การใช้เซนเซอร์ใน Windows 7

เซนเซอร์คืออะไร

เซนเซอร์เป็นส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ฯลฯ ของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ส่งจากเซนเซอร์แล้วเก็บบันทึกหรือนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อช่วยเหลือคุณในการทำงานในแต่ละวัน หรือใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เซนเซอร์มีสองชนิด ดังนี้

 • เซนเซอร์ที่ติดตั้งมาในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • เซนเซอร์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านการเชื่อมต่อแบบใช้สายหรือไร้สาย

ตัวอย่างของเซนเซอร์ชนิดต่างๆ ได้แก่ เซนเซอร์ตำแหน่งที่ตั้ง เช่น เครื่องรับ GPS ที่สามารถตรวจจับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคอมพิวเตอร์ได้ จากนั้นโปรแกรมจะนำตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับมาใช้เพื่อแจ้งข้อมูลให้คุณทราบเกี่ยวกับร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียงหรือเส้นทางขับขี่ไปยังที่หมายถัดไปของคุณ เซนเซอร์แสงที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถตรวจจับแสงที่แวดล้อมคุณอยู่ จากนั้นจะปรับความสว่างของหน้าจอเพื่อให้สอดคล้องกับระดับแสงนั้น

การใช้งานตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ

เมื่อใช้งานเซนเซอร์ โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของคุณจะสามารถปรับแต่งข้อมูลและบริการต่างๆ ให้คุณได้ตามตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน สภาพแวดล้อม ฯลฯ ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้เซนเซอร์ตำแหน่งที่ตั้งและคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะสามารถค้นหาร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียง รับข้อมูลเส้นทางไปยังร้านอาหารดังกล่าว ส่งเส้นทางที่ได้รับไปให้เพื่อน จากนั้นมุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่ปรากฏบนแผนที่ในระหว่างที่คุณเดินทางไปยังที่หมาย

โปรแกรมต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ได้เมื่อมีการติดตั้งและเปิดใช้งานเซนเซอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นโปรแกรมจะสามารถเก็บบันทึกหรือนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อช่วยเหลือคุณในการทำงานในแต่ละวัน หรือใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ทุกโปรแกรมหรือทุกบัญชีผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ คุณสามารถปิดใช้งานเซนเซอร์ดังกล่าวได้

เนื่องจากมีบางโปรแกรมที่อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางการเชื่อมต่อเครือข่าย คุณจึงสามารถเปิดหรือปิดใช้งานเซนเซอร์ได้เฉพาะเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Windows ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบเท่านั้น

คุณอาจต้องการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บางรายในคอมพิวเตอร์ของคุณ 

เซนเซอร์ส่งผลอย่างไรต่อความเป็นส่วนตัวของฉัน

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อเปิดใช้งานเซนเซอร์ โปรแกรมทั้งหมดและผู้ใช้ทุกรายในคอมพิวเตอร์ของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์นั้นได้ โดย Windows จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อโปรแกรมเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณด้วยการแสดงไอคอนตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบโดยชั่วคราว Windows จะแสดงไอคอนนี้ในครั้งแรกที่โปรแกรมหรือบริการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคอมพิวเตอร์ที่ส่งมาจากเซนเซอร์

บางโปรแกรมอาจสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่นตำแหน่งที่ตั้งของคุณ) จากเซนเซอร์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต คุณสามารถจำกัดโปรแกรมไม่ให้เข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ได้ด้วยบัญชีผู้ใช้  

เปลี่ยนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์

คุณอาจต้องการจำกัดโปรแกรมหรือบริการ (ซึ่งทำงานในพื้นหลังสำหรับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด) ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆ ซึ่งตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปิดใช้งานเซนเซอร์ โปรแกรมและบริการทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์สำหรับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดได้ คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดโปรแกรมไม่ให้เข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ได้ด้วยบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดบริการไม่ให้เข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ได้ แต่การตั้งค่านี้จะถูกปรับใช้กับทุกบัญชีผู้ใช้

 1. เปิดตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ โดยคลิกที่ปุ่ม เริ่ม
  รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
  แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เซนเซอร์ แล้วคลิก ตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ 
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่าผู้ใช้
 3. ที่ใต้ เซนเซอร์ จากรายการ ให้คลิกเซนเซอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าผู้ใช้
 4. ที่ใต้ เข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อผู้ใช้แต่ละชื่อเพื่อมอบการเข้าถึงให้ หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อผู้ใช้แต่ละชื่อเพื่อลบการเข้าถึง จากนั้นคลิก ตกลง
  ????????????????????????
    ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดำเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน

เปิดหรือปิดใช้งานเซนเซอร์

โปรแกรมสามารถใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ได้หลังจากเซนเซอร์ถูกเปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานเซนเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ที่ ตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ ในแผงควบคุม การปิดใช้งานเซนเซอร์ไม่ทำให้เซนเซอร์ถูกปิด บางโปรแกรมอาจยังเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ในระหว่างที่เซนเซอร์ถูกปิดใช้งานอยู่ได้

เมื่อเซนเซอร์ถูกเปิดใช้งาน ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้ใช้และโปรแกรมทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ได้ ครั้งแรกที่โปรแกรมหรือบริการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคอมพิวเตอร์ที่ส่งมาจากเซนเซอร์ Windows จะแสดงไอคอนตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบโดยชั่วคราว 

หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานเซนเซอร์

 1. เปิดตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ โดยคลิกที่ปุ่ม เริ่ม 
  รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
  แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เซนเซอร์ แล้วคลิก ตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ
 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากเซนเซอร์ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อปิดใช้งานเซนเซอร์ จากนั้นคลิก นำไปใช้
  ????????????????????????
    ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดำเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน

การติดตั้งหรือถอนการติดตั้งเซนเซอร์

ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับเซนเซอร์ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเซนเซอร์ หลังจากที่คุณติดตั้งเซนเซอร์เสร็จแล้ว คุณต้องเปิดใช้งานเซนเซอร์นั้น ซึ่งการทำเช่นนี้จะช่วยให้โปรแกรมสามารถเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ได้

วิธีถอนการติดตั้งเซนเซอร์

 1. เปิดตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ โดยคลิกที่ปุ่ม เริ่ม
  รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
  แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เซนเซอร์ แล้วคลิก ตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ
 2. คลิกเซนเซอร์ที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง
 3. ที่ใต้ ตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก ถอนการติดตั้งเซนเซอร์นี้ แล้ว คลิก ตกลง 
  ????????????????????????
    ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดำเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 18522 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle(Int32 access, Boolean throwIfExited) at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)