ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย:11 เมษายน๒๐๑๗


ตารางการปรับใช้แพคเกจสนับสนุน11เมษายน๒๐๑๗


ตารางการปรับใช้ Microsoft Windows

 

Windows Vista (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows Vista:

Windows6.0-KB4014652-x86.msu Windows6.0-KB4014793-x86.msu Windows6.0-KB4014794-x86.msu Windows6.0-KB4015067-x86.msu Windows6.0-KB4015068-x86.msu Windows6.0-KB4015195-x86.msu Windows6.0-KB4015380-x86.msu Windows6.0-KB4015383-x86.msu

 

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64: Windows 6.0-kb4014652-x64 Windows 6.0-KB4014793-x64 Windows 6.0-KB4014794-x64 Windows 6.0-KB4015067-x64windows 6.0-kb4015068-x64 Windows 6.0-KB4015195-x64 Windows 6.0-KB4015380-x64 Windows 6.0-KB4015383-x64

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๓๔๓๐๗

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มระบบใหม่หลังจากที่คุณนำการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไปใช้

ข้อมูลการเอาออก

WUSA.EXE ไม่สนับสนุนการถอนการติดตั้งการอัปเดต เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการอัปเดตที่ติดตั้งโดย WUSA คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกความปลอดภัย ภายใต้การอัปเดต Windowsให้คลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๔๖๕๒ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๔๗๙๓ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๔๗๙๔ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๕๐๖๗ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๕๐๖๘ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๕๑๙๕ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๕๓๘๐ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๕๓๘๓

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

หมายเหตุ การอัปเดตนี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง

 

Windows Server ๒๐๐๘ (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows Server ๒๐๐๘:

Windows6.0-KB4014652-x86.msu Windows6.0-KB4014793-x86.msu Windows6.0-KB4014794-x86.msu Windows6.0-KB4015068-x86.msu Windows6.0-KB4015195-x86.msu Windows6.0-KB4015380-x86.msu Windows6.0-KB4015383-x86.msu Windows6.0-KB4020535-x86.msu

 

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server ๒๐๐๘รุ่นที่ใช้ x64:

Windows6.0-KB3211308-x64.msu Windows6.0-KB3217841-x64.msu Windows6.0-KB4014652-x64.msu Windows6.0-KB4014793-x64.msu Windows6.0-KB4014794-x64.msu Windows6.0-KB4015067-x64.msu Windows6.0-KB4015068-x64.msuWindows6.0-KB4015195-x64.msu Windows6.0-KB4015380-x64.msu Windows6.0-KB4015383-x64.msu Windows6.0-KB4020535-x64.msu

 

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server ๒๐๐๘รุ่นที่ใช้ Itanium:

Windows6.0-KB4014652-ia64.msu Windows6.0-KB4014793-ia64.msu Windows6.0-KB4014794-ia64.msu Windows6.0-KB4015067-ia64.msuWindows6.0-KB4015068-ia64.msu Windows6.0-KB4015195-ia64.msu Windows6.0-KB4015380-ia64.msu Windows6.0-KB4015383-ia64.msu Windows6.0-KB4020535-ia64.msu

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๑๑๓๐๘ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๑๗๘๔๑ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๔๖๕๒ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๔๗๙๓ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๔๗๙๔ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๕๐๖๘ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๕๑๙๕ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๕๓๘๐ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๕๓๘๓ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๒๐๕๓๕

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มระบบใหม่หลังจากที่คุณนำการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไปใช้

ข้อมูลการเอาออก

WUSA.EXE ไม่สนับสนุนการถอนการติดตั้งการอัปเดต เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการอัปเดตที่ติดตั้งโดย WUSA คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกความปลอดภัย ภายใต้การอัปเดต Windowsให้คลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๕๑๙๕

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

หมายเหตุ การอัปเดตนี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง

 

ตารางการปรับใช้ internet Explorer

 

Windows Vista (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Internet Explorer 9 สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows Vista: Ie9-windows 6.0-kb4015551-x86

 

สำหรับ Internet Explorer 9 สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64: Ie9-windows 6.0-kb4015551-x64

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๓๔๓๐๗

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มระบบใหม่หลังจากที่คุณนำการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไปใช้

ข้อมูลการเอาออก

WUSA.EXE ไม่สนับสนุนการถอนการติดตั้งการอัปเดต เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการอัปเดตที่ติดตั้งโดย WUSA คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกความปลอดภัย ภายใต้การอัปเดต Windowsให้คลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๕๕๕๑

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

หมายเหตุ การอัปเดตนี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง

 

Windows Server ๒๐๐๘ (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Internet Explorer 9 สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows Server ๒๐๐๘: Ie9-windows 6.0-kb4015551-x86

 

สำหรับ Internet Explorer 9 สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server ๒๐๐๘รุ่นที่ใช้ x64: Ie9-windows 6.0-kb4015551-x64

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๓๔๓๐๗

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มระบบใหม่หลังจากที่คุณนำการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไปใช้

ข้อมูลการเอาออก

WUSA.EXE ไม่สนับสนุนการถอนการติดตั้งการอัปเดต เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการอัปเดตที่ติดตั้งโดย WUSA คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกความปลอดภัย ภายใต้การอัปเดต Windowsให้คลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๕๕๕๑

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

หมายเหตุ การอัปเดตนี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง

 

ตารางการปรับใช้ Microsoft Office

 

Microsoft Office ๒๐๐๗ (ทุกรุ่น) และซอฟต์แวร์อื่นๆ

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft Office ๒๐๐๗ Service Pack 3 mso2007-kb3141529-fullfile-x86-glb

 

สำหรับ Microsoft Excel ๒๐๐๗ Service Pack 3: excel2007-kb3191827-fullfile-x86-glb

 

สำหรับ Microsoft OneNote ๒๐๐๗ Service Pack 3: wce2007-kb3191829-fullfile-x86-glb

 

สำหรับ Microsoft Outlook ๒๐๐๗ Service Pack 3 outlook2007-kb3127890-fullfile-x86-glb

 

สำหรับแพคความเข้ากันได้ของ Microsoft Office: xlconv2007-kb3191830-fullfile-x86-glb

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๑๒๒๐๓

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดโอกาสที่คุณจะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๘๘๗๐๑๒

ข้อมูลการเอาออก

ใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๔๑๕๒๙ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๙๑๘๒๗ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๙๑๘๒๙ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๒๗๘๙๐ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๙๑๘๓๐

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

Not applicable

 

Microsoft Office ๒๐๑๐ (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft Office ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๓๒บิต) ให้ทำดังนี้ mso2010-kb3141538-fullfile-x86-glb

 

สำหรับ Microsoft Office ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๖๔บิต) mso2010-kb3141538-fullfile-x64-glb

 

สำหรับ Microsoft Excel ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๓๒บิต): excel2010-kb3191847-fullfile-x86-glb

 

สำหรับ Microsoft Excel ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๖๔บิต): excel2010-kb3191847-fullfile-x64-glb

 

สำหรับ Microsoft OneNote ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๓๒บิต): wce2010-kb2589382-fullfile-x86-glb

 

สำหรับ Microsoft OneNote ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๖๔บิต) wce2010-kb2589382-fullfile-x64-glb

 

สำหรับ Microsoft Outlook ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๓๒บิต) outlookloc2010-kb3118388-fullfile-x86-glb

 

สำหรับ Microsoft Outlook ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๖๔บิต) outlookloc2010-kb3118388-fullfile-x64-glb

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๑๒๒๐๓

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดโอกาสที่คุณจะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๘๘๗๐๑๒

ข้อมูลการเอาออก

ใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๔๑๕๓๘ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๙๑๘๔๗ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๒๕๘๙๓๘๒ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๑๘๓๘๘

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

Not applicable

 

Microsoft Office ๒๐๑๓ (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft Office ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๓๒บิต) mso2013-kb3178710-fullfile-x86-glb

 

สำหรับ Microsoft Office ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๖๔บิต) mso2013-kb3178710-fullfile-x64-glb

 

สำหรับ Microsoft Outlook ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๓๒บิต): outlook2013-kb3172519-fullfile-x86-glb

 

สำหรับ Microsoft Outlook ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๖๔บิต): outlook2013-kb3172519-fullfile-x64-glb

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๑๒๒๐๓

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดโอกาสที่คุณจะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๘๘๗๐๑๒

ข้อมูลการเอาออก

ใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๗๘๗๑๐ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๗๒๕๑๙

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

Not applicable

 

Microsoft Office ๒๐๑๓ RT (ทุกรุ่น)

ใช้

การอัปเดต๓๑๗๘๗๑๐สำหรับ Microsoft Excel ๒๐๑๓ RT จะพร้อมใช้งานผ่านทางWindows update

 

การอัปเดต๓๑๗๒๕๑๙สำหรับ Microsoft Word ๒๐๑๓ RT จะพร้อมใช้งานผ่านทางWindows update

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดโอกาสที่คุณจะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๘๘๗๐๑๒

ข้อมูลการเอาออก

คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกระบบและความปลอดภัยแล้วคลิกWindows Updateจากนั้นภายใต้ดูเพิ่มเติมให้คลิกติดตั้งการอัปเดต จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๗๒๕๔๒ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๗๒๔๖๔

 

Microsoft Office ๒๐๑๖ (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft Office ๒๐๑๖ (รุ่น๓๒บิต) msodll302016-kb3178703-fullfile-x86-glb mso2016-kb3178702-fullfile-x86-glb

 

สำหรับ Microsoft Office ๒๐๑๖ (รุ่น๖๔บิต) msodll302016-kb3178703-fullfile-x64-glb mso2016-kb3178702-fullfile-x64-glb

 

สำหรับ Microsoft Outlook ๒๐๑๖ (รุ่น๓๒บิต): outlook2016-kb3178664-fullfile-x86-glb

 

สำหรับ Microsoft Outlook ๒๐๑๖ (รุ่น๖๔บิต): outlook2016-kb3178664-fullfile-x64-glb

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๑๒๒๐๓

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดโอกาสที่คุณจะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๘๘๗๐๑๒

ข้อมูลการเอาออก

ใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๗๘๗๐๓ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๗๘๗๐๒ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๗๘๖๖๔

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

Not applicable

 

Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๐ (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Excel Services บน Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๐ Service Pack 2 รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน: xlsrv2010-kb3191840-fullfile-x64-glb

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๑๒๒๐๓

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยนี้บนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ทั้งหมดคุณต้องเรียกใช้เครื่องมือ PSconfig เพื่อดำเนินการขั้นตอนการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยนี้ ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะแสดงขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดความเป็นไปได้ที่จะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่คุณจะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยนี้ ดูสาเหตุที่คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windowsสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการเอาออก

การอัปเดตความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออกได้

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๙๑๘๔๐

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

Not applicable

 

Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๓ (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Excel Services บน Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๓ Service Pack 2 รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน: xlsrvloc2013-kb3178724-fullfile-x64-glb

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๑๒๒๐๓

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดโอกาสที่คุณจะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๘๘๗๐๑๒

ข้อมูลการเอาออก

การอัปเดตความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออกได้

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๗๘๗๒๔

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

Not applicable

 

Microsoft Office Web Apps ๒๐๑๐ (ทุกเวอร์ชัน)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft Excel Web App ๒๐๑๐ Service Pack 2: xlwac2010-kb3101522-fullfile-x64-glb

 

สำหรับ Microsoft office Web App ๒๐๑๐ Service Pack 2: wac2010-kb3191845-fullfile-x64-glb

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๑๒๒๐๓

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดโอกาสที่คุณจะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๘๘๗๐๑๒

ข้อมูลการเอาออก

การอัปเดตความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออกได้

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๐๑๕๒๒ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๙๑๘๔๕

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

Not applicable

 

Microsoft Office Web Apps ๒๐๑๓ (ทุกเวอร์ชัน)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดของ Microsoft Office Web Apps Server ๒๐๑๓ Service Pack 2: wacserver2013-kb3178725-fullfile-x64-glb

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๑๒๒๐๓

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดโอกาสที่คุณจะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๘๘๗๐๑๒

ข้อมูลการเอาออก

การอัปเดตความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออกได้

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๗๘๗๒๕

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

Not applicable

 

Office for Mac ๒๐๑๑

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณจะติดตั้งการอัปเดต Office for Mac ๒๐๑๑14.7.3บนคอมพิวเตอร์ของคุณคุณจะต้องถอนการติดตั้ง Office for mac ๒๐๑๑เวอร์ชันที่เก่ากว่า Office for mac ๒๐๑๑14.0.4 นอกจากนี้คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์กำลังใช้งาน Mac OS X ๑๐.๕หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าของระบบปฏิบัติการ Mac OS X

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการให้คลิกเกี่ยวกับ Mac นี้บนเมนูApple

เมื่อต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของ Office for Mac ๒๐๑๑ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. บนเมนูไปให้คลิกแอปพลิเคชัน

  2. เริ่มการทำงานของ Office for Mac ๒๐๑๑

  3. บนเมนูofficeให้คลิกเกี่ยวกับ Office

 

หมายเลขเวอร์ชันของ Office for Mac ๒๐๑๑จะแสดงอยู่ในกล่องโต้ตอบเกี่ยวกับ office

การติดตั้งการอัปเดต

ดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเด14.7.3ของ microsoft Office for Mac ๒๐๑๑จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

  1. ออกจากแอปพลิเคชันใดๆที่กำลังทำงานอยู่รวมถึงแอปพลิเคชัน Office, Microsoft Messenger และการแจ้งเตือน Office ทั้งหมดเนื่องจากพวกเขาอาจรบกวนการติดตั้ง

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของระบบขั้นต่ำสุด

  3. คลิกดาวน์โหลดหรือคลิกลิงก์สำหรับเวอร์ชันภาษาที่คุณต้องการ

  4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อบันทึกไฟล์ลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้ Safari ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะถูกบันทึกลงในเดสก์ท็อปเว้นแต่ว่าคุณได้ระบุตำแหน่งที่ตั้งอื่นในกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะของ Safari เมื่อต้องการตรวจสอบการกำหนดลักษณะของคุณบนเมนู Safari ให้คลิกการกำหนดลักษณะจากนั้นคลิกทั่วไป

  5. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดในขั้นตอนที่5เพื่อวางการอัปเดต Microsoft Office for Mac ๒๐๑๑บนเดสก์ท็อปของคุณแล้วดับเบิลคลิกที่ระดับเสียงเพื่อเปิด ขั้นตอนนี้อาจได้รับการดำเนินการสำหรับคุณ

  6. ในหน้าต่าง Microsoft Office for Mac ๒๐๑๑การอัปเดตให้ดับเบิลคลิกที่แอปพลิเคชัน Office for Mac ๒๐๑๑เพื่อเริ่มกระบวนการอัปเดตแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  7. ถ้าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเอาโปรแกรมติดตั้งการอัปเดตจากฮาร์ดดิสก์ของคุณได้ เมื่อต้องการเอาตัวติดตั้งการอัปเดตให้ลากระดับเสียงการอัปเดต Microsoft Office for Mac ๒๐๑๑ไปยังถังขยะแล้วลากไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดไปยังถังขยะ

 

หมายเหตุ: การอัปเดตนี้ยังมีให้ใช้งานใน microsoft AutoUpdate แอปพลิเคชันที่สามารถทำให้ซอฟต์แวร์ Microsoft ของคุณอัปเดตอยู่เสมอได้โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการใช้ AutoUpdate ให้เปิด Microsoft Office จากนั้นบนเมนูวิธีใช้ให้คลิกตรวจหาการอัปเดต

การตรวจสอบการติดตั้งการอัปเดต

เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยบนระบบที่ได้รับผลกระทบแล้วให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. บนเมนูไปให้คลิกแอปพลิเคชัน

  2. เริ่มการทำงานของ Office for Mac ๒๐๑๑

  3. บนเมนูofficeให้คลิกเกี่ยวกับ Office

 

หมายเลขเวอร์ชันของ Office for Mac ๒๐๑๑จะแสดงอยู่ในกล่องโต้ตอบเกี่ยวกับ office ถ้าหมายเลขเวอร์ชันของการอัปเดตที่ติดตั้งล่าสุดคือ๒๐๑๑14.7.3การอัปเดตได้ถูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ความต้องการรีสตาร์ต

หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดต Office for Mac ๒๐๑๑14.7.3เราขอแนะนำให้คุณรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณจะลงชื่อเข้าใช้ Office for Mac ๒๐๑๑

การเอาการอัปเดตออก

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการอัปเดตให้ลากไฟล์ Office for Mac ๒๐๑๑ที่คุณดาวน์โหลดไปยังถังขยะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณมีคำถามทางเทคนิคหรือปัญหาในการดาวน์โหลดหรือใช้การอัปเดตนี้ให้ดูที่การสนับสนุนของ Microsoft For Macเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณ

 

ตารางการปรับใช้ .NET –การวางจำหน่ายเฉพาะด้านความปลอดภัย

 

Windows Vista (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง .NET Framework ที่ทำงานบน Windows Vista Service Pack 2 เวอร์ชันที่สนับสนุนทั้งหมดสำหรับการวางจำหน่ายเฉพาะด้านความปลอดภัยเท่านั้น

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน๓๒รุ่นของ Windows Vista: Windows 6.0-kb4014571-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 เมื่อติดตั้งในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows Vista: NDP45-KB4014566-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖เมื่อติดตั้งบน Windows Vista รุ่น๓๒ที่สนับสนุนทั้งหมด: NDP46-KB4014558-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64: Windows 6.0-kb4014571-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 เมื่อติดตั้งในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64: NDP45-KB4014566-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖เมื่อติดตั้งในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64: NDP46-KB4014558-x64

สวิตช์การติดตั้ง

สำหรับ Microsoft .NET Framework ให้ดูบทความฐานความรู้ของ microsoft ๒๘๔๔๖๙๙

ไฟล์บันทึกการอัปเดต

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2: ไม่สามารถใช้ได้

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4014566_ * _ *-Microsoft .NET Framework [เวอร์ชันเป้าหมายของ .net]-MSP0 KB4014566_ * _*

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖: KB4014558_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0 KB4014558_ * _*

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

การอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ โปรแกรมติดตั้งหยุดบริการที่จำเป็นให้ใช้การอัปเดตแล้วเริ่มบริการใหม่ อย่างไรก็ตามถ้าไม่สามารถหยุดบริการที่จำเป็นได้เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามหรือถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นต้องมีการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่

ข้อมูลการเอาออก

คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกความปลอดภัย ภายใต้การอัปเดต Windowsให้คลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้แต่ละบทความที่แสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้"

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 (๔๐๑๔๕๗๑): การอัปเดตนี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง ใช้ WMI เพื่อตรวจหาการแสดงตนของการอัปเดตนี้

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [เวอร์ชันเป้าหมายของ .net]\KB4014566 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6 \ KB4014558 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows Server ๒๐๐๘ (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง .NET Framework ที่ทำงานบนเวอร์ชันที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดของ Windows Server ๒๐๐๘ Service Pack 2 สำหรับการวางจำหน่ายเฉพาะด้านความปลอดภัยเท่านั้น

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 บน Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒-bit Service Pack 2: Windows 6.0-kb4014571-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 เมื่อติดตั้งบนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows Server ๒๐๐๘ Service Pack 2: NDP45-KB4014566-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖เมื่อติดตั้งในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows Server ๒๐๐๘ Service Pack 2: NDP46-KB4014558-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 บน Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2: Windows 6.0-kb4014571-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows Server ๒๐๐๘ Service Pack 2: NDP45-KB4014566-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows Server ๒๐๐๘ Service Pack 2: NDP46-KB4014558-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 บน Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2: Windows 6.0-kb4014571-ia64

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๒๘๔๔๖๙๙

ไฟล์บันทึกการอัปเดต

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2: ไม่สามารถใช้ได้

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4014566_ * _ *-Microsoft .NET Framework [เวอร์ชันเป้าหมายของ .net]-MSP0 KB4014566_ * _*

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖: KB4014558_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0 KB4014558_ * _*

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

การอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ โปรแกรมติดตั้งหยุดบริการที่จำเป็นให้ใช้การอัปเดตแล้วเริ่มบริการใหม่ อย่างไรก็ตามถ้าไม่สามารถหยุดบริการที่จำเป็นได้เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามหรือถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นต้องมีการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่

ข้อมูลการเอาออก

คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกความปลอดภัย ภายใต้การอัปเดต Windowsให้คลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้แต่ละบทความที่แสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้"

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 (๔๐๑๔๕๗๑): การอัปเดตนี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง ใช้ WMI เพื่อตรวจหาการแสดงตนของการอัปเดตนี้

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [เวอร์ชันเป้าหมายของ .net]\KB4014566 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6 \ KB4014558 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows 7 Service Pack 1 (การติดตั้ง .NET Framework)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง .NET Framework ที่ทำงานในเวอร์ชันที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 7 Service Pack 1 สำหรับการวางจำหน่ายเฉพาะด้านความปลอดภัยเท่านั้น

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1 บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows 7 Service Pack 1: Windows 6.1-kb4014573-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 เมื่อติดตั้งบนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows 7 Service Pack 1: NDP45-KB4014566-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 เมื่อติดตั้งบนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4014558-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6.2 บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4014552-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 7 Service Pack 1: Windows 6.1-kb4014573-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 เมื่อติดตั้งในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 7 Service Pack 1: NDP45-KB4014566-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 เมื่อติดตั้งในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4014558-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6.2 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4014552-x64

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๒๘๔๔๖๙๙

ไฟล์บันทึกการอัปเดต

สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1: ไม่สามารถใช้ได้

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4014566_ * _ *-Microsoft .NET Framework [เวอร์ชันเป้าหมายของ .net]-MSP0 KB4014566_ * _*

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1: KB4014558_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0 KB4014558_ * _*

 

Not applicable

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

การอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ โปรแกรมติดตั้งหยุดบริการที่จำเป็นให้ใช้การอัปเดตแล้วเริ่มบริการใหม่ อย่างไรก็ตามถ้าไม่สามารถหยุดบริการที่จำเป็นได้เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามหรือถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นต้องมีการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่

ข้อมูลการเอาออก

คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกระบบและความปลอดภัยจากนั้นภายใต้Windows Updateให้คลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้แต่ละบทความที่แสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้"

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

การอัปเดตนี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง ใช้ WMI เพื่อตรวจหาการแสดงตนของการอัปเดตนี้

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [เวอร์ชันเป้าหมายของ .net]\KB4014566 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6 \ KB4014558 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

การอัปเดตนี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง ใช้ WMI เพื่อตรวจหาการอัปเดตนี้

 

Windows Server ๒๐๐๘ R2 (การติดตั้ง .NET Framework)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง .NET Framework ที่ทำงานบนเวอร์ชันที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับการวางจำหน่ายเฉพาะด้านความปลอดภัยเท่านั้น

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1 บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 1: Windows 6.1-kb4014573-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 เมื่อติดตั้งบนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 1: NDP45-KB4014566-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 เมื่อติดตั้งบนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4014558-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6.2 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 1: NDP46-KB4014552-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 1: Windows 6.1-kb4014573-ia64

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๒๘๔๔๖๙๙

ไฟล์บันทึกการอัปเดต

สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1: ไม่สามารถใช้ได้

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4014566_ * _ *-Microsoft .NET Framework [เวอร์ชันเป้าหมายของ .net]-MSP0 KB4014566_ * _*

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1: KB4014558_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0 KB4014558_ * _*

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

การอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ โปรแกรมติดตั้งหยุดบริการที่จำเป็นให้ใช้การอัปเดตแล้วเริ่มบริการใหม่ อย่างไรก็ตามถ้าไม่สามารถหยุดบริการที่จำเป็นได้เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามหรือถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นต้องมีการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่

ข้อมูลการเอาออก

คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกระบบและความปลอดภัยจากนั้นภายใต้Windows Updateให้คลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้แต่ละบทความที่แสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้"

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1: การอัปเดตนี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง ใช้ WMI เพื่อตรวจหาการแสดงตนของการอัปเดตนี้

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [เวอร์ชันเป้าหมายของ .net]\KB4014566 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6 \ KB4014558 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows ๘.๑ (การติดตั้ง .NET Framework)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง .NET Framework ที่ทำงานบน Windows ๘.๑เวอร์ชันที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดสำหรับการวางจำหน่ายเฉพาะด้านความปลอดภัยเท่านั้น

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕บน Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒-bit: Windows 8.1-kb4014574-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 บน Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต: Windows 8.1-kb4014562-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 บน Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต: Windows 8.1-kb4014556-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6.2 บน Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต: Windows 8.1-kb4014550-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕บน Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64: Windows 8.1-kb4014574-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 บน Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64: Windows 8.1-kb4014562-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 บน Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64: Windows 8.1-kb4014556-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6.2 บน Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64: Windows 8.1-kb4014550-x64

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๒๘๔๔๖๙๙

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

การอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ โปรแกรมติดตั้งหยุดบริการที่จำเป็นให้ใช้การอัปเดตแล้วเริ่มบริการใหม่ อย่างไรก็ตามถ้าไม่สามารถหยุดบริการที่จำเป็นได้เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามหรือถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นต้องมีการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่

ข้อมูลการเอาออก

คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกระบบและความปลอดภัยจากนั้นภายใต้Windows Updateให้คลิกดูประวัติการอัปเดต จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้แต่ละบทความที่แสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้"

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

การอัปเดตเหล่านี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง ใช้ WMI เพื่อตรวจหาการแสดงตนของการอัปเดตเหล่านี้

 

Windows Server ๒๐๑๒และ Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้ง .NET Framework)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง .NET Framework ที่ทำงานบนเวอร์ชันที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows Server ๒๐๑๒และ Windows Server ๒๐๑๒ R2 สำหรับการวางจำหน่ายเฉพาะด้านความปลอดภัยเท่านั้น

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕บน Windows Server ๒๐๑๒: Windows8-RT-KB4014572-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 บน Windows Server ๒๐๑๒: Windows8-RT-KB4014564-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 บน Windows Server ๒๐๑๒: Windows8-RT-KB4014560-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6.2 บน Windows Server ๒๐๑๒: Windows8-RT-KB4014549-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕บน Windows Server ๒๐๑๒ R2: Windows 8.1-kb4014574-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 บน Windows Server ๒๐๑๒ R2: Windows 8.1-kb4014562-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 บน Windows Server ๒๐๑๒ R2: Windows 8.1-kb4014556-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6.2 บน Windows Server ๒๐๑๒ R2: Windows 8.1-kb4014550-x64

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๒๘๔๔๖๙๙

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

การอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ โปรแกรมติดตั้งหยุดบริการที่จำเป็นให้ใช้การอัปเดตแล้วเริ่มบริการใหม่ อย่างไรก็ตามถ้าไม่สามารถหยุดบริการที่จำเป็นได้เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามหรือถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นต้องมีการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่

ข้อมูลการเอาออก

คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกระบบและความปลอดภัยจากนั้นภายใต้Windows Updateให้คลิกดูประวัติการอัปเดต จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้แต่ละบทความที่แสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้"

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

การอัปเดตเหล่านี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง ใช้ WMI เพื่อตรวจหาการแสดงตนของการอัปเดตเหล่านี้

 

Windows 10 (การติดตั้ง .NET Framework)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง .NET Framework ที่ทำงานบน Windows 10 เวอร์ชันที่สนับสนุนทั้งหมด

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕ในรุ่นที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต: Windows 10.0-kb4015221-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕บนรุ่นที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64: Windows 10.0-kb4015221-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖ในรุ่นที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต: Windows 10.0-kb4015221-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖บนรุ่นที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64: Windows 10.0-kb4015221-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕ในเวอร์ชัน๓๒บิตที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๕๑๑: Windows 10.0-kb4015219-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๕๑๑: Windows 10.0-kb4015219-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖ในเวอร์ชัน๓๒บิตที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๕๑๑: Windows 10.0-kb4015219-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๕๑๑: Windows 10.0-kb4015219-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕ในเวอร์ชัน๓๒บิตที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗: Windows 10.0-kb4015217-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗: Windows 10.0-kb4015217-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖ในเวอร์ชัน๓๒บิตที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗: Windows 10.0-kb4015217-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗: Windows 10.0-kb4015217-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕ในเวอร์ชัน๓๒บิตที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓: Windows 10.0-kb4018483-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓: Windows 10.0-kb4018483-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖ในเวอร์ชัน๓๒บิตที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓: Windows 10.0-kb4018483-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓: Windows 10.0-kb4018483-x64

สวิตช์การติดตั้ง

สำหรับ Microsoft .NET Framework ให้ดูบทความฐานความรู้ของ microsoft ๒๘๔๔๖๙๙

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ใช่คุณต้องเริ่มระบบของคุณหลังจากที่คุณนำการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไปใช้

ข้อมูลการเอาออก

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการอัปเดตที่ติดตั้งโดย WUSA ให้ใช้สวิตช์ตั้งค่า/uninstallหรือคลิกแผงควบคุมแล้วคลิกระบบและความปลอดภัยจากนั้นภายใต้Windows updateให้คลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๕๒๒๑ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๕๒๑๙ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๕๒๑๗ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๘๔๘๓

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

การอัปเดตเหล่านี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง

 

ตารางการปรับใช้ .NET –ค่าสะสมรายเดือน

 

Windows Vista (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง .NET Framework ที่ทำงานบน Windows Vista Service Pack 2 เวอร์ชันที่สนับสนุนทั้งหมดสำหรับค่าสะสมรายเดือน

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน๓๒รุ่นของ Windows Vista: Windows 6.0-kb4014561-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 เมื่อติดตั้งในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows Vista: NDP45-KB4014559-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖เมื่อติดตั้งบน Windows Vista รุ่น๓๒ที่สนับสนุนทั้งหมด: NDP46-KB4014553-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64: Windows 6.0-kb4014561-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 เมื่อติดตั้งในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64: NDP45-KB4014559-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖เมื่อติดตั้งในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64: NDP46-KB4014553-x64

สวิตช์การติดตั้ง

สำหรับ Microsoft .NET Framework ให้ดูบทความฐานความรู้ของ microsoft ๒๘๔๔๖๙๙

ไฟล์บันทึกการอัปเดต

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2: ไม่สามารถใช้ได้

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4014559_ * _ *-Microsoft .NET Framework [เวอร์ชันเป้าหมายของ .net]-MSP0 KB4014559_ * _*

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖: KB4014553_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0 KB4014553_ * _*

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

การอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ โปรแกรมติดตั้งหยุดบริการที่จำเป็นให้ใช้การอัปเดตแล้วเริ่มบริการใหม่ อย่างไรก็ตามถ้าไม่สามารถหยุดบริการที่จำเป็นได้เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามหรือถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นต้องมีการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่

ข้อมูลการเอาออก

คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกความปลอดภัย ภายใต้การอัปเดต Windowsให้คลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้แต่ละบทความที่แสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้"

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 (๔๐๑๔๕๖๑): การอัปเดตนี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง ใช้ WMI เพื่อตรวจหาการแสดงตนของการอัปเดตนี้

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [เวอร์ชันเป้าหมายของ .net]\KB4014559 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6 \ KB4014553 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows Server ๒๐๐๘ (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง .NET Framework ที่ทำงานบนเวอร์ชันที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows Server ๒๐๐๘ Service Pack 2 สำหรับค่าสะสมรายเดือน

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 บน Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒-bit Service Pack 2: Windows 6.0-kb4014561-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 เมื่อติดตั้งบนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows Server ๒๐๐๘ Service Pack 2: NDP45-KB4014559-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖เมื่อติดตั้งในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows Server ๒๐๐๘ Service Pack 2: NDP46-KB4014553-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 บน Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2: Windows 6.0-kb4014561-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows Server ๒๐๐๘ Service Pack 2: NDP45-KB4014559-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows Server ๒๐๐๘ Service Pack 2: NDP46-KB4014553-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 บน Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2: Windows 6.0-kb4014561-ia64

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๒๘๔๔๖๙๙

ไฟล์บันทึกการอัปเดต

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2: ไม่สามารถใช้ได้

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4014559_ * _ *-Microsoft .NET Framework [เวอร์ชันเป้าหมายของ .net]-MSP0 KB4014559_ * _*

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖: KB4014553_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0 KB4014553_ * _*

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

การอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ โปรแกรมติดตั้งหยุดบริการที่จำเป็นให้ใช้การอัปเดตแล้วเริ่มบริการใหม่ อย่างไรก็ตามถ้าไม่สามารถหยุดบริการที่จำเป็นได้เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามหรือถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นต้องมีการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่

ข้อมูลการเอาออก

คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกความปลอดภัย ภายใต้การอัปเดต Windowsให้คลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้แต่ละบทความที่แสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้"

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 (๔๐๑๔๕๖๑): การอัปเดตนี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง ใช้ WMI เพื่อตรวจหาการแสดงตนของการอัปเดตนี้

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [เวอร์ชันเป้าหมายของ .net]\KB4014559 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6 \ KB4014553 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows 7 Service Pack 1 (การติดตั้ง .NET Framework)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง .NET Framework ที่ทำงานในเวอร์ชันที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 7 Service Pack 1 สำหรับค่าสะสมรายเดือน

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1 บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows 7 Service Pack 1: Windows 6.1-kb4014565-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 เมื่อติดตั้งบนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows 7 Service Pack 1: NDP45-KB4014559-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 เมื่อติดตั้งบนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4014553-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6.2 บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4014547-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 7 Service Pack 1: Windows 6.1-kb4014565-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 เมื่อติดตั้งในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 7 Service Pack 1: NDP45-KB4014559-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 เมื่อติดตั้งในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4014553-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6.2 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4014547-x64

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๒๘๔๔๖๙๙

ไฟล์บันทึกการอัปเดต

สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1: ไม่สามารถใช้ได้

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4014559_ * _ *-Microsoft .NET Framework [เวอร์ชันเป้าหมายของ .net]-MSP0 KB4014559_ * _*

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1: KB4014553_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0 KB4014553_ * _*

 

Not applicable

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

การอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ โปรแกรมติดตั้งหยุดบริการที่จำเป็นให้ใช้การอัปเดตแล้วเริ่มบริการใหม่ อย่างไรก็ตามถ้าไม่สามารถหยุดบริการที่จำเป็นได้เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามหรือถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นต้องมีการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่

ข้อมูลการเอาออก

คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกระบบและความปลอดภัยจากนั้นภายใต้Windows Updateให้คลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้แต่ละบทความที่แสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้"

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

การอัปเดตนี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง ใช้ WMI เพื่อตรวจหาการแสดงตนของการอัปเดตนี้

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [เวอร์ชันเป้าหมายของ .net]\KB4014559 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework ๔.๖ \ KB401455 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

การอัปเดตนี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง ใช้ WMI เพื่อตรวจหาการอัปเดตนี้

 

Windows Server ๒๐๐๘ R2 (การติดตั้ง .NET Framework)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง .NET Framework ที่ทำงานบน Windows Server ๒๐๐๘เวอร์ชันที่สนับสนุนทั้งหมดสำหรับค่าสะสมรายเดือน

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1 บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 1: Windows 6.1-kb4014565-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 เมื่อติดตั้งบนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 1: NDP45-KB4014559-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 เมื่อติดตั้งบนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4014553-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6.2 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 1: NDP46-KB4014547-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1 บน Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 1: Windows 6.1-kb4014565-ia64

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๒๘๔๔๖๙๙

ไฟล์บันทึกการอัปเดต

สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1: ไม่สามารถใช้ได้

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4014559_ * _ *-Microsoft .NET Framework [เวอร์ชันเป้าหมายของ .net]-MSP0 KB4014559_ * _*

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1: KB4014553_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0 KB4014553_ * _*

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

การอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ โปรแกรมติดตั้งหยุดบริการที่จำเป็นให้ใช้การอัปเดตแล้วเริ่มบริการใหม่ อย่างไรก็ตามถ้าไม่สามารถหยุดบริการที่จำเป็นได้เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามหรือถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นต้องมีการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่

ข้อมูลการเอาออก

คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกระบบและความปลอดภัยจากนั้นภายใต้Windows Updateให้คลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้แต่ละบทความที่แสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้"

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1: การอัปเดตนี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง ใช้ WMI เพื่อตรวจหาการแสดงตนของการอัปเดตนี้

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [เวอร์ชันเป้าหมายของ .net]\KB4014566 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6 \ KB4014558 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows ๘.๑ (การติดตั้ง .NET Framework)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง .NET Framework ที่ทำงานบนเวอร์ชันที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows ๘.๑สำหรับค่าสะสมรายเดือน

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕บน Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒-bit: Windows 8.1-kb4014567-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 บน Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต: Windows 8.1-kb4014555-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 บน Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต: Windows 8.1-kb4014551-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6.2 บน Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต: Windows 8.1-kb4014546-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕บน Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64: Windows 8.1-kb4014567-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 บน Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64: Windows 8.1-kb4014555-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 บน Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64: Windows 8.1-kb4014551-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6.2 บน Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64: Windows 8.1-kb4014546-x64

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๒๘๔๔๖๙๙

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

การอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ โปรแกรมติดตั้งหยุดบริการที่จำเป็นให้ใช้การอัปเดตแล้วเริ่มบริการใหม่ อย่างไรก็ตามถ้าไม่สามารถหยุดบริการที่จำเป็นได้เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามหรือถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นต้องมีการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่

ข้อมูลการเอาออก

คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกระบบและความปลอดภัยจากนั้นภายใต้Windows Updateให้คลิกดูประวัติการอัปเดต จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้แต่ละบทความที่แสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้"

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

การอัปเดตเหล่านี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง ใช้ WMI เพื่อตรวจหาการแสดงตนของการอัปเดตเหล่านี้

 

Windows Server ๒๐๑๒และ Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้ง .NET Framework)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง .NET Framework ที่ทำงานบนเวอร์ชันที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows Server ๒๐๑๒และ Windows Server ๒๐๑๒ R2 สำหรับค่าสะสมรายเดือน

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕บน Windows Server ๒๐๑๒: Windows8-RT-KB4014563-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 บน Windows Server ๒๐๑๒: Windows8-RT-KB4014557-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 บน Windows Server ๒๐๑๒: Windows8-RT-KB4014548-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6.2 บน Windows Server ๒๐๑๒: Windows8-RT-KB4014545-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕บน Windows Server ๒๐๑๒ R2: Windows 8.1-kb4014567-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2 บน Windows Server ๒๐๑๒ R2: Windows 8.1-kb4014555-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 บน Windows Server ๒๐๑๒ R2: Windows 8.1-kb4014551-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6.2 บน Windows Server ๒๐๑๒ R2: Windows 8.1-kb4014546-x64

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๒๘๔๔๖๙๙

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

การอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ โปรแกรมติดตั้งหยุดบริการที่จำเป็นให้ใช้การอัปเดตแล้วเริ่มบริการใหม่ อย่างไรก็ตามถ้าไม่สามารถหยุดบริการที่จำเป็นได้เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามหรือถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นต้องมีการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่

ข้อมูลการเอาออก

คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกระบบและความปลอดภัยจากนั้นภายใต้Windows Updateให้คลิกดูประวัติการอัปเดต จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้แต่ละบทความที่แสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้"

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

การอัปเดตเหล่านี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง ใช้ WMI เพื่อตรวจหาการแสดงตนของการอัปเดตเหล่านี้

 

Windows RT ๘.๑ (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง .NET Framework ที่ทำงานบน Windows RT ๘.๑สำหรับค่าสะสมรายเดือน

ใช้

การอัปเดต๔๐๑๔๕๕๕จะพร้อมใช้งานผ่านทางWindows updateเท่านั้น การอัปเดต๔๐๑๔๕๕๑จะพร้อมใช้งานผ่านทางWindows updateเท่านั้น การอัปเดต๔๐๑๔๕๔๖จะพร้อมใช้งานผ่านทางWindows updateเท่านั้น

ความต้องการรีสตาร์ต

คุณต้องเริ่มระบบใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ข้อมูลการเอาออก

คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกระบบและความปลอดภัยแล้วคลิกWindows Updateจากนั้นภายใต้ดูเพิ่มเติมให้คลิกติดตั้งการอัปเดต จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้แต่ละบทความที่แสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้"

 

Windows 10 (การติดตั้ง .NET Framework)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง .NET Framework ที่ทำงานบน Windows 10 เวอร์ชันที่สนับสนุนทั้งหมด

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕ในรุ่นที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต: Windows 10.0-kb4015221-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕บนรุ่นที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64: Windows 10.0-kb4015221-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖ในรุ่นที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต: Windows 10.0-kb4015221-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖บนรุ่นที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64: Windows 10.0-kb4015221-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕ในเวอร์ชัน๓๒บิตที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๕๑๑: Windows 10.0-kb4015219-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๕๑๑: Windows 10.0-kb4015219-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖ในเวอร์ชัน๓๒บิตที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๕๑๑: Windows 10.0-kb4015219-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๕๑๑: Windows 10.0-kb4015219-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕ในเวอร์ชัน๓๒บิตที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗: Windows 10.0-kb4015217-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗: Windows 10.0-kb4015217-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖ในเวอร์ชัน๓๒บิตที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗: Windows 10.0-kb4015217-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗: Windows 10.0-kb4015217-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕ในเวอร์ชัน๓๒บิตที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓: Windows 10.0-kb4018483-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓: Windows 10.0-kb4018483-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖ในเวอร์ชัน๓๒บิตที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓: Windows 10.0-kb4018483-x86

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๔.๖บนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓: Windows 10.0-kb4018483-x64

สวิตช์การติดตั้ง

สำหรับ Microsoft .NET Framework ให้ดูบทความฐานความรู้ของ microsoft ๒๘๔๔๖๙๙

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ใช่คุณต้องเริ่มระบบของคุณหลังจากที่คุณนำการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไปใช้

ข้อมูลการเอาออก

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการอัปเดตที่ติดตั้งโดย WUSA ให้ใช้สวิตช์ตั้งค่า/uninstallหรือคลิกแผงควบคุมแล้วคลิกระบบและความปลอดภัยจากนั้นภายใต้Windows updateให้คลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๕๒๒๑ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๕๒๑๙ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๕๒๑๗ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๘๔๘๓

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

การอัปเดตเหล่านี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง

 

Windows Server 2016

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง .NET Framework ที่ทำงานบน Windows 10 เวอร์ชันที่สนับสนุนทั้งหมด

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft .NET Framework ๓.๕บน Windows Server ๒๐๑๖: Windows 10.0-kb4015217-x64

 

สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6.2 บน Windows Server ๒๐๑๖: Windows 10.0-kb4015217-x64

สวิตช์การติดตั้ง

สำหรับ Microsoft .NET Framework ให้ดูบทความฐานความรู้ของ microsoft ๒๘๔๔๖๙๙

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ใช่คุณต้องเริ่มระบบของคุณหลังจากที่คุณนำการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไปใช้

ข้อมูลการเอาออก

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการอัปเดตที่ติดตั้งโดย WUSA ให้ใช้สวิตช์ตั้งค่า/uninstallหรือคลิกแผงควบคุมแล้วคลิกระบบและความปลอดภัยจากนั้นภายใต้Windows updateให้คลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ จากรายการการอัปเดตให้เลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๕๒๑๗

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

การอัปเดตเหล่านี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง