วินิจฉัยและแก้ไขปัญหา Windows USB โดยอัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยของ USB โดยอัตโนมัติ

  • เลือกปุ่ม ดาวน์โหลด บนหน้านี้
  • ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก เรียกใช้ หรือ เปิด จากนั้นทำตามขั้นตอนในตัวแก้ไขปัญหา Windows USB

ดาวน์โหลด
 

  • อุปกรณ์เสียง ที่เก็บข้อมูล และอุปกรณ์การพิมพ์แบบ USB เช่น ธัมป์ไดร์ฟ ฮาร์ดไดรฟ์ USB และเครื่องพิมพ์ USB ที่เอาออกไม่ได้เมื่อใช้กล่องโต้ตอบเอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัย
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17614 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 มิ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)