คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนวงจรการใช้งาน Windows Embedded Handheld

กลับไปยังโฮมเพจวงจรการใช้งาน
 

หมายเหตุ: คำถามที่ถามบ่อยนี้ได้รับการอัปเดตเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2014 โดยมีการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ 

1. นโยบายวงจรการใช้งานสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows Embedded Handheld เป็นอย่างไร
2. นโยบายวงจรการสนับสนุนของ Windows Embedded 8.1 Handheld ครอบคลุมอะไรบ้าง
3. นโยบายนี้ใช้กับอุปกรณที่ใช้อยู่จริง (เช่น ฮาร์ดแวร์โทรศัพท์มือถือ) ที่ผลิตโดยผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) รายอื่นๆ อย่างไร
4. นโยบายวงจรการสนับสนุนสำหรับบริการการสมัครใช้งานและ/หรือแอปพลิเคชันที่เป็นส่วนหนึ่งของ Embedded 8.1 Handheld เป็นอย่างไร
5. เหตุใด Windows Phone 8.1 จึงสนับสนุนวงจรการใช้งานเป็นเวลา 3 ปี และ Windows Embedded 8.1 Handheld สนับสนุนวงจรการใช้งานเป็นเวลา 5 ปี
6. ลูกค้าองค์กรรับการสนับสนุนสำหรับอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้โดยอิงจาก Windows Embedded Handheld ได้อย่างไร

ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นไปตาม ข้อสงวนสิทธิ์และการบอกกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft โปรดกลับมาหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี
 

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 18403 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 26 ก.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม