การแก้ไขปัญหาในการแสดงผลไซต์ด้วยมุมมองที่เข้ากันได้ใน Internet Explorer 11


สำหรับ Windows 10

ในบางครั้งการแสดงผลของเว็บไซต์อาจดูไม่เหมือนกับที่คุณคาดไว้ เช่น รูปอาจไม่แสดง เมนูอาจอยู่ผิดตำแหน่ง และข้อความอาจอยู่ปะปนกัน สิ่งเหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจากปัญหาความเข้ากันได้ระหว่าง Internet Explorer กับไซต์ที่คุณกำลังเปิดอยู่ บางครั้งปัญหาดังกล่าวอาจสามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มไซต์ลงในรายการมุมมองที่เข้ากันได้ของคุณ

เมื่อต้องการเพิ่มไซต์ลงในรายการมุมมองที่เข้ากันได้

 1. เปิด Internet Explorer แล้วเลือกปุ่มเครื่องมือ จากนั้นเลือก การตั้งค่ามุมมองที่เข้ากันได้
 2. ภายใต้ เพิ่มเว็บไซต์นี้ ให้ใส่ URL ของไซต์ที่คุณต้องการจะเพิ่มลงในรายการ แล้วเลือก เพิ่ม


เมื่อคุณเปิดใช้มุมมองที่เข้ากันได้ Internet Explorer จะแสดงไซต์นั้นใน มุมมองที่เข้ากันได้ โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเข้าชม คุณสามารถปิดได้ด้วยการเอาออกจากรายการความเข้ากันได้ของคุณ ปัญหาในการแสดงผลที่เกิดขึ้นกับบางเว็บไซต์นั้น อาจมีสาเหตุมาจากความเข้ากันไม่ได้ของเบราว์เซอร์ นอกจากนี้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ถูกขัดจังหวะ การรับส่งข้อมูลปริมาณมาก หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ก็สามารถส่งผลต่อลักษณะการแสดงผลของเพจได้ด้วยเช่นกัน


สำหรับ Windows 7

เมื่อไซต์ไม่เข้ากันกับ Internet Explorer 11 สำหรับ Windows 7 คุณจะเห็นปุ่มมุมมองที่เข้ากันได้

ปุ่ม มุมมองที่เข้ากันได้
 ในแถบที่อยู่ คุณสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในการแสดงผลบนไซต์ได้ด้วยการเปิด มุมมองที่เข้ากันได้

เมื่อต้องการเปิดมุมมองที่เข้ากันได้

 1. ดูว่าปุ่มมุมมองที่เข้ากันได้
  ปุ่ม มุมมองที่เข้ากันได้
   ปรากฏในแถบที่อยู่หรือไม่ (หากคุณไม่เห็นปุ่มนี้ แสดงว่าไม่จำเป็นต้องเปิดใช้มุมมองที่เข้ากันได้)
 2. คลิกปุ่มมุมมองที่เข้ากันได้
  ปุ่ม มุมมองที่เข้ากันได้
   เพื่อแสดงไซต์ในมุมมองที่เข้ากันได้

เมื่อต้องการล้างรายการไซต์ในมุมมองที่เข้ากันได้

 1. เปิด Internet Explorer แล้วเลือกปุ่มเครื่องมือ จากนั้นเลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 2. ภายใต้ ประวัติการเรียกดู ให้เลือก ลบ
 3. ในกล่องโต้ตอบ ลบประวัติการเรียกดู ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ประวัติ แล้วเลือก ลบ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17472 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม