การแสดงภาพประกอบเพลงสำหรับ Windows Media Player

การแสดงภาพประกอบเพลงคือสี รูปร่าง ลวดลายที่เคลื่อนไหวไปกับเพลงในโหมดกำลังเล่นในขณะนี้ของ Windows Media Player มาพร้อมกับการแสดงภาพประกอบเพลงคือสีจำนวนมาก และคุณสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมบนเพจนี้

    
Blazing Colors
 
Blazing Colors

ขนาดไฟล์: 169 KB
สร้างโดย: Averett & Associates
ดาวน์โหลด
 
Color Cubes
 
Color Cubes
ขนาดไฟล์: 169 KB
สร้างโดย: Averett
& Associates
ดาวน์โหลด
 
Dungeon Siege
 
Dungeon Siege
ขนาดไฟล์: 837 KB 
สร้างโดย: Averett & Associates
ดาวน์โหลด
Energy Bliss
  
Energy Bliss
ขนาดไฟล์: 521 KB
สร้างโดย: Microsoft และ Averett & Associates
ดาวน์โหลด
 
G-Force
 
G-Force 
ขนาดไฟล์: 3.4 MB 
สร้างโดย:
SoundSpectrum
ดาวน์โหลด
The Grind
 
The Grind
ขนาดไฟล์: 2.37 MB สร้างโดย: Microsoft และ Warner Bros.
ดาวน์โหลด
Morphyre
 
Morphyre
ขนาดไฟล์: 8.71 MB สร้างโดย: Pur3 Ltd
ดาวน์โหลด
Picture Viz I
 
Picture Viz I
ขนาดไฟล์: 184 KB
สร้างโดย: Averett
& Associates
ดาวน์โหลด
Picture Viz II
 
Picture Viz II
ขนาดไฟล์: 192 KB
สร้างโดย: Averett & Associates
ดาวน์โหลด
Psychedelia Viz Pack
 

Psychedelia Viz Pack
ขนาดไฟล์: 5.6 MB
สร้างโดย: Tim Cowley และ Stephen Coy
ดาวน์โหลด
?????????
 
Pulsing Colors
ขนาดไฟล์: 170 KB
สร้างโดย: Averett & Associates
ดาวน์โหลด
Softie the Snowman II
 
Softie the Snowman II 
ขนาดไฟล์: 558 KB
สร้างโดย: Averett
& Associates
ดาวน์โหลด
SoftSkies
 
SoftSkies
ขนาดไฟล์: 7.2 MB
สร้างโดย: SoundSpectrum
ดาวน์โหลด
Terminator III
 
Terminator III
ขนาดไฟล์: 2.54 MB สร้างโดย: Averett & Associates
ดาวน์โหลด
Trilogy I
 
Trilogy I
ขนาดไฟล์: 177 KB
สร้างโดย: Averett & Associates
ดาวน์โหลด
Trilogy II
 
Trilogy II
ขนาดไฟล์: 177 KB
สร้างโดย: Averett
& Associates
ดาวน์โหลด
Trilogy III
 
Trilogy III
ขนาดไฟล์: 177 KB
สร้างโดย: Averett & Associates
ดาวน์โหลด
WhiteCap
 
WhiteCap
ขนาดไฟล์: 753 KB
สร้างโดย: SoundSpectrum
ดาวน์โหลด
Windows�Media 9 Series
 

Windows Media 9 Series
ขนาดไฟล์: 366 KB
สร้างโดย: Averett & Associates
ดาวน์โหลด
 
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17878 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)