แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย Windows โดยอัตโนมัติ

นำไปใช้กับ: Windows 7Windows 8.1Windows 10

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยของ Windows โดยอัตโนมัติด้วยการเปิด UAC, การป้องกัน DEP, ไฟร์วอลล์ Windows และตัวเลือกและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยอื่นๆ ของ Windows

  • เลือกปุ่ม ดาวน์โหลด บนหน้านี้
  • ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดไฟล์ คลิก เรียกใช้ หรือ เปิด จากนั้นทำตามขั้นตอนในตัวแก้ไขปัญหาความปลอดภัย Windows

ดาวน์โหลด
 

  • ตรวจสอบคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของ Windows ดังต่อไปนี้ และให้เปิดใช้งานหากจำเป็น
  • ตัวกรองฟิชชิ่งหรือตัวกรอง Smartscreen
  • การควบคุมบัญชีผู้ใช้ (UAC)
  • การป้องกันการดำเนินงานจากส่วนข้อมูล (DEP)
  • ไฟร์วอลล์ Windows
  • สถานะการป้องกันไวรัสและการอัปเดต
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10