การพิมพ์การขนส่งที่กว้างด้วยโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ทั่วไป/ข้อความเท่านั้น


สรุป


เมื่อคุณใช้โปรแกรมควบคุมการพิมพ์ทั่วไป/ข้อความที่มีอยู่แล้วภายในเพื่อพิมพ์ค่าเริ่มต้นของโปรแกรมควบคุมเป็นคอลัมน์๘๐ ในบางครั้งคุณจำเป็นต้องใช้โปรแกรมควบคุมทั่วไป/ข้อความเท่านั้นเพื่อพิมพ์๑๓๒หรือคอลัมน์เพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม


คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำให้เป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ทั่วไป/ข้อความเท่านั้นเป็น๑๓๒หรือคอลัมน์เพิ่มเติม:
 1. คลิกเริ่มแล้วชี้ไปที่การตั้งค่าจากนั้นคลิกเครื่องพิมพ์
 2. บนเมนูไฟล์ให้คลิกคุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์แล้วคลิกแท็บฟอร์ม
 3. คลิกสร้างฟอร์มใหม่และใส่ Wide132 สำหรับคำอธิบายฟอร์ม
 4. ปรับการวัดดังต่อไปนี้:
  • ภายใต้ขนาดกระดาษให้ความกว้าง 13.2 in (หรือกว้างขึ้นถ้าคุณต้องการคอลัมน์เพิ่มเติม) และความสูงของ11.68 ใน
  • ภายใต้ระยะขอบของพื้นที่เครื่องพิมพ์ให้ปล่อยระยะขอบที่ศูนย์
 5. คลิกบันทึกฟอร์มแล้วคลิกตกลงเมื่อเสร็จสิ้น
 6. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ทั่วไป/ข้อความเท่านั้นเลือกค่าเริ่มต้นของเอกสารแล้วคลิกแท็บขั้นสูง
 7. ภายใต้ผลลัพธ์ของกระดาษให้คลิกขนาดกระดาษแล้วเลือก Wide132 จากรายการที่ด้านล่าง
 8. คลิกตกลงเมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนงานนี้จะบันทึก Wide132 เป็นขนาดกระดาษที่เลือกสำหรับเครื่องพิมพ์ทั่วไป/ข้อความเท่านั้น