ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย:13 มิถุนายน๒๐๑๗


ข้อมูลการปรับใช้


ตารางการปรับใช้ Microsoft Windows

Windows Server ๒๐๐๘ (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows Server ๒๐๐๘: Windows 6.0-kb4021903-x86 Windows 6.0-KB4021923-x86 Windows 6.0-KB4022008-x86 Windows 6.0-KB4022010-x86 Windows 6.0-KB4022013-x86 Windows 6.0-KB4022883-x86 Windows 6.0-KB4022884-x86 Windows 6.0-KB4022887-x86 Windows 6.0-KB4024402-x86

 

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server ๒๐๐๘รุ่นที่ใช้ x64: Windows 6.0-kb3217845-x64 Windows 6.0-KB4018106-x64 Windows 6.0-KB4021903-x64 Windows 6.0-KB4021923-x64 Windows 6.0-KB4022008-x64 Windows 6.0-KB4022010-x64 Windows 6.0-KB4022013-x64 Windows 6.0-KB4022883-x64 Windows 6.0-KB4022884-x64 Windows 6.0-KB4022887-x64 Windows 6.0-KB4024402-x64

 

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server ๒๐๐๘รุ่นที่ใช้ Itanium: Windows 6.0-kb4018106-ia64 Windows 6.0-KB4021903-ia64 Windows 6.0-KB4021923-ia64 Windows 6.0-KB4022008-ia64 Windows 6.0-KB4022013-ia64 Windows 6.0-KB4022883-ia64 Windows 6.0-KB4022884-ia64 Windows 6.0-KB4022887-ia64

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๓๔๓๐๗

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มระบบใหม่หลังจากที่คุณนำการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไปใช้

ข้อมูลการเอาออก

WUSA.EXE ไม่สนับสนุนการถอนการติดตั้งการอัปเดต เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการอัปเดตที่ติดตั้งโดย WUSA คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกความปลอดภัย ภายใต้การอัปเดต Windows ให้คลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งแล้วเลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๑๗๘๔๕ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๑๘๑๐๖ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๒๑๙๐๓ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๒๑๙๒๓ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๒๒๐๐๘ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๒๒๐๑๐ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๒๒๐๑๓ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๒๒๘๘๓ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๒๒๘๘๔ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๒๒๘๘๗ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๒๔๔๐๒

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

หมายเหตุ การอัปเดตนี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง

ตารางการปรับใช้ internet Explorer

Internet explorer 9, Internet Explorer 10 และ Internet Explorer 11 ที่ติดตั้งบน Windows (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Internet Explorer 9 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows Server ๒๐๐๘: Ie9-windows 6.0-kb4021558-x86

 

สำหรับ Internet Explorer 10 ในรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดของ Windows Server ๒๐๑๒: Windows8-RT-KB4021558-x86

 

สำหรับ Internet Explorer 11 ใน Windows 7 สำหรับ๓๒-bit Service Pack 1: Ie11-windows 6.1-kb4021558-x86

 

สำหรับ Internet Explorer 11 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Windows ๘.๑: Windows 8.1-kb4021558-x86

 

สำหรับ Internet Explorer 11 ในรุ่นที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows Server ๒๐๑๒ R2: Windows 8.1-kb4021558-x64

 

สำหรับ Internet Explorer 11 ใน Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1: Ie11-windows 6.1-kb4021558-x64

 

สำหรับ Internet Explorer 11 ใน Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1: Ie11-windows 6.1-kb4021558-x64

 

สำหรับ Internet Explorer 11 ในทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows ๘.๑รุ่นที่ใช้ x64: Windows 8.1-kb4021558-x64

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๓๔๓๐๗

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มระบบใหม่หลังจากที่คุณนำการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไปใช้

ข้อมูลการเอาออก

WUSA.EXE ไม่สนับสนุนการถอนการติดตั้งการอัปเดต เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการอัปเดตที่ติดตั้งโดย WUSA คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกความปลอดภัย ภายใต้การอัปเดต Windows ให้คลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งแล้วเลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๔๐๒๑๕๕๘

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

หมายเหตุ การอัปเดตนี้ไม่เพิ่มคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง

 

ตารางการปรับใช้ Microsoft Office

Microsoft Office ๒๐๐๗ (ทุกรุ่น) และซอฟต์แวร์อื่นๆ

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

Microsoft Office ๒๐๐๗ Service Pack 3: office2003-kb3203484-fullfile-enu convloc2007-kb3118304-fullfile-x86-glb ogl2007-kb3191828-fullfile-x86-glb usp102007-kb3191837-fullfile-x86-glb

 

Microsoft Office ๒๐๐๗ Service Pack 3 ชุด: mso2007-kb3203436-fullfile-x86-glb

 

Microsoft Outlook ๒๐๐๗ Service Pack 3: outlook2007-kb3191898-fullfile-x86-glb

 

Microsoft PowerPoint ๒๐๐๗ Service Pack 3 powerpoint2007-kb3127888-fullfile-x86-glb

 

ความเข้ากันได้ของ Microsoft Office pack Service Pack 3 wordconv2007-kb3203438-fullfile-x86-glb

 

Microsoft Word ๒๐๐๗ Service Pack 3: word2007-kb3203441-fullfile-x86-glb

 

Microsoft Word Viewer: office2003-kb3203427-fullfile-enu office2003-kb3203484-fullfile-enu

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๑๒๒๐๓

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดโอกาสที่คุณจะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๘๘๗๐๑๒

ข้อมูลการเอาออก

ใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๔๘๔ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๑๘๓๐๔ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๙๑๘๒๘ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๙๑๘๓๗ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๔๓๖ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๙๑๘๙๘ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๒๗๘๘๘ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๔๓๘ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๔๔๑ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๔๒๗ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๔๘๔

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

Not applicable

 

Microsoft Office ๒๐๑๐ (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

Microsoft Office ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๓๒บิต): offowc2010-kb3118389-fullfile-x86-glb usp102010-kb3191844-fullfile-x86-glb ogl2010-kb3191848-fullfile-x86-glb mso2010-kb3203460-fullfile-x86-glb convloc2010-kb3203461-fullfile-x86-glb kb24286772010-kb3203463-fullfile-x86-glb

 

สำหรับ Microsoft Office ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๖๔บิต) ให้ทำดังนี้ offowc2010-kb3118389-fullfile-x64-glb usp102010-kb3191844-fullfile-x64-glb ogl2010-kb3191848-fullfile-x64-glb mso2010-kb3203460-fullfile-x64-glb convloc2010-kb3203461-fullfile-x64-glb kb24286772010-kb3203463-fullfile-x64-glb

 

Microsoft OneNote ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๓๒บิต): wce2010-kb3191908-fullfile-x86-glb

 

Microsoft OneNote ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๖๔บิต): wce2010-kb3191908-fullfile-x64-glb

 

Microsoft Outlook ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๓๒บิต) outlookloc2010-kb3203467-fullfile-x86-glb

 

Microsoft Outlook ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๖๔บิต): outlookloc2010-kb3203467-fullfile-x64-glb

 

สำหรับ Microsoft Word ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๓๒บิต): word2010-kb3191843-fullfile-x86-glb word2010-kb3203464-fullfile-x86-glb

 

สำหรับ Microsoft Word ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๖๔บิต)): word2010-kb3191843-fullfile-x64-glb word2010-kb3203464-fullfile-x64-glb

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๑๒๒๐๓

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดโอกาสที่คุณจะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๘๘๗๐๑๒

ข้อมูลการเอาออก

ใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๑๘๓๘๙ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๙๑๘๔๔ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๙๑๘๔๘ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๔๖๐ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๔๖๑ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๔๖๓ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๙๑๙๐๘ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๔๖๗ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๙๑๘๔๓ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๔๖๔

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

Not applicable

 

Microsoft Office ๒๐๑๓ (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

Microsoft Office ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๓๒บิต): dcf2013-kb3162051-fullfile-x86-glb mso2013-kb3203386-fullfile-x86-glb conv2013-kb3203392-fullfile-x86-glb

 

Microsoft Office ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๖๔บิต): dcf2013-kb3162051-fullfile-x64-glb mso2013-kb3203386-fullfile-x64-glb conv2013-kb3203392-fullfile-x64-glb

Microsoft Outlook ๒๐๑๓ (รุ่น๓๒บิต): outlook2013-kb3191938-fullfile-x86-glb

 

Microsoft Outlook ๒๐๑๓ (รุ่น๖๔บิต): outlook2013-kb3191938-fullfile-x64-glb

Microsoft Word ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๓๒บิต) word2013-kb3203393-fullfile-x86-glb

Microsoft Word ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๖๔บิต) word2013-kb3203393-fullfile-x64-glb

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๑๒๒๐๓

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดโอกาสที่คุณจะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๘๘๗๐๑๒

ข้อมูลการเอาออก

ใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๖๒๐๕๑ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๓๘๖ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๓๙๒ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๙๑๙๓๘ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๓๙๓  

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

Not applicable

 

Microsoft Office ๒๐๑๓ RT (ทุกรุ่น)

ใช้

การอัปเดต๓๒๐๓๓๙๓สำหรับ Microsoft Word ๒๐๑๓ RT จะพร้อมใช้งานผ่านทางWindows update

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดโอกาสที่คุณจะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๘๘๗๐๑๒

ข้อมูลการเอาออก

คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกระบบและความปลอดภัยแล้วคลิกWindows Updateจากนั้นภายใต้ดูเพิ่มเติมให้คลิกการอัปเดตที่ติดตั้งแล้วเลือกจากรายการของการอัปเดต

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๓๙๓  

 

Microsoft Office ๒๐๑๖ (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

Microsoft Office ๒๐๑๖ (รุ่น๓๒บิต): msodll202016-kb3178667-fullfile-x86-glb msodll302016-kb3191882-fullfile-x86-glb msodll99l2016-kb3191943-fullfile-x86-glb mso2016-kb3191944-fullfile-x86-glb conv2016-kb3203383-fullfile-x86-glb

 

สำหรับ Microsoft Office ๒๐๑๖ (รุ่น๖๔บิต) ให้ทำดังนี้ msodll202016-kb3178667-fullfile-x86-glb msodll302016-kb3191882-fullfile-x86-glb msodll99l2016-kb3191943-fullfile-x86-glb mso2016-kb3191944-fullfile-x86-glb conv2016-kb3203383-fullfile-x86-glb

 

สำหรับ Microsoft Outlook ๒๐๑๖ (รุ่น๓๒บิต): outlook2016-kb3191932-fullfile-x86-glb

 

สำหรับ Microsoft Outlook ๒๐๑๖ (รุ่น๖๔บิต): outlook2016-kb3191932-fullfile-x64-glb

 

Microsoft Word ๒๐๑๖ (๓๒รุ่นบิต): word2016-kb3191945-fullfile-x86-glb

 

Microsoft Word ๒๐๑๖ (๖๔รุ่นบิต): word2016-kb3191945-fullfile-x64-glb

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๑๒๒๐๓

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดโอกาสที่คุณจะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๘๘๗๐๑๒

ข้อมูลการเอาออก

ใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๗๘๖๖๗ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๙๑๘๘๒ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๙๑๙๔๓ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๙๑๙๔๔ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๓๘๓ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๙๑๙๓๒ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๙๑๙๔๕

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

Not applicable

 

Microsoft SharePoint Server ๒๐๐๗ (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

Microsoft SharePoint Server ๒๐๐๗ Service Pack 3 (รุ่น๓๒บิต) pptconv2007-kb3127894-fullfile-x86-glb

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๒๗๘๙๔

ข้อมูลการเอาออก

การอัปเดตความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออกได้

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

Not applicable

 

Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๐ (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๐ Service Pack 2 wdsrv2010-kb3203458-fullfile-x64-glb

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๑๒๒๐๓

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยนี้บนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ทั้งหมดคุณต้องเรียกใช้เครื่องมือ PSconfig เพื่อดำเนินการขั้นตอนการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยนี้ ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะแสดงขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดความเป็นไปได้ที่จะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่คุณจะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่เหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

ข้อมูลการเอาออก

การอัปเดตความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออกได้

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๔๕๘

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

Not applicable

 

Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๓ (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft SharePoint Enterprise Server ๒๐๑๓ Service Pack 1: ubersrv2013-kb3203430-fullfile-x64-glb coreserverloc2013-kb3203387-fullfile-x64-glb lpsrvloc2013-kb3203388-fullfile-x64-glb ifsloc2013-kb3203397-fullfile-x64-glb

 

สำหรับ Microsoft SharePoint Foundation ๒๐๑๓ Service Pack 1 smsloc2013-kb3203385-fullfile-x64-glb

 

สำหรับ Excel Services บน Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๓ Service Pack 1 xlsrvloc2013-kb3203390-fullfile-x64-glb

 

สำหรับบริการการทำงานอัตโนมัติของ Word บน Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๓ Service Pack 1 wdsrvloc2013-kb3203384-fullfile-x64-glb

 

สำหรับบริการการทำงานอัตโนมัติของ Power Point บน Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๓ Service Pack 1 pptserverloc2013-kb3172445-fullfile-x64-glb

 

สำหรับ Microsoft Project Server ๒๐๑๓ Service Pack 1 pjsrvloc2013-kb3203399-fullfile-x64-glb

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๑๒๒๐๓

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดโอกาสที่คุณจะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๘๘๗๐๑๒

ข้อมูลการเอาออก

การอัปเดตความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออกได้

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๔๓๐ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๓๘๗ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๓๘๘ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๓๙๗ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๓๘๕ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๓๙๐ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๓๘๔ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๓๙๙ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๗๒๔๔๕

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

Not applicable

 

Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๖ (ทุกรุ่น)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft SharePoint Enterprise Server ๒๐๑๖: sts2016-kb3203432-fullfile-x64-glb

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๑๒๒๐๓

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยนี้บนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ทั้งหมดคุณต้องเรียกใช้เครื่องมือ PSconfig เพื่อดำเนินการขั้นตอนการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยนี้ ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะแสดงขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดความเป็นไปได้ที่จะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่คุณจะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่เหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

ข้อมูลการเอาออก

การอัปเดตความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออกได้

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๔๓๒

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

Not applicable

 

Microsoft Office Web Apps ๒๐๑๐ (ทุกเวอร์ชัน)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

Microsoft Office Web Apps ๒๐๑๐ Service Pack 2: wac2010-kb3203466-fullfile-x64-glb

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๑๒๒๐๓

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดโอกาสที่คุณจะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๘๘๗๐๑๒

ข้อมูลการเอาออก

การอัปเดตความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออกได้

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๔๖๖

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

Not applicable

 

Microsoft Office Web Apps ๒๐๑๓ (ทุกเวอร์ชัน)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดของ Microsoft Office Web Apps Server ๒๐๑๓ Service Pack 2: wacserver2013-kb3203391-fullfile-x64-glb

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๑๒๒๐๓

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดโอกาสที่คุณจะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๘๘๗๐๑๒

ข้อมูลการเอาออก

การอัปเดตความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออกได้

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๓๙๑

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

Not applicable

 

Office Online Server

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดของ Office Online Server: wacserver2016-kb-๓๑๙๑๙๑๕-fullfile-x 64-glb

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๑๒๒๐๓

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดโอกาสที่คุณจะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๘๘๗๐๑๒

ข้อมูลการเอาออก

การอัปเดตความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออกได้

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๙๑๙๑๕

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

Not applicable

 

แพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสารของ Microsoft

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

Microsoft Lync ๒๐๑๓ (๓๒บิต): lynchelploc2013-kb3191937-fullfile-x86-glb lync2013-kb3191939-fullfile-x86-glb

 

Microsoft Lync ๒๐๑๓ (๖๔บิต): lynchelploc2013-kb3191937-fullfile-x64-glb lync2013-kb3191939-fullfile-x64-glb

 

Skype for business ๒๐๑๖ (๓๒บิต)lync2016-kb3203382-fullfile-x86-glb

 

Skype for business ๒๐๑๖ (๖๔บิต)lync2016-kb3203382-fullfile-x64-glb

สวิตช์การติดตั้ง

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๑๒๒๐๓

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

ในบางกรณีการอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้ามีการใช้ไฟล์ที่จำเป็นการอัปเดตนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นข้อความจะปรากฏขึ้นที่แนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่ เมื่อต้องการช่วยลดโอกาสที่คุณจะต้องเริ่มการรีสตาร์ตให้หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อาจใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๘๘๗๐๑๒

ข้อมูลการเอาออก

การอัปเดตความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออกได้

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๒๐๓๓๘๒

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

Not applicable

 

Office for Mac ๒๐๑๑

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณจะติดตั้งการอัปเดต Office for Mac ๒๐๑๑14.7.5 บนคอมพิวเตอร์ของคุณคุณจะต้องถอนการติดตั้ง Office for Mac ๒๐๑๑เวอร์ชันที่เก่ากว่า Office for Mac ๒๐๑๑14.0.4 นอกจากนี้คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์กำลังใช้งาน Mac OS X ๑๐.๕หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าของระบบปฏิบัติการ Mac OS X

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการให้คลิกเกี่ยวกับ Mac นี้บนเมนูApple

เมื่อต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของ Office for Mac ๒๐๑๑ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. บนเมนูไปให้คลิกแอปพลิเคชัน
 2. เริ่มการทำงานของ Office for Mac ๒๐๑๑
 3. บนเมนูofficeให้คลิกเกี่ยวกับ Office

หมายเลขเวอร์ชันของ Office for Mac ๒๐๑๑จะแสดงอยู่ในกล่องโต้ตอบเกี่ยวกับ office

การติดตั้งการอัปเดต

ดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเด14.7.5 ของ Microsoft Office for Mac ๒๐๑๑จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

 1. ออกจากแอปพลิเคชันใดๆที่กำลังทำงานอยู่รวมถึงแอปพลิเคชัน Office, Microsoft Messenger และการแจ้งเตือน Office ทั้งหมดเนื่องจากพวกเขาอาจรบกวนการติดตั้ง
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของระบบขั้นต่ำสุด
 3. คลิกดาวน์โหลดหรือคลิกลิงก์สำหรับเวอร์ชันภาษาที่คุณต้องการ
 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อบันทึกไฟล์ลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้ Safari ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะถูกบันทึกลงในเดสก์ท็อปเว้นแต่ว่าคุณได้ระบุตำแหน่งที่ตั้งอื่นในกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะของ Safari เมื่อต้องการตรวจสอบการกำหนดลักษณะของคุณให้คลิกการกำหนดลักษณะบนเมนู Safariแล้วคลิกทั่วไป
 5. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดในขั้นตอนที่5เพื่อวางการอัปเดต Microsoft Office for Mac ๒๐๑๑บนเดสก์ท็อปของคุณแล้วดับเบิลคลิกที่ระดับเสียงเพื่อเปิด ขั้นตอนนี้อาจได้รับการดำเนินการสำหรับคุณ
 6. ในหน้าต่าง Microsoft Office for Mac ๒๐๑๑การอัปเดตให้ดับเบิลคลิกที่แอปพลิเคชัน Office for Mac ๒๐๑๑เพื่อเริ่มกระบวนการอัปเดตแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 7. ถ้าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเอาโปรแกรมติดตั้งการอัปเดตจากฮาร์ดดิสก์ของคุณได้ เมื่อต้องการเอาตัวติดตั้งการอัปเดตให้ลากระดับเสียงการอัปเดต Microsoft Office for Mac ๒๐๑๑ไปยังถังขยะแล้วลากไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดไปยังถังขยะ

บันทึกย่อการอัปเดตนี้ยังมีให้ใช้งานใน Microsoft AutoUpdate แอปพลิเคชันที่สามารถทำให้ซอฟต์แวร์ Microsoft ของคุณอัปเดตอยู่เสมอได้โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการใช้ AutoUpdate ให้เปิด Microsoft Office จากนั้นบนเมนูวิธีใช้ให้คลิกตรวจหาการอัปเดต

การตรวจสอบการติดตั้งการอัปเดต

เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยบนระบบที่ได้รับผลกระทบแล้วให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บนเมนูไปให้คลิกแอปพลิเคชัน
 2. เริ่มการทำงานของ Office for Mac ๒๐๑๑
 3. บนเมนูofficeให้คลิกเกี่ยวกับ Office

หมายเลขเวอร์ชันของ Office for Mac ๒๐๑๑จะแสดงอยู่ในกล่องโต้ตอบเกี่ยวกับ office ถ้าหมายเลขเวอร์ชันของการอัปเดตที่ติดตั้งล่าสุดคือ๒๐๑๑14.7.5 การอัปเดตได้ถูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดต Office for Mac ๒๐๑๑14.7.5 เราขอแนะนำให้คุณรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณจะลงชื่อเข้าใช้ Office for Mac ๒๐๑๑

การเอาการอัปเดตออก

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการอัปเดตให้ลากไฟล์ Office for Mac ๒๐๑๑ที่คุณดาวน์โหลดไปยังถังขยะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณมีคำถามทางเทคนิคหรือปัญหาในการดาวน์โหลดหรือใช้การอัปเดตนี้ให้ดูที่การสนับสนุนของ Microsoft For Macเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณ

Silverlight 5 สำหรับ Windows (รุ่นที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด)

ตารางการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อไฟล์การอัปเดตความปลอดภัย

สำหรับ Microsoft Silverlight 5 เมื่อติดตั้งบน Microsoft Windows รุ่นที่๓๒สนับสนุนทั้งหมดของ Microsoft Windows: silverlight

 

สำหรับการรันไทม์ของนักพัฒนาของ Microsoft Silverlight 5 เมื่อติดตั้งในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๓๒บิตของ Microsoft Windows ให้ทำดังนี้ silverlight_developer. exe

 

สำหรับ Microsoft Silverlight 5 เมื่อติดตั้งบน Microsoft Windows รุ่นที่๖๔สนับสนุนทั้งหมดของ Microsoft Windows: silverlight_x64. exe

 

สำหรับการรันไทม์ของนักพัฒนาของ Microsoft Silverlight 5 เมื่อติดตั้งในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน๖๔บิตของ Microsoft Windows ให้ทำดังนี้ silverlight_developer_x64. exe

สวิตช์การติดตั้ง

ดูคู่มือการปรับใช้สำหรับองค์กรของ Silverlight

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

การอัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานใหม่

ข้อมูลการเอาออก

ใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม (โปรดทราบว่าการอัปเดตที่ไม่สามารถเอาออกได้โดยไม่ต้องเอา Silverlight ออก)

ข้อมูลไฟล์

ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๓๑๐๖๖๑๔

การตรวจสอบคีย์รีจิสทรี

สำหรับการติดตั้ง๓๒ของ Microsoft Silverlight 5 บิต: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Silverlight "เวอร์ชัน" = "5.1.50901.0"

 

สำหรับการติดตั้ง๖๔ของ Microsoft Silverlight 5 บิต: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Silverlight "เวอร์ชัน" = "5.1.40416.0" และ HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Silverlight "เวอร์ชัน" = "5.1.50901.0"