ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงใน Internet Explorer

นำไปใช้กับ: Internet Explorer 9

อาการ


เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติบนเว็บเพจหรือในข้อความทางเมลไม่มีอะไรเกิดขึ้น Internet Explorer ไม่เปิดเว็บเพจ
ไอคอนข้อมูล
หมายเหตุ
ข้อมูลนี้ใช้กับอินเทอร์เน็ต Explorer 9, Internet Explorer 8 และ 7 Explorer อินเทอร์เน็ต

สาเหตุ


เหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งประการต่อไปนี้:
 • การตั้งค่าที่คุณเลือกเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการใช้เสียหาย ซึ่งอาจทำให้ Windows ตีความผิดซึ่งเบราว์เซอร์ถูกตั้งค่าเป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าซึ่งอาจทำให้การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจเพื่อทำงานไม่ถูกต้อง
 • เบราว์เซอร์หรือ add-in ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้าอาจรบกวนซอฟต์แวร์อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • คีย์รีจิสทรีมีการเปลี่ยนแปลงหรือกลายเป็นเสียหาย

การแก้ไข


ส่วนนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นถึงกลาง หากวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้คุณอาจลองใช้วิธีการในส่วน "การแก้ไขปัญหาขั้นสูง"ในการแก้ไขปัญหาให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่นำเสนอวิธีที่ 1: ตรวจสอบการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ 
ใน Microsoft Windows คุณสามารถเลือกเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการใช้ หากต้องการทำให้ Internet Explorer เว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ถ้าต้องการเปิด Internet Explorer ให้คลิกเริ่มแล้วคลิกinternet Explorer
 2. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันว่าคุณต้องการให้ Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณให้คลิกใช่
 3. บนเมนูเครื่องมือจากนั้นคลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 4. คลิกแท็บโปรแกรมแล้วคลิกทำให้เป็นค่าเริ่มต้น
 5. คลิกตกลงและจากนั้นปิด Internet Explorer
  ไอคอนข้อมูล
  หมายเหตุ
  การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มการทำงานของ Internet Explorer

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วคุณก็จบบทความนี้ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้ลองวิธีถัดไป

วิธีที่ 2: เปลี่ยนชนิดแฟ้มที่ Internet Explorer เปิดโดยค่าเริ่มต้น

สำหรับ Windows 7 และ Windows Vista 
 1. ปิดหน้าต่าง Internet Explorer ทั้งหมด
 2. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 3. คลิกโปรแกรมและจากนั้นคลิกตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นของคุณ
 4. บนเมนูโปรแกรมให้คลิกinternet Explorerแล้วคลิกเลือกค่าเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมนี้
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมายสำหรับ.htm, htmlและ. urlถูกเลือกและจากนั้นคลิกบันทึก
 6. คลิกตกลง
  ไอคอนข้อมูล
  หมายเหตุ
  การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มการทำงานของ Internet Explorer
สำหรับ Windows XP
 1. หากต้องการเปิด Windows Explorer ให้คลิกขวาที่เริ่มต้นแล้วคลิกคอมพิวเตอร์ของฉัน
 2. บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือกโฟลเดอร์และจากนั้นคลิกแท็บชนิดของแฟ้ม
 3. ค้นหาและเลือกชนิดไฟล์HTM
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Internet Explorer ถูกเลือกเป็นเปิดด้วยโปรแกรม ถ้าไม่ได้เลือก Internet Explorer คลิกเปลี่ยนแปลงเลือกInternet explorerเป็นโปรแกรมที่แนะนำและจากนั้นคลิกตกลง
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่3และ4สำหรับแฟ้มชนิดต่อไปนี้: Html ตื่น Mht เอ็ม Xml Xsl

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วคุณก็จบบทความนี้ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้ไปที่วิธีถัดไป

วิธีที่ 3: ใช้โหมดโปรแกรม Internet Explorer ไม่มี add-on

ถึงแม้ว่า add-in ของเบราว์เซอร์สามารถปรับปรุงประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ, พวกเขาสามารถรบกวนหรือขัดแย้งกับซอฟต์แวร์อื่นๆในคอมพิวเตอร์ของคุณ. อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าบางเว็บเพจหรือ Internet Explorer ตัวเองอาจไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องถ้า add-in ถูกปิดใช้งาน ก่อนอื่นให้เริ่มต้น Internet Explorer ด้วย add-in ที่ปิดใช้งานเป็นการล่วงหน้าเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ (Add-ins จะถูกปิดใช้งานจนกว่าคุณจะเริ่มต้น Internet Explorer ใหม่ในลักษณะปกติ) โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 • คลิกเริ่มพิมพ์internet Explorerในกล่องค้นหาและจากนั้นคลิกinternet Explorer (ไม่มี add-on)
  ไอคอนข้อมูล
  หมายเหตุ
  สำหรับ Windows XP คลิกเริ่มคลิกขวาไอคอน internet Explorer และจากนั้นคลิกเรียกดูโดยไม่มี add-on
ถ้า Internet Explorer ไม่มีโหมด Add-on ช่วยแก้ไขปัญหาให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อระบุเบราว์เซอร์ add-in ที่เป็นสาเหตุของปัญหา:
 1. ถ้าต้องการเริ่มโปรแกรม Internet Explorer ให้คลิกเริ่มแล้วคลิกinternet explorer
 2. คลิกปุ่มเครื่องมือและจากนั้นคลิกจัดการadd-on
 3. คลิก add-in ในรายการชื่อและจากนั้นคลิกปิดใช้งาน ทดสอบ Internet Explorer
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่3จนกว่าคุณจะระบุ add-in ที่เป็นสาเหตุของปัญหา

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วคุณก็จบบทความนี้ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้ลองวิธีถัดไป

วิธีที่ 4: รีเซ็ตการตั้งค่า Internet Explorer

ถ้าปัญหาเกิดจากความเสียหายหรือเข้ากันไม่ได้ของ Internet Explorer การตั้งค่าหรือเพิ่มเติมคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการตั้งค่า Internet Explorer ให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น เมื่อคุณตั้งค่า Internet Explorer ใหม่การตั้งค่าก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะสูญหายไปและไม่สามารถกู้คืนได้ เมื่อคุณเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นของ Internet Explorer บางเว็บเพจที่อาศัยคุกกี้ที่เก็บข้อมูลฟอร์มรหัสผ่านหรือโปรแกรมเพิ่มเติมของเบราว์เซอร์ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามการรีเซ็ต Internet Explorer เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจะไม่ลบรายการโปรดเนื้อหาสรุปและการตั้งค่าส่วนบุคคลอื่นๆของคุณ การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ปิดหน้าต่าง Internet Explorer ทั้งหมด
 2. คลิกเริ่มพิมพ์Inetcplในกล่องค้นหาและจากนั้นคลิinetcplบนรายการโปรแกรม กล่องโต้ตอบตัวเลือกอินเทอร์เน็ตปรากฏขึ้น
  ไอคอนข้อมูล
  หมายเหตุ
  สำหรับ Windows XP คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์inetcplในกล่องเปิดและจากนั้นคลิกตกลง
 3. คลิกแท็บขั้นสูง
 4. ภายใต้การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่คลิกตั้งค่าใหม่ จากนั้นคลิกรีเซ็ตอีกครั้ง
 5. เมื่อ Internet Explorer เสร็จสิ้นการรีเซ็ต, คลิกปิดในกล่องโต้ตอบการตั้งค่า Internet explorer รีเซ็ต
 6. เริ่มการทำงานของ Internet Explorer อีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลในครั้งต่อไปที่คุณเปิด Internet Explorer
วิธีที่ 5: ลองลงทะเบียนแฟ้ม DLL Explorer อินเทอร์เน็ตที่จำเป็น 
ไอคอนข้อมูล
หมายเหตุ
ข้อมูลนี้ใช้กับ Windows XPในการลองลงทะเบียนแฟ้ม DLL ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกที่อุปกรณ์เสริมคลิกขวาcmdแล้วเลือกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือการยืนยันให้พิมพ์รหัสผ่านหรือให้การยืนยัน
 2. พิมพ์regsvr32 urlmonในกล่องเปิดและจากนั้นคลิกตกลง
 3. คลิกตกลงเมื่อคุณได้รับการยืนยัน
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่2และ3สำหรับคำสั่งต่อไปนี้: regsvr32 แฟ้ม mshtml.dll regsvr32 การออกอินเทอร์เฟซ. dll regsvr32 msjava. dll
ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วคุณก็จบบทความนี้ หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขให้ไปที่ส่วนถัดไป

การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

ส่วนนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพิ่มเติมวิธีที่ 1: สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ให้ดูที่ส่วนกำหนดค่าผู้ใช้สำหรับรายละเอียดวิธีการไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีที่ 2: ใช้การคืนค่าระบบ

' การคืนค่าระบบ ' จะใช้ "จุดคืนค่า" เพื่อส่งคืนแฟ้มระบบและการตั้งค่าของคุณไปยังช่วงเวลาก่อนหน้าโดยไม่มีผลกระทบต่อแฟ้มส่วนบุคคลของคุณ จุดคืนค่าจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติทุกสัปดาห์และก่อนเหตุการณ์ของระบบที่สำคัญเช่นการติดตั้งโปรแกรมอุปกรณ์หรือโปรแกรมควบคุม ก่อนที่คุณจะเริ่มการคืนค่าระบบให้บันทึกแฟ้มที่เปิดอยู่และปิดโปรแกรมทั้งหมด หลังจากที่คุณยืนยันจุดคืนค่าของคุณแล้ว ' การคืนค่าระบบ ' จะรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ การดำเนินการคืนค่าระบบให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:สำหรับ windows 7 และ Windows Vista
 1. คลิกเริ่มคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกอุปกรณ์เสริมคลิกเครื่องมือระบบแล้วคลิกการคืนค่าระบบ หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือการยืนยันให้พิมพ์รหัสผ่านหรือให้การยืนยัน
 2. คลิกถัดไปบนหน้าการคืนค่าระบบ
 3. เลือกวันที่คืนค่าระบบหรือคำอธิบายที่คุณต้องการ
  ไอคอนข้อมูล
  หมายเหตุ
  ถ้าคุณไม่เห็นวันที่เฉพาะเจาะจงที่คุณกำลังค้นหาให้เลือกแสดงวันที่เพิ่มเติมจากนั้นเลือกวันที่ที่คุณต้องการ
 4. ในหน้าต่างการยืนยันให้คลิกเสร็จสิ้น
คอมพิวเตอร์ของคุณจะเริ่มต้นใหม่ เมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์คุณจะได้รับข้อความยืนยันสำหรับ WINDOWS XP 
 1. เข้าสู่ระบบ Windows โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแล
 2. คลิกเริ่มคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกอุปกรณ์เสริมคลิกเครื่องมือระบบแล้วคลิกการคืนค่าระบบ
 3. บนหน้ายินดีต้อนรับสู่การคืนค่าระบบเลือกคืนค่าคอมพิวเตอร์ของฉันไปยังตัวเลือกเวลาก่อนหน้านี้และจากนั้นคลิกถัดไป
 4. บนเพจที่เลือกจุดคืนค่าให้คลิกจุดคืนค่าระบบล่าสุดบนในรายการนี้คลิกรายการจุดคืนค่าและจากนั้นคลิกถัดไป
 5. บนหน้ายืนยันการเลือกจุดคืนค่าคลิกถัดไป การคืนค่าระบบจะคืนค่า windows XP ก่อนหน้านี้และเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่
 6. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลระบบ คลิกตกลงบนหน้าการคืนค่าเสร็จสมบูรณ์ของระบบ
คอมพิวเตอร์ของคุณจะเริ่มต้นใหม่ เมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์คุณจะได้รับข้อความยืนยันถ้าคุณใช้การคืนค่าระบบแต่ปัญหายังคงเกิดขึ้นหรือปัญหาอื่นๆเกิดขึ้นคุณสามารถเลิกทำการดำเนินการคืนค่า หลังจากที่คุณเลิกทำการดำเนินการแล้วคุณสามารถลองใช้จุดคืนค่าอื่นได้ การเลิกทำการดำเนินการคืนค่าระบบให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกอุปกรณ์เสริมคลิกเครื่องมือระบบแล้วคลิกการคืนค่าระบบ
 2. คลิกยกเลิกการคืนค่าระบบและจากนั้นคลิกถัดไป
 3. ตรวจสอบตัวเลือกของคุณแล้วคลิกเสร็จสิ้น
คอมพิวเตอร์ของคุณจะเริ่มต้นใหม่ เมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์คุณจะได้รับการยืนยัน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม


ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วคุณก็จบบทความนี้ ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขคุณยังสามารถใช้บริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอื่นๆ บริการสนับสนุนของ Microsoft มีดังต่อไปนี้:ถ้าคุณยังคงมีปัญหากับ Internet Explorer หรือถ้าคุณต้องการถามคำถามโปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft หรือแสดงความคิดเห็นไปที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ microsoft