คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนวงจรการใช้งาน - Microsoft Developer Tools

กลับไปยังโฮมเพจวงจรการใช้งาน
 

ในหน้านี้: 

หมายเหตุ: คำถามที่พบบ่อยนี้ได้รับการอัปเดตเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2016

 Microsoft Silverlight 

1. นโยบายวงจรการใช้งานการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Silverlight เป็นอย่างไร
2. Silverlight รุ่นใดที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ในปัจจุบัน

 Microsoft Visual Studio 

3. นโยบายวงจรการใช้งานสำหรับ Visual Studio เป็นอย่างไร
4. คอมโพเนนต์ภายนอกที่ได้รับการเสนอภายในชุดโปรแกรม Visual Studio จะอยู่ภายใต้นโยบายวงจรการใช้งานใด
5. นโยบายวงจรการใช้งาน Service Pack สำหรับ Visual Studio เป็นอย่างไร

 Microsoft Visual Basic 

6. Visual Basic 6.0 อยู่ภายใต้นโยบายการสนับสนุนวงจรการใช้งานใด

ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นไปตาม ข้อสงวนสิทธิ์และการบอกกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft โปรดกลับมาหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี
 
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17959 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 31 ต.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม