ข้อความแจ้งความผิดพลาด: Not Accepting Cookies

คำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบเนื้อหา KB ที่เกษียณ

บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่ได้ให้การสนับสนุนอีกต่อไป ดังนั้น บทความนี้จึงเสนอเนื้อหา "อย่างที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงเนื้อหาอีกต่อไป

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับแก้รีจิสตรี ก่อนที่จะปรับแก้รีจิสตรี โปรดสำรองข้อมูลก่อน และตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีการคืนค่ารีจิสตรีหากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล เรียกคืน และแก้ไขรีจิสตรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
256986 คำอธิบายรีจิสตรีของ Microsoft Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

อาการ

เมื่อคุณพยายามเรียกดูเว็บเพจ คุณอาจได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่มีลักษณะคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

Not Accepting Cookies

สาเหตุ

พฤติกรรมนี้สามารถเกิดได้จากเหตุผลต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • ตัวเลือกที่จะยอมให้ใช้งานคุกกี้ (Cooky) ใน Internet Explorer ไม่ได้เปิดใช้งาน
 • ไฟล์คุกกี้เสียหาย
 • การอัพเดทรีจิสตรีไม่ถูกต้องเมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกคุกกี้ใน Internet Explorer
 • วันที่ของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณกำหนดไว้ล่วงหน้านานเกินไป

การแก้ไข

การแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการที่เหมาะสม

วิธีที่ 1

เปิดใช้ตัวเลือกให้รับคุกกี้ในโปรแกรม Internet Explorer โดยให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ในโปรแกรม Internet Explorer คลิก Internet Options ที่เมนู Tools (หรือเมนู View ในโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชัน 4.x)
 2. ในโปรแกรม Internet Explorer 5 คลิกแท็บ Security แล้วคลิก Custom Level คลิก Enable หรือ Prompt ในส่วน Allow cookies that are stored on your computer

  ในโปรแกรม Internet Explorer 4.x คลิกแท็บ Advanced แล้วคลิก Prompt Before Accepting Cookies หรือ Always Accept Cookies
 3. คลิก OK จนกระทั่งกลับไปสู่โปรแกรม Internet Explorer
 4. เชื่อมต่อไปยังเว็บแอดเดรสซึ่งคุณได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาด "Not accepting cookies" เพื่อตรวจดูว่าคุณสามารถเข้าใช้งานเว็บเพจนั้นได้
หากคุณเลือกตัวเลือก Prompt Before Accepting Cookies และยังไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บเพจได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ตามวิธีที่ 1 อีกครั้งแล้วเลือกตัวเลือก Always Accept Cookies (ตัวเลือก Enable ในโปรแกรม Internet Explorer 5)

วิธีที่ 2

ตั้งชื่อไฟล์คุกกี้ในโฟลเดอร์ Windows\Cookies ใหม่ สำหรับเว็บเพจที่คุณได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาด "Not accepting cookies" การตั้งชื่อไฟล์คุกกี้ใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ดับเบิลคลิกที่ My Computer ดับเบิลคลิกที่ไดรฟ์ที่เก็บโฟลเดอร์ Windows ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ Windows จากนั้นดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ Cookies
 2. ในโฟลเดอร์ Cookies ให้ตั้งชื่อไฟล์ "User name@Web site.txt" ใหม่ โดย user name คือชื่อที่คุณใช้ล็อกออนเข้าสู่ Windows และ Web site คือชื่อของเว็บไซต์ที่คุณพยายามเข้าใช้งาน ตัวอย่าง:

  user@microsoft.txt
  ด้วยการใช้ตัวอย่างนี้ คุณสามารถตั้งชื่อไฟล์ User@microsoft.txt ใหม่เป็น User@microsoft.old สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อไฟล์ใหม่ ให้คลิก Start คลิก Help คลิกที่แท็บ Index พิมพ์ renaming แล้วดับเบิลคลิกที่หัวข้อ Renaming files
 3. เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจซึ่งคุณได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาด "Not accepting cookies" เพื่อตรวจดูว่าคุณสามารถเข้าใช้งานเว็บเพจนั้นได้

วิธีที่ 3

เปลี่ยนตัวเลือกคุกกี้เพื่อพยายามอัพเดทรีจิสตรีให้ถูกต้อง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสม

Internet Explorer 5

ในโปรแกรม Internet Explorer คลิก Internet Options ในเมนู Tools คลิกแท็บ Security เลือกระดับการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำลงสำหรับ Internet zone แล้วคลิก OK

Internet Explorer 4.x

 1. ในโปรแกรม Internet Explorer คลิก Internet Options ในเมนู View
 2. คลิกแท็บ Advanced แล้วคลิกตัวเลือกคุกกี้อื่นๆ นอกเหนือจากตัวเลือกที่ได้เลือกไว้
 3. คลิก OK
 4. ในโปรแกรม Internet Explorer คลิก Internet Options ในเมนู View
 5. คลิกแท็บ Advanced แล้วคลิกตัวเลือกคุกกี้ที่คุณต้องการใช้งาน
 6. คลิก OK
 7. เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจซึ่งคุณได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาด "Not accepting cookies" เพื่อตรวจดูว่าคุณสามารถเข้าใช้งานเว็บแอดเดรสนั้นได้

วิธีที่ 4

คำเตือน: หากคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ Microsoft ไม่สามารถรับรองได้ว่าคุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง การใช้งาน Registry Editor ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

Internet Explorer 5

 1. ใช้ Registry Editor เพื่อแก้ไขค่า "1A02" ภายใต้คีย์ที่เหมาะสมใน:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones

  ค่าต่างๆ:


  1 = Local intranet
  2 = Trusted sites
  3 = Internet
  4 = Restricted sites
 2. เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจซึ่งคุณได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาด "Not accepting cookies" เพื่อตรวจดูว่าคุณสามารถเข้าใช้งานเว็บแอดเดรสนั้นได้

Internet Explorer 4.x

 1. ใช้ Registry Editor เพื่อแก้ไขค่า "AllowCookies" ในรีจิสตรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
  ใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้สำหรับค่า "AllowCookies":


  ความหมาย ค่า
  ---------------------------------------
  พรอมต์ก่อนรับคุกกี้ 0
  รับคุกกี้เสมอ 1
  ยกเลิกการใช้คุกกี้ทั้งหมด 2
 2. เชื่อมต่อไปยังเว็บแอดเดรสซึ่งคุณได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาด "Not accepting cookies" เพื่อตรวจดูว่าคุณสามารถเข้าใช้งานเว็บแอดเดรสนั้นได้

วิธีที่ 5

 1. คลิก Start เลือกที่ Settings แล้วคลิก Control Panel
 2. ดับเบิลคลิก Date/Time
 3. ที่แท็บ Date & Time ให้กำหนดวันที่ของคอมพิวเตอร์ให้เป็นวันที่ปัจจุบัน
 4. คลิก OK

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในโปรแกรม Internet Explorer 4.x การเปลี่ยนตัวเลือกคุกกี้ต่างๆ ในแท็บ Advanced ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Internet Options จะได้รับการเขียนลงในรีจิสตรีคีย์ต่อไปนี้:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\AllowCookies
ค่า AllowCookies ไม่ปรากฏในรีจิสตรีจนกว่าคุณจะเปลี่ยนตัวเลือกการใช้คุกกี้ในแท็บ Advanced ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Internet Options นอกจากนี้ เมื่อคุณลบโปรแกรม Internet Explorer 4.0 การตั้งค่าในรีจิสตรีอาจไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นการตั้งค่าเดิมได้อีก


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

154360 ข้อมูลเกี่ยวกับ Security Alert Message สำหรับคุกกี้ ในโปรแกรม Internet Explorer และ Outlook Express (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 175662 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12 เม.ย. 2006 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม