คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับวงจรการใช้งาน— ผลิตภัณฑ์ของ Windows

นำไปใช้กับ: WindowsLifecycle

ภายในเพจนี้:

หมายเหตุ: คำถามที่พบบ่อยนี้ได้รับการอัปเดตเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2019 

Windows 10

มีข้อกำหนดใดบ้างสำหรับการให้บริการและการอัปเดต Windows 10 Semi-Annual Channel

การอัปเดตจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ จากการอัปเดตแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นหลังจากการอัปเดตทั้งหมดที่ทำไปแล้วก่อนหน้านั้น อุปกรณ์จำเป็นต้องติดตั้งการอัปเดตล่าสุดเพื่อให้มีการสนับสนุนอยู่เสมอ

การอัปเดตอาจมีฟีเจอร์ การแก้ไขใหม่ๆ สำหรับการรักษาความปลอดภัยและ/หรือไม่ใช่การรักษาความปลอดภัย หรือรวมไว้ทั้งสองอย่างตามช่องทางการเผยแพร่

อุปกรณ์อาจไม่สามารถรับการอัปเดตได้ หากฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์เข้ากันไม่ได้ ไม่มีโปรแกรมควบคุมปัจจุบัน หรือเลยช่วงการสนับสนุนของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (“OEM”) ไปแล้ว เฉพาะฟีเจอร์บางอย่างในการอัปเดตที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์ทุกเครื่อง

ความพร้อมในการอัปเดตอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ ภูมิภาค การเชื่อมต่อเครือข่าย ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (เช่น อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับโทรศัพท์) หรือความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ (รวมถึงเนื้อที่ว่างของดิสก์ เป็นต้น) Microsoft จะยังคงให้การสนับสนุนเวอร์ชัน Semi-Annual Channel ของ Windows 10 อย่างน้อยหนึ่งเวอร์ชันจนถึงวันที่การสนับสนุนขยายเวลาในวันที่ 14 ตุลาคม 2025 ที่กำหนดไว้ก่อนหน้า

บนอุปกรณ์ Semi-Annual Channel ที่ไม่ได้เลื่อนการติดตั้งการอัปเดตฟีเจอร์ Windows 10 เวอร์ชัน Semi-Annual Channel ต่อมาอาจถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติก่อนวันสิ้นสุดการสนับสนุน การเลื่อนการอัปเดตไม่พร้อมใช้งานใน Windows 10 บางเวอร์ชัน โปรดดู Windows as a Service (WaaS) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการเผยแพร่และหน้า ข้อมูลการเผยแพร่ Windows 10 สำหรับรายละเอียดการอัปเดตเพิ่มเติม

ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับการอัปเดต Windows ของฉันคืออะไร 

การอัปเดตคุณภาพ Windows 10 เป็นแบบสะสม การติดตั้งการอัปเดตล่าสุดทำให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับการอัปเดตก่อนหน้าใดๆ ที่พวกเขาไม่มี นอกจากช่วยลดภาระของแบนด์วิดท์เครือข่ายแล้ว ยังให้ลูกค้าได้รับการอัปเดตที่เทียบเท่ากันด้วย Microsoft ออกแบบการอัปเดตเป็นสามชนิดแตกต่างกัน: การอัปเดตทั้งหมด การอัปเดตด่วน และการอัปเดตเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลง*

*ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2019 เป็นต้นไป การอัปเดตเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ลูกค้าจะยังคงสามารถใช้การอัปเดตด่วนและการอัปเดตทั้งหมด หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ไปที่นี่

เกิดอะไรขึ้นกับวันที่สิ้นสุดการสนับสนุนหลักตามปกติสำหรับรายการ Windows 10 บนหน้าการค้นหาผลิตภัณฑ์วงจรการใช้งาน

ในรูปแบบ Windows as a Service (WaaS) แนวคิดของการสนับสนุนหลักตามปกติไม่ใช้กับ Semi-Annual Channel เนื่องจาก Semi-Annual Channel แต่ละรายการจะมีการให้บริการในเวลาที่จำกัด และจำเป็นต้องมีการย้ายไปยัง Semi-Annual Channel ถัดไปเพื่อให้ยังคงได้รับการอัปเดตความปลอดภัยและการอัปเดตที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัยต่อไป

มีข้อกำหนดใดบ้างสำหรับการให้บริการและการอัปเดต Windows 10 Long-Term Servicing Channel

Long-Term Servicing Channel (LTSC) ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์เฉพาะ (ซึ่งจะไม่สามารถใช้งาน Microsoft Office) เช่น อุปกรณ์ที่ควบคุมเครื่องมือทางการแพทย์หรือเครื่อง ATM เท่านั้น

โปรดดู ภาพรวมของ Windows as a Service (WaaS) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทางการเผยแพร่และหน้า ข้อมูลการเผยแพร่ Windows 10 สำหรับรายละเอียดการอัปเดตเพิ่มเติม

การอัปเดตจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ จากการอัปเดตแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นหลังจากการอัปเดตทั้งหมดที่ทำไปแล้วก่อนหน้านั้น อุปกรณ์จำเป็นต้องติดตั้งการอัปเดตล่าสุดเพื่อให้มีการสนับสนุนอยู่เสมอ

การอัปเดตอาจรวมถึงการแก้ไขด้านความปลอดภัยและ/หรือที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัย

อุปกรณ์อาจไม่สามารถรับการอัปเดตได้ หากฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์เข้ากันไม่ได้ ไม่มีโปรแกรมควบคุมปัจจุบัน หรือเลยช่วงการสนับสนุนของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (“OEM”) ไปแล้ว

ความพร้อมในการอัปเดตอาจแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ประเทศ ภูมิภาค การเชื่อมต่อเครือข่าย ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (เช่น อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับโทรศัพท์) หรือความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ (รวมถึงเนื้อที่ว่างของดิสก์ เป็นต้น)

Windows Server

มีข้อกำหนดใดบ้างสำหรับการให้บริการและการอัปเดต Windows Server 2016 และ Windows Server (Semi-Annual Channel)

การอัปเดตจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ จากการอัปเดตแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นหลังจากการอัปเดตทั้งหมดที่ทำไปแล้วก่อนหน้านั้น อุปกรณ์จำเป็นต้องติดตั้งการอัปเดตล่าสุดเพื่อให้มีการสนับสนุนอยู่เสมอ

การอัปเดตอาจมีฟีเจอร์ การแก้ไขใหม่ๆ สำหรับการรักษาความปลอดภัยและ/หรือไม่ใช่การรักษาความปลอดภัย หรือรวมไว้ทั้งสองอย่างตามช่องทางการเผยแพร่ สำหรับ Semi-Annual Channel ฟีเจอร์ใหม่ๆ ในการอัปเดตอาจไม่ทำงานบนอุปกรณ์ทั้งหมด โปรดดู ภาพรวมของ Windows Server Semi-Annual Channel สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการเผยแพร่

อุปกรณ์อาจไม่สามารถรับการอัปเดตได้ หากฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์เข้ากันไม่ได้ ไม่มีโปรแกรมควบคุมปัจจุบัน หรือเลยช่วงการสนับสนุนของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (“OEM”) ไปแล้ว

ความพร้อมในการอัปเดตอาจแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ประเทศ ภูมิภาค การเชื่อมต่อเครือข่าย ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (เช่น อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับโทรศัพท์) หรือความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ (รวมถึงเนื้อที่ว่างของดิสก์ เป็นต้น)

นโยบายวงจรการใช้งานสำหรับ Windows Server Update Service คืออะไร

Windows Server Update Service ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผลิตภัณฑ์แบบสแตนด์อโลนกลายเป็นคอมโพเนนต์ของระบบปฏิบัติการ Windows Server ซึ่งเริ่มต้นด้วย Windows Server 2012 เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้เป็นคอมโพเนนต์จึงต้องเป็นไปตามนโยบายวงจรการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำการติดตั้ง ซึ่งก็คือ Windows Server (ผลิตภัณฑ์หลัก) คอมโพเนนต์ หมายถึง ชุดไฟล์หรือคุณสมบัติต่างๆ ที่รวมอยู่กับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ไม่ว่าจะถูกจัดส่งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมอยู่ใน Service Pack หรือการอัปเดตของผลิตภัณฑ์นั้น หรือสามารถดาวน์โหลดบนเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นได้ในภายหลัง

Microsoft Windows - ทั่วไป  

Windows 8.1 

Windows Embedded

นโยบาย Silicon ของ Windows

Windows RT  

Windows Mobile

ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นไปตาม ข้อสงวนสิทธิ์และการบอกกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft โปรดกลับมาหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี