ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย: 08 พฤษภาคม 2018


ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับเดือน 8 พฤษภาคม 2018


ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4103729 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103729-x86.msu 4088785 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103729 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103729-x64.msu 4088785 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4103729 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103729-x86.msu 4088785 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103729 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103729-x64.msu 4088785 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4103729 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103729-x86.msu 4088785 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103729 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103729-x64.msu 4088785 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4103729 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103729-x86.msu 4088785 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103729 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103729-x64.msu 4088785 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4103729 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103729-x86.msu 4088785 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103729 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103729-x64.msu 4088785 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4103729 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows8.1-KB4103729-x86.msu 4088785 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103729 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows8.1-KB4103729-x64.msu 4088785 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows RT 8.1 4103729 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows8.1-KB4103729-arm.msu 4088785 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2012 4103729 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows8-RT-KB4103729-x64.msu 4088785 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2012 R2 4103729 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows8.1-KB4103729-x64.msu 4088785 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player เซิร์ฟเวอร์ของ Windows 2016 4103729 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103729-x64.msu 4088785 ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4103768 IE สะสม IE9-Windows6.0-KB4103768-x86.msu 4092946 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4103768 IE สะสม IE9-Windows6.0-KB4103768-x64.msu 4092946 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4103730 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4103730-x64.msu 4093123 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4103768 IE สะสม Windows8-RT-KB4103768-x64.msu 4092946 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4103716 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103716-x86.msu 4093111 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103716 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103716-x64.msu 4093111 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4103723 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103723-x86.msu 4093119 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103723 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103723-x64.msu 4093119 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4103731 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103731-x86.msu 4093107 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103731 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103731-x64.msu 4093107 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4103727 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103727-x86.msu 4093112 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103727 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103727-x64.msu 4093112 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4103721 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103721-x86.msu   ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103721 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103721-x64.msu   ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4103718 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4103718-x86.msu 4093118 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4103768 IE สะสม IE11-Windows6.1-KB4103768-X86.msu 4092946 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4103718 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4103718-x64.msu 4093118 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4103768 IE สะสม IE11-Windows6.1-KB4103768-X64.msu 4092946 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4103725 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4103725-x64.msu 4093114 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4103725 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4103725-x86.msu 4093114 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4103768 IE สะสม Windows8.1-KB4103768-x64.msu 4092946 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4103768 IE สะสม Windows8.1-KB4103768-x86.msu 4092946 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103725 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4103725-x64.msu 4093114 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103768 IE สะสม Windows8.1-KB4103768-x64.msu 4092946 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows RT 8.1 4103725 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4103725-arm.msu 4093114 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4103718 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4103718-x64.msu 4093118 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4103768 IE สะสม IE11-Windows6.1-KB4103768-X64.msu 4092946 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4103725 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4103725-x64.msu 4093114 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4103768 IE สะสม Windows8.1-KB4103768-x64.msu 4092946 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows 2016 4103723 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103723-x64.msu 4093119 ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4103716 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103716-x86.msu 4093111 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103716 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103716-x64.msu 4093111 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4103723 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103723-x86.msu 4093119 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103723 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103723-x64.msu 4093119 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4103731 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103731-x86.msu 4093107 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103731 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103731-x64.msu 4093107 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4103727 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103727-x86.msu 4093112 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103727 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103727-x64.msu 4093112 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4103721 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103721-x86.msu   ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103721 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103721-x64.msu   ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft เซิร์ฟเวอร์ของ Windows 2016 4103723 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103723-x64.msu 4093119 ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา หลักการ.NET 2.0 ค่า NULL ยอมรับ ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สีทอง v2.0 CVE-2018-0765 มกราคมหลักของ.NET ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา C SDK สำหรับ Azure IoT ค่า NULL บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย C SDK สำหรับ Azure IoT May2018   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา C# SDK สำหรับ Azure IoT ค่า NULL บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย C# SDK สำหรับ Azure IoT May2018   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ChakraCore ค่า NULL ยอมรับ ความปลอดภัยเท่านั้น ทอง 2018 พฤษภาคม ChakraCore   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Java SDK สำหรับ Azure IoT ค่า NULL บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Java SDK สำหรับ Azure IoT May2018   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4095513 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4095513-x86.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4095873 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4095873-x86.msu 4076495, 4055267 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 4095513 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4095513-ia64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 4095873 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4095873-ia64.msu 4076495, 4055267 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4095513 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4095513-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4095873 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4095873-x64.msu 4076495, 4055267 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4095513 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4095513-x86.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4095873 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4095873-x86.msu 4076495, 4055267 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 4095513 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4095513-ia64.msu   ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 4095873 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4095873-ia64.msu 4076495, 4055267 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4095513 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4095513-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4095873 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4095873-x64.msu 4076495, 4055267 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4103716 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103716-x86.msu 4093111 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103716 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103716-x64.msu 4093111 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4103723 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103723-x86.msu 4093119 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103723 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103723-x64.msu 4093119 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4103731 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103731-x86.msu 4093107 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103731 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103731-x64.msu 4093107 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4103727 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103727-x86.msu 4093112 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103727 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103727-x64.msu 4093112 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4103721 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103721-x86.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103721 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103721-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4095515 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4095515-x86.msu   ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4095875 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4095875-x86.msu 4076494, 4074807, 4055266 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4095515 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4095515-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4095875 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4095875-x64.msu 4076494, 4074807, 4055266 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 4095512 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4095512-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 4095872 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4095872-x64.msu 4055265 4074806 4076493 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4095512 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4095512-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4095872 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4095872-x64.msu 4055265 4074806 4076493 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 4095515 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4095515-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 4095875 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4095875-x64.msu 4076494, 4074807, 4055266 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4095515 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4095515-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4095875 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4095875-x64.msu 4076494, 4074807, 4055266 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows 2016 4103723 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103723-x64.msu 4093119 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 เซิร์ฟเวอร์ Windows 2016 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4103723 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103723-x64.msu 4093119 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server รุ่น 1709 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก) 4103727 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103727-x64.msu 4093112 ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server รุ่นปี 1803 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก) 4103721 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103721-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4095514 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4095514-x86.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4095874 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4095874-x86.msu 4055532 4076492 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4095514 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4095514-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4095874 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4095874-x64.msu 4055532 4076492 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 1 4095514 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4095514-ia64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 1 4095874 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4095874-ia64.msu 4055532 4076492 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4095514 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4095514-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4095874 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4095874-x64.msu 4055532 4076492 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4095514 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4095514-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4095874 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4095874-x64.msu 4055532 4076492 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4095519 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4095519-x86.exe   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4096495 ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4096495-x86.exe 4076492, 4055532 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4095519 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4095519-x64.exe   ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4096495 ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4096495-x64.exe 4076492, 4055532 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4095517 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4095517-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4095517 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4095517-x86.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4095876 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4095876-x86.msu 4076494, 4074807, 4055266 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4095517 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4095517-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4095876 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4095876-x64.msu 4076494, 4074807, 4055266 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows RT 8.1 4095876 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4095876-arm.msu 4076494, 4074807, 4055266 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4095519 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4095519-x86.exe   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4096495 ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4096495-x86.exe 4076492, 4055532 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4095519 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4095519-x64.exe   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4096495 ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4096495-x64.exe 4076492, 4055532 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4095519 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4095519-x64.exe   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4096495 ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4096495-x64.exe 4076492, 4055532 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4095519 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4095519-x64.exe   ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4096495 ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4096495-x64.exe 4076492, 4055532 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 4095518 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4095518-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 4096494 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4096494-x64.msu 4055265 4074806 4076493 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4095518 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4095518-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4096494 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4096494-x64.msu 4055265 4074806 4076493 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 4095517 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4095517-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 4095876 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4095876-x64.msu 4076494, 4074807, 4055266 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4095517 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4095517-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4095876 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4095876-x64.msu 4076494, 4074807, 4055266 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4096237 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP47-KB4096237-x86.exe   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4096418 ค่าสะสมรายเดือน NDP47-KB4096418-x86.exe 4076492, 4055532 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4096237 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP47-KB4096237-x64.exe   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4096418 ค่าสะสมรายเดือน NDP47-KB4096418-x64.exe 4076492, 4055532 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4103723 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103723-x86.msu 4093119 ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103723 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103723-x64.msu 4093119 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows 2016 4103723 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103723-x64.msu 4093119 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1 เซิร์ฟเวอร์ Windows 2016 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4103723 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103723-x64.msu 4093119 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2 Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4103716 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103716-x86.msu 4093111 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2 Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103716 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103716-x64.msu 4093111 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4096237 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP47-KB4096237-x86.exe   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4096418 ค่าสะสมรายเดือน NDP47-KB4096418-x86.exe 4076492, 4055532 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4096237 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP47-KB4096237-x64.exe   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4096418 ค่าสะสมรายเดือน NDP47-KB4096418-x64.exe 4076492, 4055532 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4096236 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4096236-x86.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4096417 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4096417-x86.msu 4055266 4074807 4076494 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4096236 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4096236-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4096417 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4096417-x64.msu 4055266 4074807 4076494 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows RT 8.1 4096417 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4096417-arm.msu 4055266 4074807 4076494 ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4096237 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP47-KB4096237-x64.exe   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4096418 ค่าสะสมรายเดือน NDP47-KB4096418-x64.exe 4076492, 4055532 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4096237 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP47-KB4096237-x64.exe   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4096418 ค่าสะสมรายเดือน NDP47-KB4096418-x64.exe 4076492, 4055532 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows Server 2012 4096235 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4096235-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows Server 2012 4096416 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4096416-x64.msu 4055265 4074806 4076493 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4096235 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4096235-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4096416 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4096416-x64.msu 4055265 4074806 4076493 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows Server 2012 R2 4096236 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4096236-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows Server 2012 R2 4096417 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4096417-x64.msu 4055266 4074807 4076494 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4096236 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4096236-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4096417 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4096417-x64.msu 4055266 4074807 4076494 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.1 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4103727 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103727-x86.msu 4093112 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.1 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103727 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103727-x64.msu 4093112 ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.1 Windows Server รุ่น 1709 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก) 4103727 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103727-x64.msu 4093112 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4103721 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103721-x86.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103721 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103721-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server รุ่นปี 1803 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก) 4103721 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103721-x64.msu   ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4103731 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103731-x86.msu 4093107 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4103731 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103731-x64.msu 4093107 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Windows Shim บริการคำนวณของโฮสต์ ค่า NULL หมายเหตุการนำออกใช้ ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย WHCSS v0.6.10   บางที  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack ที่ 3 Update Rollup 21 ค่า NULL 4091243 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Exchange2010-KB4091243-x64-en.msp 4073537 บางที  
เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft Exchange Server 2013 สะสมปรับปรุง 19 ค่า NULL 4092041 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Exchange2013-KB4092401-x64-en.msp 4073392 บางที  
เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft Exchange Server 2013 สะสมปรับปรุง 20 ค่า NULL 4092041 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Exchange2013-KB4092401-x64-en.msp   บางที  
เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft Exchange Server 2013 Service Pack ที่ 1 ค่า NULL 4092041 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Exchange2013-KB4092041-x64-en.msp 4073392 บางที  
เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft Exchange Server 2016 ปรับปรุงสะสม 8 ค่า NULL 4092041 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Exchange2016-KB4092041-x64-en.msp 4073392 บางที  
เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft Exchange Server 2016 ปรับปรุงสะสม 9 ค่า NULL 4092041 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Exchange2016-KB4092041-x64-en.msp   บางที  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
Microsoft Office Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต) ค่า NULL 4022146 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2010-kb4022146-fullfile-x86-glb.exe 4018362 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต) ค่า NULL 4022146 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2010-kb4022146-fullfile-x64-glb.exe 4018362 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1 ค่า NULL 4018399 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 4018399 - RT 2013 Excel Microsoft 4018350 บางที  
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (รุ่น 32 บิต) ค่า NULL 4018399 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2013-kb4018399-fullfile-x86-glb.exe 4018350 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (รุ่น 64 บิต) ค่า NULL 4018399 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2013-kb4018399-fullfile-x64-glb.exe 4018350 บางที ใช่
Microsoft Office Excel Microsoft 2016 (32 บิต) ค่า NULL 4018382 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2016-kb4018382-fullfile-x86-glb.exe 4018337 บางที ใช่
Microsoft Office Excel Microsoft 2016 (64 บิต) ค่า NULL 4018382 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2016-kb4018382-fullfile-x64-glb.exe 4018337 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Infopath 2013 Service Pack 1 (32 บิต) ค่า NULL 3162075 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ipeditor2013-kb3162075-fullfile-x86-glb.exe บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Infopath 2013 Service Pack 1 (64 บิต) ค่า NULL 3162075 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ipeditor2013-kb3162075-fullfile-x64-glb.exe บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต) ค่า NULL 2899590 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย graph2010-kb2899590-fullfile-x86-glb.exe 2553371 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต) ค่า NULL 4022137 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย mso2010-kb4022137-fullfile-x86-glb.exe 4018311 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต) ค่า NULL 4022139 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย kb24286772010-kb4022139-fullfile-x86-glb.exe 4018357 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต) ค่า NULL 2899590 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย graph2010-kb2899590-fullfile-x64-glb.exe 2553371 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต) ค่า NULL 4022137 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย mso2010-kb4022137-fullfile-x64-glb.exe 4018311 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต) ค่า NULL 4022139 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย kb24286772010-kb4022139-fullfile-x64-glb.exe 4018357 บางที ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
Microsoft Office Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1 ค่า NULL 3172436 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 3172436 - RT 2013 Office Microsoft   บางที  
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (รุ่น 32 บิต) ค่า NULL 3172436 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย graph2013-kb3172436-fullfile-x86-glb.exe บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (รุ่น 64 บิต) ค่า NULL 3172436 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย graph2013-kb3172436-fullfile-x64-glb.exe บางที ใช่
Microsoft Office 2016 Office Microsoft (32 บิต) ค่า NULL 4018327 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย graph2016-kb4018327-fullfile-x86-glb.exe บางที ใช่
Microsoft Office 2016 Office Microsoft (64 บิต) ค่า NULL 4018327 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย graph2016-kb4018327-fullfile-x64-glb.exe บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2016 คลิกทูรัน (C2R) สำหรับรุ่น 32 บิต ค่า NULL คลิกเพื่อรัน ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Microsoft Office 2016 คลิกทูรัน (C2R) สำหรับรุ่น 32 บิต ไม่ใช่  
Microsoft Office Microsoft Office 2016 คลิกทูรัน (C2R) สำหรับรุ่น 64 บิต ค่า NULL คลิกเพื่อรัน ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Microsoft Office 2016 คลิกทูรัน (C2R) สำหรับรุ่น 64 บิต ไม่ใช่  
Microsoft Office Service Pack Pack ความเข้ากันได้ของ Microsoft Office 3 ค่า NULL 4018308 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย mso2007-kb4018308-fullfile-x86-glb.exe 4011715 บางที ใช่
Microsoft Office Service Pack Pack ความเข้ากันได้ของ Microsoft Office 3 ค่า NULL 4022150 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย xlconv2007-kb4022150-fullfile-x86-glb.exe 4011717 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2 ค่า NULL 4022142 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย wac2010-kb4022142-fullfile-x64-glb.exe 4018360 บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft Office Web Apps Server 2010 Service Pack 2 ค่า NULL 4022142 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย wac2010-kb4022142-fullfile-x64-glb.exe 4018360 บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft Office Web Apps เซิร์ฟเวอร์ 2013 Service Pack 1 ค่า NULL 4018393 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย wacserver2013-kb4018393-fullfile-x64-glb.exe 4018344 บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft Project Server 2010 Service Pack ที่ 2 ค่า NULL 3114889 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย pjsrvloc2010-kb3114889-fullfile-x64-glb.exe 2965302 บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft Project Server 2013 Service Pack ที่ 1 ค่า NULL 4022130 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย pjsrvloc2013-kb4022130-fullfile-x64-glb.exe 4018305 บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Service Pack 2013 เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft SharePoint องค์กร 1 ค่า NULL 4018390 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย coreserverloc2013-kb4018390-fullfile-x64-glb.exe 4018342 บางที ไม่ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
Microsoft Office เซิร์ฟเวอร์ Microsoft SharePoint องค์กร 2016 ค่า NULL 4018381 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย sts2016-kb4018381-fullfile-x64-glb.exe 4018336 บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 ค่า NULL 4018398 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย sts2013-kb4018398-fullfile-x64-glb.exe 4018304 บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 ค่า NULL 4022145 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย coreserver2010-kb4022145-fullfile-x64-glb.exe 4011712 บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต) ค่า NULL 4022141 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย word2010-kb4022141-fullfile-x86-glb.exe 4018359 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต) ค่า NULL 4022141 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย word2010-kb4022141-fullfile-x64-glb.exe 4018359 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1 ค่า NULL 4018396 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 4018396 - Microsoft RT 2013 ของ Word 4018347 บางที  
Microsoft Office Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (รุ่น 32 บิต) ค่า NULL 4018396 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย word2013-kb4018396-fullfile-x86-glb.exe 4018347 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (รุ่น 64 บิต) ค่า NULL 4018396 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย word2013-kb4018396-fullfile-x64-glb.exe 4018347 บางที ใช่
Microsoft Office Word Microsoft 2016 (32 บิต) ค่า NULL 4018383 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย word2016-kb4018383-fullfile-x86-glb.exe 4018339 บางที ใช่
Microsoft Office Word Microsoft 2016 (64 บิต) ค่า NULL 4018383 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย word2016-kb4018383-fullfile-x64-glb.exe 4018339 บางที ใช่
Microsoft Office บริการทำงานอัตโนมัติของ Word Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 4022135 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย wdsrv2010-kb4022135-fullfile-x64-glb.exe 4018356 บางที ไม่ใช่
Microsoft Office บริการทำงานอัตโนมัติของ Word Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 4018388 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย wdsrvloc2013-kb4018388-fullfile-x64-glb.exe 4018341 บางที ไม่ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
Windows Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต ค่า NULL 4103716 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103716-x86.msu 4093111 ใช่  
Windows Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ค่า NULL 4103716 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103716-x64.msu 4093111 ใช่  
Windows รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต ค่า NULL 4103723 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103723-x86.msu 4093119 ใช่  
Windows รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ค่า NULL 4103723 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103723-x64.msu 4093119 ใช่  
Windows รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต ค่า NULL 4103731 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103731-x86.msu 4093107 ใช่  
Windows รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ค่า NULL 4103731 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103731-x64.msu 4093107 ใช่  
Windows Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต ค่า NULL 4103727 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103727-x86.msu 4093112 ใช่  
Windows Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ค่า NULL 4103727 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103727-x64.msu 4093112 ใช่  
Windows รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต ค่า NULL 4103721 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103721-x86.msu   ใช่  
Windows รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ค่า NULL 4103721 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103721-x64.msu   ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 ค่า NULL 4103712 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4103712-x86.msu   ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 ค่า NULL 4103718 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4103718-x86.msu 4093118 ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 ค่า NULL 4103712 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4103712-x64.msu   ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 ค่า NULL 4103718 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4103718-x64.msu 4093118 ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต ค่า NULL 4103715 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4103715-x86.msu   ใช่  
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต ค่า NULL 4103725 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4103725-x86.msu 4093114 ใช่  
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ค่า NULL 4103715 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4103715-x64.msu   ใช่  
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ค่า NULL 4103725 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4103725-x64.msu 4093114 ใช่  
Windows Windows RT 8.1 ค่า NULL 4103725 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4103725-arm.msu 4093114 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 ค่า NULL 4101477 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4101477-x86.msu 3108381 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 ค่า NULL 4130944 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4130944-x86.msu 4073079 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 ค่า NULL 4131188 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4131188-x86.msu 4093224 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 ค่า NULL 4134651 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4134651-x86.msu 4018556 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับ 32 บิตระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4101477 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4101477-x86.msu 3108381 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับ 32 บิตระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4130944 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4130944-x86.msu 4073079 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับ 32 บิตระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4131188 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4131188-x86.msu 4093224 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับ 32 บิตระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4134651 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4134651-x86.msu 4018556 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 ค่า NULL 4101477 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4101477-ia64.msu 3108381 ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 ค่า NULL 4130944 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4130944-ia64.msu 4073079 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 ค่า NULL 4131188 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4131188-ia64.msu 4093224 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 ค่า NULL 4134651 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4134651-ia64.msu 4018556 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 ค่า NULL 4094079 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ค่า NULL 4088827 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 ค่า NULL 4101477 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4101477-x64.msu 3108381 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 ค่า NULL 4130944 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4130944-x64.msu 4073079 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 ค่า NULL 4131188 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4131188-x64.msu 4093224 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 ค่า NULL 4134651 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4134651-x64.msu 4018556 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4094079 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ค่า NULL 4088827 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4101477 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4101477-x64.msu 3108381 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4130944 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4130944-x64.msu 4073079 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4131188 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4131188-x64.msu 4093224 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4134651 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4134651-x64.msu 4018556 ใช่  
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 1 ค่า NULL 4103712 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4103712-ia64.msu   ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 1 ค่า NULL 4103718 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4103718-ia64.msu 4093118 ใช่  
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 ค่า NULL 4103712 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4103712-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 ค่า NULL 4103718 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4103718-x64.msu 4093118 ใช่  
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4103712 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4103712-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4103718 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4103718-x64.msu 4093118 ใช่  
Windows Windows Server 2012 ค่า NULL 4103726 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4103726-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2012 ค่า NULL 4103730 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4103730-x64.msu 4093123 ใช่  
Windows Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4103726 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4103726-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4103730 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4103730-x64.msu 4093123 ใช่  
Windows Windows Server 2012 R2 ค่า NULL 4103715 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4103715-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2012 R2 ค่า NULL 4103725 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4103725-x64.msu 4093114 ใช่  
Windows Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4103715 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4103715-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4103725 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4103725-x64.msu 4093114 ใช่  
Windows เซิร์ฟเวอร์ของ Windows 2016 ค่า NULL 4103723 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103723-x64.msu 4093119 ใช่  
Windows เซิร์ฟเวอร์ Windows 2016 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4103723 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103723-x64.msu 4093119 ใช่  
Windows Windows Server รุ่น 1709 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก) ค่า NULL 4103727 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103727-x64.msu 4093112 ใช่  
Windows Windows Server รุ่นปี 1803 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก) ค่า NULL 4103721 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4103721-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 ค่า NULL 4130957 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4130957-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับ 32 บิตระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4130957 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4130957-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 ค่า NULL 4130957 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4130957-ia64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 ค่า NULL 4130957 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4130957-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4130957 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4130957-x64.msu   ใช่