คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนวงจรการใช้งาน - Microsoft Azure

กลับไปยังโฮมเพจวงจรการใช้งาน
 

ในหน้านี้: 

หมายเหตุ: คำถามที่พบบ่อยนี้ได้รับการอัปเดตเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2014 โดยมีการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ 


คำถามเกี่ยวกับนโยบาย Azure

1. นโยบายวงจรการใช้งานการสนับสนุนสำหรับ Microsoft Azure คืออะไร
2. นโยบายวงจรการใช้งานการสนับสนุนสำหรับบริการ Azure Cloud เป็นอย่างไร


 คำถามเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Guest

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับวันสิ้นสุดระบบปฏิบัติการ Azure โปรดดูที่หน้า การเผยแพร่ ระบบปฏิบัติการ Guest ของ Azure และเมทริกซ์ความเข้ากันได้ SDK MSDN ที่นี่

 
3. ตระกูลระบบปฏิบัติการ Guest จะสิ้นสุดการให้บริการเมื่อใด
4. ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนถึงวันสิ้นสุดของตระกูลระบบปฏิบัติการ Guest ได้อย่างไร
5. ฉันจะสามารถลดผลกระทบของการโยกย้ายได้อย่างไร
6. จะเป็นอย่างไร หากแอปพลิเคชันเว็บของฉันจำเป็นต้องรวมกับระบบปฏิบัติการในระดับที่ลึกกว่า
7. ฉันสามารถคาดหวังสิ่งใดได้บ้างในช่วงระยะเวลาการแจ้งเตือน 12 เดือน
8. ฉันสามารถคาดหวังสิ่งใดได้บ้างหลังจากพ้นช่วงระยะเวลาการแจ้งเตือน 12 เดือน
9. ฉันสามารถคาดหวังสิ่งใดได้บ้างหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผันสำหรับรุ่นตระกูลระบบปฏิบัติการ Guest (ระดับการแก้ไข)
10. ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนถึงการอัปเดตรุ่นระบบปฏิบัติการ Guest ได้อย่างไร


 คำถามเกี่ยวกับชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK)

 
11. ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนเรื่อง SDK ที่กำลังสิ้นสุดการให้บริการได้อย่างไร
12. ลูกค้าสามารถเขียนบริการ Azure Cloud โดยใช้ SDK ของ Azure ที่ "สิ้นสุด" การให้บริการแล้วในระหว่างช่วง 12 เดือนได้หรือไม่
13. ลูกค้าสามารถเขียน และปรับเปลี่ยนบริการ Microsoft Azure Cloud โดยใช้ Microsoft Azure SDK ที่สิ้นสุดการให้บริการแล้วหลังพ้นช่วงเวลาการแจ้งเตือน 12 เดือนไปแล้วได้หรือไม่
14. จะเกิดอะไรขึ้นกับบริการ Cloud ที่ลูกค้าใช้งาน (มีการนำไปปรับใช้) เพื่อเขียนโดยใช้ Microsoft Azure SDK รุ่นที่ไม่สนับสนุน
15. แผนสิ้นสุดการให้บริการสำหรับ SDK ที่เก่ากว่ารุ่น N-1 ที่รองรับอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
16. เส้นทางการอัปเกรดเพื่อย้ายไป SDK รุ่นที่ใหม่กว่าเป็นอย่างไร
17. NET Framework รุ่นที่เก่ากว่าจะรองรับการใช้งานในตระกูลระบบปฏิบัติการใหม่ๆ ได้หรือไม่
ลิงก์และ URL ที่สำคัญ


ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นไปตาม ข้อสงวนสิทธิ์และการบอกกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft โปรดกลับมาหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 18486 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 26 ก.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม