Windows Media Center

นำไปใช้กับ: Windows 7Windows 8.1

ฉันมีสิ่งนี้หรือเปล่า


ศูนย์รวมความบันเทิงของคุณพร้อมให้ใช้งานแล้ว ดูว่ามี Windows Media Center บนพีซีของคุณหรือยังดูวิธีใช้


พร้อมจะดูดีวีดีและทีวีหรือยัง เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Windows Media Center

การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Center