ดาวน์โหลด Windows Live Essentials

ทำอะไรได้อีกมากมายด้วยโปรแกรมฟรีที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้จาก Windows อันได้แก่ Windows Live Mail และ Movie Maker รวมทั้ง Photo Gallery, Messenger, Writer และ OneDriveดูวิธีใช้

ดูข้อมูลความช่วยเหลือและวิธีใช้สำหรับ Windows Essentials รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ และการแก้ไขปัญหา


Windows Essentials

ฉันจะถอนการติดตั้งโปรแกรม Windows Essentials อย่างน้อยหนึ่งโปรแกรมได้อย่างไร

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 18614 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 23 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม