วิธีการเริ่มการล้างข้อมูลบนดิสก์ โดยการใช้บรรทัดคำสั่ง

นำไปใช้กับ: Windows

สรุป


บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเริ่มใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์ และระบุบนฮาร์ดดิสก์เพื่อให้สามารถกำจัด โดยใช้บรรทัดคำสั่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม


เมื่อต้องการเริ่มใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์ และระบุบนฮาร์ดดิสก์เพื่อให้สามารถกำจัด โดยใช้บรรทัดคำสั่ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
  2. ในกล่องเปิดพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:
    c:\windows\SYSTEM32\cleanmgr.exe /dDrive 
    หมายเหตุ  ในคำสั่งนี้ ตัวยึดไดรฟ์แสดงถึงอักษรชื่อไดรฟ์ของฮาร์ดดิสก์เพื่อสามารถกำจัด