ตัวเลือก DirectDraw หรือ Direct3D ไม่พร้อมใช้งาน


อาการ


เมื่อคุณพยายามเปิดเกมในส่วน "ใช้กับ" คุณประสบปัญหาต่อไปนี้:
 • ตัวเลือก 3D Acceleration ไม่พร้อมใช้งาน
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า "อะแดปเตอร์วิดีโอของคุณไม่ตรงกับข้อกำหนดของเกม"
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า "อะแดปเตอร์วิดีโอของคุณไม่มีตัวเลือก 3D Acceleration"
 • DirectX Diagnostic Tool (Dxdiag.exe) แสดง หน่วยความจำรวมโดยประมาณ เป็นว่างเปล่าหรือ N/A
 • DirectX Diagnostic Tool (Dxdiag.exe) แสดง
  ตัวเลือก DirectDraw หรือ Direct3D ไม่พร้อมใช้งาน

สาเหตุ


ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ตรงกับข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ 3D ขั้นต่ำในการเรียกใช้เกม
 • อะแดปเตอร์วิดีโอของคุณไม่มีหน่วยความจำวิดีโอที่เพียงพอในการเรียกใช้เกม
 • DirectDraw Acceleration ถูกปิดใช้งาน
 • คุณใช้ไดรเวอร์เก่าสำหรับอะแดปเตอร์วิดีโอของคุณ
 • ไม่ได้ติดตั้ง DirectX เวอร์ชั่นล่าสุดหรืออาจเสียหาย
 • โปรแกรมหนึ่งหรือหลายโปรแกรมที่เรียกใช้บนพื้นหลังรบกวนเกม

การแก้ไข


เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่ปรากฏ

หมายเหตุ เนื่องจาก Microsoft Windows มีหลายเวอร์ชั่น ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันตามเวอร์ชั่นที่คุณใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ดูคู่มือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำตามขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้น

วิธีที่ 1: กำหนดค่าการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์เพื่อใช้การตั้งค่าแบบเต็ม

โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิดคุณสมบัติการแสดงผล โดยทำตามขั้นตอนสำหรับเวอร์ชั่นของ Windows ของคุณ
  • Windows 7 หรือ Windows Vista

   คลิก เริ่ม
   windows icon
   พิมพ์ display ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วคลิก คุณสมบัติการแสดงผล ในรายการ โปรแกรม

    
   Notice icon
   หากคุณได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
  • Windows XP หรือเวอร์ชันก่อนหน้า

   คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ desk.cpl แล้วคลิก ตกลง
 2. คลิกแท็บ การตั้งค่า แล้วคลิก ขั้นสูง
 3. บนแท็บ ประสิทธิภาพ หรือแท็บ การแก้ไขปัญหา เลื่อนตัวเลื่อน การเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ ไปทางขวาจนสุด (ตำแหน่งเต็ม)
 4. คลิกที่ ตกลง และคลิก ปิด
 5. ถ้าคุณได้รับแจ้งให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ให้คลิกใช่
  5. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกใช่

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณตรงตามข้อกำหนดของระบบขั้นต่ำ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้

วิธีที่ 2: เปิดใช้งาน DirectDraw หรือ Direct3D

ในการเปิดใช้งาน DirectDraw หรือ Direct3D ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับเวอร์ชั่นของ Windows ของคุณ:
 1. เรียกใช้ DirectX Diagnostic Tool (Dxdiag.exe) โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • Windows 7 หรือ Windows Vista

   คลิก เริ่ม
   windows icon
   พิมพ์ dxdiag ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วกด ENTER

    
   Notice icon
   หากคุณได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
  • Windows XP หรือเวอร์ชันก่อนหน้า

   คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ dxdiag แล้วคลิก ตกลง
 2. บนแท็บ แสดงผล ให้ตรวจสอบว่า DirectDraw Acceleration และ Direct3D Acceleration ถูกเลือกไว้ใต้ คุณสมบัติ DirectX

  ถ้าบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งแสดงสถานะ ปิดใช้งาน ให้คลิกเปิดใช้งานในบรรทัดนั้น
 3. ถ้าติดตั้งอะแดปเตอร์วิดีโอหลายตัวในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 สำหรับแต่ละแท็บ แสดงผล ใน DirectX Diagnostic Tool

วิธีที่ 3: ดาวน์โหลดและติดตั้งตัวติดตั้งเว็บ DirectX End-User Runtime เวอร์ชันล่าสุด

เมื่อต้องการดำเนินการ ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หมายเหตุ คุณอาจจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ระหว่างการติดตั้ง:
ซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังติดตั้งไม่ผ่านการทดสอบของโลโก้ Windows ในการตรวจสอบความเข้ากันได้กับ Windows เวอร์ชันนี้ (บอกฉันว่าเหตุใดการทดสอบนี้จึงมีความสำคัญ)
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
 
822798 คุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงหรือโปรแกรมต่างๆ ได้
 
หากปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ไปที่วิธีการถัดไป

วิธีที่ 4: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมวิดีโอของคุณ

เพื่อดูว่ามีโปรแกรมควบคุมที่ได้รับการปรับปรุงหรือไม่ โปรดไปที่เว็บไซต์ Microsoft Windows Update:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อของผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Microsoft ดังนี้ Microsoft จะให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องสำหรับข้อมูลการติดต่อของผู้ขายที่เป็นผู้ผลิตรายอื่น


หากปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ไปที่วิธีการถัดไป

วิธีที่ 5: เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยใช้ขั้นตอนการเริ่มต้นระบบแบบคลีน

เมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Microsoft Windows โดยทั่วไปมีหลายโปรแกรมที่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติและทำงานอยู่เบื้องหลังซึ่งอาจรบกวนเกมได้ โปรแกรมนี้อาจมีโปรแกรมป้องกันไวรัสและโปรแกรมอรรถประโยชน์ระบบ เมื่อคุณทำตามขั้นตอนการเริ่มต้นระบบแบบคลีน คุณป้องกันไม่ให้โปรแกรมนี้เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

ถ้าเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยใช้ขั้นตอนการเริ่มต้นระบบแบบคลีน ให้คลิกหมายเลขบทความเพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อดูขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการอื่นๆ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
 
331796 เริ่มทำการล้างข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าโปรแกรมที่ทำงานอยู่เบื้องหลังกำลังรบกวนเกมหรือโปรแกรมของคุณอยู่หรือไม่
 
หากปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ไปที่วิธีการถัดไป

วิธีที่ 6: ปิดการใช้งานการใช้เดสก์ท็อประยะไกลร่วมกันของ NetMeeting แล้วปิด NetMeeting

Microsoft Windows NetMeeting ปิดการใช้งาน Direct3D เมื่อเปิดใช้งานการใช้เดสก์ท็อประยะไกลร่วมกัน เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณสมบัติการใช้เดสก์ท็อประยะไกลของ NetMeeting ร่วมกัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิด NetMeeting
 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การใช้เดสก์ท็อประยะไกลร่วมกัน
 3. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการใช้เดสก์ท็อประยะไกลร่วมกันบนคอมพิวเตอร์นี้
 4. คลิก ตกลง
 5. ปิด NetMeeting
หากปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ไปที่วิธีการถัดไป

วิธีที่ 7: ปิดใช้งานคุณลักษณะเปิดใช้การรวมการเขียนใน Windows XP

เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะเปิดใช้การรวมการเขียน โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 
 1. คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม แล้วดับเบิลคลิก แสดงผล
 2. ในแท็บ ตั้งค่า คลิกขั้นสูง แล้วคลิกแท็บ แก้ไขปัญหา
 3. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้การรวมการเขียน
 4. คลิก ตกลง แล้วคลิกตกลง อีกครั้ง
 5. ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ยกเว้นในขั้นตอนที่ 4 ให้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้การรวมการเขียน
เริ่มเกม ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ไปที่วิธีการถัดไป

วิธีที่ 8: สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ใน Windows XP

เมื่อต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิดเครื่องมือการจัดการคอมพิวเตอร์ โดยทำตามขั้นตอนสำหรับเวอร์ชั่นของ Windows ของคุณ:
  • Windows 7 หรือ Windows Vista
   คลิก เริ่ม
   windows icon
   พิมพ์ compmgmt.msc ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วกด ENTER

    
   Notice icon
   หากคุณได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
  • Windows XP หรือเวอร์ชันก่อนหน้า

   เมื่อต้องการเปิดเครื่องมือการจัดการคอมพิวเตอร์ใน Windows XP ให้คลิก เริ่ม คลิกเรียกใช้ พิมพ์ compmgmt.msc แล้วคลิก ตกลง
 2. ขยาย ผู้ใช้และกลุ่มภายใน คลิกขวา ผู้ใช้ แล้วคลิก ผู้ใช้ใหม่
 3. ในฟิลด์ ชื่อผู้ใช้ พิมพ์ UserName
 4. ในฟิลด์ รหัสผ่าน และในฟิลด์ ยืนยันรหัสผ่าน ให้พิมพ์ UserPassword แล้วคลิก สร้าง

  สำคัญ รหัสผ่านต้องตรงตามตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ - เล็ก เช่น MyPassword และ mypassword ถือเป็นรหัสผ่านที่แตกต่างกัน
 5. คลิกสองครั้งที่บัญชีผู้ใช้ที่สร้างใหม่ ให้คลิกแท็บ สมาชิกของ คลิก เพิ่มเพื่อเพิ่มผู้ใช้ในกลุ่มที่ถูกต้อง แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ บางเกมต้องมีบัญชีในกลุ่มผู้ดูแลระบบจึงจะใช้งานได้

ขั้นตอนต่อไป


หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อค้นหาโซลูชั่นอื่นๆ เว็บไซต์นี้มีบริการต่อไปนี้:

 • Microsoft Community (http://answers.microsoft.com/th-th/windows/default.aspx): โต้ตอบกับเพื่อนร่วมงานและกับ Microsoft Most Valuable Professionals (MVPs)
 • Solution Centers (http://support.microsoft.com/select/?target=hub): ดูคำถามที่ถามบ่อยเฉพาะผลิตภัณฑ์ (FAQ) และข้อมูลการสนับสนุน
 • ฐานความรู้ที่ค้นหาได้ (http://support.microsoft.com/search/?adv=1): ค้นหาข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิคและเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือด้วยตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft
 • ตัวเลือกการสนับสนุนอื่นๆ (http://support.microsoft.com/default.aspx?pr=csshome): ใช้เว็บไซต์เพื่อสอบถาม ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือแสดงความคิดเห็น