คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนวงจรการใช้งาน - Microsoft Online Services

กลับไปยังโฮมเพจวงจรการใช้งาน
 

สำหรับบริการออนไลน์สำหรับธุรกิจและนักพัฒนา 

1. Microsoft Online Service คืออะไร
2. คำว่า “บนคลาวด์” สำหรับ Microsoft หมายความว่าอะไร
3. นโยบายวงจรการใช้งานการสนับสนุนบริการออนไลน์เป็นอย่างไร
4. ฉันคุ้นเคยกับนโยบายวงจรการใช้งานการสนับสนุนของ Microsoft แบบดั้งเดิม เช่น ระยะเวลาการสนับสนุนหลักตามปกติและการสนับสนุนที่ยืดเวลา นโยบายวงจรการใช้งานการสนับสนุนบริการออนไลน์มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
5. ฉันมักจะเข้าเยี่ยมชมไซต์วงจรการใช้งานการสนับสนุนของ Microsoft เพื่อให้รู้เวลาที่ซอฟต์แวร์ในองค์กรของฉัน เช่น Microsoft Windows จะสิ้นสุดการสนับสนุน ฉันจะสามารถเตรียมรับทราบการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริการออนไลน์ของ Microsoft ของฉันได้อย่างไร
6. การอัปเดตด้านความปลอดภัยได้รับการพิจารณาว่าเป็น “การเปลี่ยนแปลง” ตามนโยบายนี้ใช่หรือไม่
ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นไปตาม ข้อสงวนสิทธิ์และการบอกกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft โปรดกลับมาหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี
 

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17626 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 26 ก.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม