โฟลเดอร์ใช้เวลานานในการปรับปรุง เมื่อผู้ใช้ Exchange Server 2010 ใช้ Outlook 2003 ทางออนไลน์

นำไปใช้กับ: Exchange Server 2010 EnterpriseExchange Server 2010 StandardMicrosoft Office Outlook 2003