา เช่น แถบเครื่องมือและโปรแกรมแสดงราคาหุ้นเมื่อคุณเรียกดูเว็บดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งแอปเหล่านี้อาจทำงานผิดพลาดหรือนำเสนอเนื้อหาที่คุณไม่ต้องการ ในบางกรณี แอปเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากพีซีของคุณ ทำให้ข้อมูลบนพีซีของคุณเสียหาย ติดตั้งซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าควบคุมพีซีของคุณจากระยะไกล

การกรอง ActiveX

การกรอง ActiveX ใน Internet Explorer จะป้องกันไม่ให้ไซต์ติดตั้งและใช้งานแอปเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยให้การเรียกดูของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น แต่ก็อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของไซต์บางไซต์ ตัวอย่างเช่น เมื่อการกรอง ActiveX เปิดอยู่ วิดีโอ เกม และเนื้อหาเนื้อหาเชิงโต้ตอบอื่นๆ อาจใช้ไม่ได้ 

เมื่อต้องการเปิดการกรอง ActiveX สำหรับทุกไซต์
การปิดการกรอง ActiveX สำหรับแต่ละไซต์
ปิดการกรอง ActiveX สำหรับทุกไซต์


การปรับการตั้งค่า ActiveX ใน Internet Explorer

Internet Explorer อาจไม่ได้ถูกตั้งค่าไว้ให้ดาวน์โหลดหรือเรียกใช้ตัวควบคุม ActiveX เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย การเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูงบางการตั้งค่าจะช่วยให้คุณดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือเรียกใช้งานตัวควบคุมได้ แต่พีซีของคุณอาจมีความเสี่ยงในการถูกคุกคามด้านความปลอดภัยมากขึ้น เปลี่ยนการตั้งค่า ActiveX ขั้นสูงเฉพาะเมื่อคุณมั่นใจเกี่ยวกับการเพิ่มระดับความเสี่ยงของพีซีของคุณเท่านั้น 

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า ActiveX

 1. ใน Internet Explorer ให้เลือกปุ่มเครื่องมือ แล้วเลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 2. ในแท็บความปลอดภัย ให้เลือก ระดับแบบกำหนดเอง จากนั้นภายใต้ ตัวควบคุมและปลั๊กอิน ActiveX ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

  อนุญาต การพร้อมท์อัตโนมัติสำหรับตัวควบคุม ActiveX ด้วยการเลือก เปิดใช้งาน

  อนุญาตให้ Internet Explorer แสดงวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวบนเว็บเพจที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมเล่นสื่อภายนอก ด้วยการเลือก เปิดใช้งาน

  อนุญาตให้ Internet Explorer ดาวน์โหลดตัวควบคุม ActiveX ที่เซ็นรับรองแล้ว ด้วยการคลิก เปิดใช้งาน หรือ พร้อมท์ หากคุณต้องการได้รับการแจ้งให้ทราบในแต่ละครั้งที่มีการดำเนินการดังกล่าว

  อนุญาตให้ Internet Explorer เรียกใช้ตัวควบคุมและปลั๊กอิน ActiveX ด้วยการเลือก เปิดใช้งาน หรือ พร้อมท์ หากคุณต้องการได้รับการแจ้งให้ทราบในแต่ละครั้งที่มีการดำเนินการดังกล่าว

  อนุญาตให้ Internet Explorer สร้างสคริปต์ตัวควบคุม ActiveX ที่ทำเครื่องหมายว่าปลอดภัยสำหรับการสร้างสคริปต์ ด้วยการเลือก เปิดใช้งาน หรือ พร้อมท์ หากคุณต้องการได้รับการแจ้งให้ทราบในแต่ละครั้งที่มีการดำเนินการดังกล่าว
 3. เลือก ตกลง แล้วเลือก ตกลง อีกครั้ง

วิธีใช้ Internet Explorer เวอร์ชันก่อนหน้า

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17469 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม