ไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดาอาจไม่สามารถเข้าถึงได้ หากไฟฟ้าดับภายหลังการสร้างเล็กน้อย

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ ใน Windows 7 คุณสร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดาโดยใช้การจัดการดิสก์หรือ DiskPart.exe สำหรับดิสก์ที่ถอดออกไม่ได้ ถ้าระบบ Windows 7 ของคุณไฟฟ้าดับอย่างกะทันหันภายหลังการสร้างไดรฟ์ข้อมูลไม่กี่นาที คุณอาจสังเกตว่าไดรฟ์ข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นก่อนที่ไฟฟ้าจะดับนั้นเข้าถึงไม่ได้และไม่ได้กำหนดอักษรไดรฟ์ เมื่อระบบได้รับกระแสไฟฟ้าแล้ว

นอกจากนี้ ในการจัดการดิสก์ ไดรฟ์ข้อมูลอาจไม่แสดงสถานะ (เช่น "สภาพดี") หรือชนิดของระบบแฟ้ม ถ้าคุณพยายามปรับเปลี่ยนไดรฟ์ข้อมูลในการจัดการดิสก์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

การดำเนินการไม่สามารถสำเร็จได้ เนื่องจากมุมมองคอนโซลการจัดการดิสก์ไม่ได้รับการปรับปรุง ฟื้นฟูมุมมองด้วย ฟื้นฟูงาน หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ปิดคอนโซลการจัดการดิสก์ แล้วรีสตาร์ทการจัดการดิสก์หรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะข้อมูลการกำหนดค่าสำหรับไดรฟ์ข้อมูลใหม่ยังไม่ได้ถูกเขียนลงในดิสก์ในขณะที่ไฟดับ

การแก้ไข

หากต้องการให้เราแก้ปัญหานี้ให้แก่คุณ ให้ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน". ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

ถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้ม คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา

แก้ปัญหานี้
Microsoft Fix it 50651หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา


จากนั้นไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

หากคุณประสบปัญหาที่อธิบายในหัวข้อ "อาการ" การติดตั้งไดรฟ์ข้อมูลใหม่จะแก้ปัญหานี้ได้ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งไดรฟ์ข้อมูลใหม่

  1. เปิด "ตัวจัดการอุปกรณ์" คุณสามารถเข้าถึงตัวจัดการอุปกรณ์ได้โดยการพิมพ์ "Device Manager" หรือ "devmgmt.msc" ในกล่องเริ่มการค้นหา
  2. เมื่อตัวจัดการอุปกรณ์เปิดแล้ว คลิก "ไดรฟ์ข้อมูลการเก็บข้อมูล" เพื่อขยายส่วนของไดรฟ์ข้อมูลการเก็บข้อมูลของทรีอุปกรณ์
  3. ภายใต้ไดรฟ์ข้อมูลการเก็บข้อมูล คุณควรจะสังเกตเห็นไดรฟ์ข้อมูลที่แสดงเป็น "อุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก" คลิกขวาที่อุปกรณ์นี้และเลือก "ถอนการติดตั้ง" เมื่อถูกถามให้ยืนยัน ให้เลือก ตกลง
  4. รีสตาร์ทระบบ หากคุณได้รับแจ้งเช่นนั้น คุณควรจะเข้าถึงไดรฟ์ได้ เมื่อระบบเริ่มต้นใหม่แล้ว ถ้าคุณได้รับแจ้งให้รีสตาร์ทระบบ คลิกขวาที่ตัวจัดการอุปกรณ์ และเลือก "สแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์" เมื่อการสแกนเสร็จสิ้นแล้วและการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงไดรฟ์ข้อมูลได้

หมายเหตุ: หากกระแสไฟฟ้าดับภายในไม่กี่วินาทีของการสร้างไดรฟ์ข้อมูล ในบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก คุณได้รับแจ้งให้ฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูล หลังจากที่ทำตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว หากสิ่งนี้เกิดขึ้น แสดงว่าการกำหนดค่าระบบแฟ้มไม่ได้ถูกเขียนในขณะที่เกิดไฟดับ คุณอาจต้องการฟอร์แมตหรือสร้างไดรฟ์ข้อมูลใหม่

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

  • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข ถือว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน
  • เรายินดีรับคำติชมของคุณ หากต้องการแสดงคำติชมหรือรายงานปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ คุณสามารถฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งอีเมลถึงเรา

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2001877 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 1 พ.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม