คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนวงจรการใช้งาน - Microsoft Dynamics

กลับไปยังโฮมเพจวงจรการใช้งาน
 

หมายเหตุ: คำถามที่พบบ่อยนี้ได้รับการอัปเดตเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2016
 

1. นโยบายวงจรการใช้งานการสนับสนุนสำหรับ Microsoft Dynamics Cloud Services เป็นอย่างไร
2. นโยบายวงจรการใช้งานการสนับสนุนของ Microsoft สำหรับผลิตภัณฑ์ในองค์กร Microsoft Dynamics เป็นอย่างไร
3. อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อการอัปเดตแพลตฟอร์ม เช่น Microsoft Windows® รุ่นใหม่ มีฟังก์ชันการใช้งานหรือประเภทข้อมูลใหม่ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนในการวางจำหน่ายครั้งแรกของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนในปัจจุบัน
4. นโยบายของ Service Pack สำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Dynamics เป็นอย่างไร
5. จะเป็นอย่างไร หากฉันต้องการการสนับสนุนสำหรับรุ่นที่ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือ Service Pack
6. ผลิตภัณฑ์ Microsoft Dynamics ใดที่ใช้ระยะเวลาการสนับสนุนที่ยืดเวลาของ Microsoft
7. ระยะเวลาการสนับสนุนที่ยืดเวลาใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Dynamics อย่างไร เหมือนกับระยะเวลาการสนับสนุนที่ยืดเวลาสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่เหลือหรือไม่
8. ฉันสามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคาและการลงทะเบียนในการสนับสนุนการแก้ไขด่วนที่ยืดเวลาในระยะเวลาการสนับสนุนที่ยืดเวลาสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Dynamics ของฉันได้จากที่ไหน
9. การสนับสนุนออนไลน์แบบช่วยเหลือตนเองสำหรับ Microsoft Dynamics เป็นอย่างไร
10. การลงทะเบียนอยู่ในแผนการบริการที่จำเป็นสำหรับลูกค้าในการมีสิทธิเข้าถึงการอัปเดตผลิตภัณฑ์และ Service Pack ใช่หรือไม่
11. แผนการปรับปรุงเป็นอย่างไร
12. ใครสามารถลงทะเบียนในแผนการปรับปรุงได้บ้าง
13. ฉันเคยใช้แผนการปรับปรุง และในตอนนี้ แผนดังกล่าวหมดอายุแล้ว ฉันสามารถรับการอัปเกรดผลิตภัณฑ์และการอัปเดตที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัยซึ่งเผยแพร่เมื่อฉันกำลังใช้แผนการปรับปรุงอยู่ได้หรือไม่
14. นโยบายวงจรการใช้งานการสนับสนุนของ Microsoft ครอบคลุมการอัปเดตด้านภาษีและการอัปเดตที่บังคับอย่างไร
15. การลงทะเบียนแผนการปรับปรุงหรือ Software Assurance ในปีแรกถือเป็นข้อบังคับหรือไม่
16. ฉันจะสามารถลงทะเบียนในแผนการปรับปรุงได้อย่างไร และจะสามารถต่ออายุได้อย่างไร
17. นโยบายการสนับสนุนสำหรับการอัปเดตแบบสะสมและการอัปเดตแบบรวมของ Microsoft Dynamics CRM เป็นอย่างไร
18. FRx 6.7 ได้รับการสนับสนุนเป็นเวลานานเท่าใด


ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นไปตาม ข้อสงวนสิทธิ์และการบอกกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft โปรดกลับมาหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี
 

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17920 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 26 ก.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม