ขอความช่วยเหลือ

ดูข้อมูลความช่วยเหลือและวิธีใช้สำหรับ Windows Essentials รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ และการแก้ไขปัญหา


Windows Essentials

ฉันจะถอนการติดตั้งโปรแกรม Windows Essentials อย่างน้อยหนึ่งโปรแกรมได้อย่างไร

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 18614 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10 ม.ค. 2017 - ฉบับแก้ไข: 4

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

คำติชม