ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย: 12 มิถุนายน 2018


ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4287903 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4287903-x86.msu 4103729 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4287903 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4287903-x64.msu 4103729 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4287903 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4287903-x86.msu 4103729 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4287903 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4287903-x64.msu 4103729 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4287903 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4287903-x86.msu 4103729 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4287903 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4287903-x64.msu 4103729 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4287903 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4287903-x86.msu 4103729 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4287903 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4287903-x64.msu 4103729 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4287903 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4287903-x86.msu 4103729 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4287903 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4287903-x64.msu 4103729 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4287903 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows8.1-KB4287903-x86.msu 4103729 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4287903 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows8.1-KB4287903-x64.msu 4103729 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows RT 8.1 4287903 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows8.1-KB4287903-arm.msu 4103729 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2012 4287903 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows8-RT-KB4287903-x64.msu 4103729 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2012 R2 4287903 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4287903-x64.msu 4103729 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2016 4287903 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4287903-x64.msu 4103729 ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4230450 IE สะสม Windows8-RT-KB4230450-x64.msu 4103768 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4284855 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4284855-x64.msu 4103730 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4284860 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284860-x86.msu 4103716 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4284860 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284860-x64.msu 4103716 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4284880 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284880-x86.msu 4103723 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4284880 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284880-x64.msu 4103723 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4284874 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284874-x86.msu 4103731 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4284874 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284874-x64.msu 4103731 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4284819 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284819-x86.msu 4103727 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4284819 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284819-x64.msu 4103727 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4284835 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284835-x86.msu 4103721 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4284835 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284835-x64.msu 4103721 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4230450 IE สะสม IE11-Windows6.1-KB4230450-X86.msu 4103768 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4284826 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4284826-x86.msu 4103718 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4230450 IE สะสม IE11-Windows6.1-KB4230450-X64.msu 4103768 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4284826 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4284826-x64.msu 4103718 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4230450 IE สะสม Windows8.1-KB4230450-x86.msu 4103768 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4284815 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4284815-x86.msu 4103725 ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4230450 IE สะสม Windows8.1-KB4230450-x64.msu 4103768 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4284815 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4284815-x64.msu 4103725 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows RT 8.1 4284815 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4284815-arm.msu 4103725 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4230450 IE สะสม IE11-Windows6.1-KB4230450-X64.msu 4103768 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4284826 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4284826-x64.msu 4103718 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4230450 IE สะสม Windows8.1-KB4230450-x64.msu 4103768 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4284815 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4284815-x64.msu 4103725 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2016 4284880 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284880-x64.msu 4103723 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4230450 IE สะสม IE9-Windows6.0-KB4230450-X86.msu 4103768 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4230450 IE สะสม IE9-Windows6.0-KB4230450-X64.msu 4103768 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4284860 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284860-x86.msu 4103716 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4284860 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284860-x64.msu 4103716 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4284880 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284880-x86.msu 4103723 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4284880 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284880-x64.msu 4103723 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4284874 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284874-x86.msu 4103731 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4284874 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284874-x64.msu 4103731 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4284819 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284819-x86.msu 4103727 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4284819 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284819-x64.msu 4103727 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4284835 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284835-x86.msu 4103721 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4284835 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284835-x64.msu 4103721 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows Server 2016 4284880 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284880-x64.msu 4103723 ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ChakraCore ค่า NULL ยอมรับ ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ทอง 2018 มิถุนายน ChakraCore   ใช่  
Microsoft Office Excel Services Service Pack 2013 เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft SharePoint องค์กร 1 4018391 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย xlsrvloc2013-kb4018391-fullfile-x64-glb.exe 4018343 บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต) ค่า NULL 4022209 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2010-kb4022209-fullfile-x86-glb.exe 4022146 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต) ค่า NULL 4022209 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2010-kb4022209-fullfile-x64-glb.exe 4022146 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1 ค่า NULL 4022191 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 4022191 - RT 2013 Excel Microsoft 4018399    
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (รุ่น 32 บิต) ค่า NULL 4022191 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2013-kb4022191-fullfile-x86-glb.exe 4018399 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (รุ่น 64 บิต) ค่า NULL 4022191 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2013-kb4022191-fullfile-x64-glb.exe 4018399 บางที ใช่
Microsoft Office Excel Microsoft 2016 (32 บิต) ค่า NULL 4022174 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2016-kb4022174-fullfile-x86-glb.exe 4018382 บางที ใช่
Microsoft Office Excel Microsoft 2016 (64 บิต) ค่า NULL 4022174 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2016-kb4022174-fullfile-x64-glb.exe 4018382 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Excel Viewer ค่า NULL 4022151 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย xlview2007-kb4022151-fullfile-x86-glb.exe 4011719 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต) ค่า NULL 3115197 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย oart2010-kb3115197-fullfile-x86-glb.exe 3101520 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต) ค่า NULL 3115248 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย oartconv2010-kb3115248-fullfile-x86-glb.exe 3054984 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต) ค่า NULL 4022199 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย graph2010-kb4022199-fullfile-x86-glb.exe 2899590 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต) ค่า NULL 3115197 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย oart2010-kb3115197-fullfile-x64-glb.exe 3101520 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต) ค่า NULL 3115248 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย oartconv2010-kb3115248-fullfile-x64-glb.exe 3054984 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต) ค่า NULL 4022199 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย graph2010-kb4022199-fullfile-x64-glb.exe 2899590 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1 ค่า NULL 4018387 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 4018387 - RT 2013 Office Microsoft 4018288 บางที  
Microsoft Office Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1 ค่า NULL 4022182 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 4022182 - RT 2013 Office Microsoft 3172436 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (รุ่น 32 บิต) ค่า NULL 4018387 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย oart2013-kb4018387-fullfile-x86-glb.exe 4018288 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (รุ่น 32 บิต) ค่า NULL 4022182 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย graph2013-kb4022182-fullfile-x86-glb.exe 3172436 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (รุ่น 64 บิต) ค่า NULL 4018387 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย oart2013-kb4018387-fullfile-x64-glb.exe 4018288 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (รุ่น 64 บิต) ค่า NULL 4022182 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย graph2013-kb4022182-fullfile-x64-glb.exe 3172436 บางที ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
Microsoft Office 2016 Office Microsoft (32 บิต) ค่า NULL 4022177 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย graph2016-kb4022177-fullfile-x86-glb.exe 4018327 บางที ใช่
Microsoft Office 2016 Office Microsoft (64 บิต) ค่า NULL 4022177 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย graph2016-kb4022177-fullfile-x64-glb.exe 4018327 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2016 คลิกทูรัน (C2R) สำหรับรุ่น 32 บิต ค่า NULL คลิกเพื่อรัน ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Microsoft Office 2016 คลิกทูรัน (C2R) สำหรับรุ่น 32 บิต   ไม่ใช่  
Microsoft Office Microsoft Office 2016 คลิกทูรัน (C2R) สำหรับรุ่น 64 บิต ค่า NULL คลิกเพื่อรัน ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Microsoft Office 2016 คลิกทูรัน (C2R) สำหรับรุ่น 64 บิต   ไม่ใช่  
Microsoft Office Service Pack Pack ความเข้ากันได้ของ Microsoft Office 3 ค่า NULL 4022196 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย xlconv2007-kb4022196-fullfile-x86-glb.exe 4022150 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office Web Apps Server 2010 Service Pack 2 ค่า NULL 4022203 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย wac2010-kb4022203-fullfile-x64-glb.exe 4022142 บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft Office Web Apps เซิร์ฟเวอร์ 2013 Service Pack 1 ค่า NULL 4022183 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย wacserver2013-kb4022183-fullfile-x64-glb.exe 4018393 บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft Office 2016 เซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ ค่า NULL 4011026 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย wacserver2016-kb4011026-fullfile-x64-glb.exe 4011023 บางที  
Microsoft Office Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต) ค่า NULL 4022205 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย outlookloc2010-kb4022205-fullfile-x86-glb.exe 4011711 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต) ค่า NULL 4022205 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย outlookloc2010-kb4022205-fullfile-x64-glb.exe 4011711 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Outlook 2013 RT Service Pack 1 ค่า NULL 4022169 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 4022169 - Microsoft RT 2013 ของ Outlook 4011697 บางที  
Microsoft Office Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (รุ่น 32 บิต) ค่า NULL 4022169 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย outlook2013-kb4022169-fullfile-x86-glb.exe 4011697 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (รุ่น 64 บิต) ค่า NULL 4022169 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย outlook2013-kb4022169-fullfile-x64-glb.exe 4011697 บางที ใช่
Microsoft Office 2016 Outlook Microsoft (32 บิต) ค่า NULL 4022160 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย outlook2016-kb4022160-fullfile-x86-glb.exe 4011682 บางที ใช่
Microsoft Office 2016 Outlook Microsoft (64 บิต) ค่า NULL 4022160 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย outlook2016-kb4022160-fullfile-x64-glb.exe 4011682 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Project Server 2010 Service Pack ที่ 2 ค่า NULL 4022210 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย pjsrvloc2010-kb4022210-fullfile-x64-glb.exe 3114889 บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft Publisher 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต) ค่า NULL 4011186 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย publisher2010-kb4011186-fullfile-x86-glb.exe 3141537 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Publisher 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต) ค่า NULL 4011186 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย publisher2010-kb4011186-fullfile-x64-glb.exe 3141537 บางที ใช่
Microsoft Office เซิร์ฟเวอร์ Microsoft SharePoint องค์กร 2016 ค่า NULL 4022173 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย sts2016-kb4022173-fullfile-x64-glb.exe 4018381 บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 ค่า NULL 4022190 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย sts2013-kb4022190-fullfile-x64-glb.exe 4018398 บางที ไม่ใช่
Microsoft Office บริการทำงานอัตโนมัติของ Word Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 4022197 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย wdsrv2010-kb4022197-fullfile-x64-glb.exe 4022135 บางที ไม่ใช่
Microsoft Office บริการทำงานอัตโนมัติของ Word Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 4022179 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย wdsrvloc2013-kb4022179-fullfile-x64-glb.exe 4018388 บางที ไม่ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
Windows Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต ค่า NULL 4284860 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284860-x86.msu 4103716 ใช่  
Windows Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ค่า NULL 4284860 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284860-x64.msu 4103716 ใช่  
Windows รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต ค่า NULL 4284880 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284880-x86.msu 4103723 ใช่  
Windows รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ค่า NULL 4284880 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284880-x64.msu 4103723 ใช่  
Windows รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต ค่า NULL 4284874 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284874-x86.msu 4103731 ใช่  
Windows รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ค่า NULL 4284874 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284874-x64.msu 4103731 ใช่  
Windows Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต ค่า NULL 4284819 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284819-x64.msu 4103727 ใช่  
Windows Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต ค่า NULL 4284819 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284819-x86.msu 4103727 ใช่  
Windows Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ค่า NULL 4284819 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284819-x64.msu 4103727 ใช่  
Windows รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต ค่า NULL 4284835 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284835-x86.msu 4103721 ใช่  
Windows รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ค่า NULL 4284835 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284835-x64.msu 4103721 ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 ค่า NULL 4284826 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4284826-x86.msu 4103718 ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 ค่า NULL 4284867 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4284867-x86.msu   ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 ค่า NULL 4284826 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4284826-x64.msu 4103718 ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 ค่า NULL 4284867 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4284867-x64.msu   ใช่  
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต ค่า NULL 4284815 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4284815-x86.msu 4103725 ใช่  
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต ค่า NULL 4284878 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4284878-x86.msu   ใช่  
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ค่า NULL 4284815 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4284815-x64.msu 4103725 ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ค่า NULL 4284878 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4284878-x64.msu   ใช่  
Windows Windows RT 8.1 ค่า NULL 4284815 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4284815-arm.msu 4103725 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 ค่า NULL 4093227 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4093227-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 ค่า NULL 4130956 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4130956-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 ค่า NULL 4230467 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4230467-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 ค่า NULL 4234459 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4234459-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 ค่า NULL 4294413 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4294413-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับ 32 บิตระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4093227 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4093227-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับ 32 บิตระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4130956 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4130956-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับ 32 บิตระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4230467 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4230467-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับ 32 บิตระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4234459 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4234459-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับ 32 บิตระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4294413 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4294413-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 ค่า NULL 4093227 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4093227-ia64.msu   ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 ค่า NULL 4130956 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4130956-ia64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 ค่า NULL 4230467 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4230467-ia64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 ค่า NULL 4234459 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4234459-ia64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 ค่า NULL 4294413 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4294413-ia64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 ค่า NULL 4093227 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4093227-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 ค่า NULL 4130956 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4130956-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 ค่า NULL 4230467 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4230467-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 ค่า NULL 4234459 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4234459-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 ค่า NULL 4294413 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4294413-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4093227 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4093227-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4130956 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4130956-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4230467 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4230467-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4234459 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4234459-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4294413 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.0-KB4294413-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 1 ค่า NULL 4284826 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4284826-ia64.msu 4103718 ใช่  
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 1 ค่า NULL 4284867 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4284867-ia64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 ค่า NULL 4284826 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4284826-x64.msu 4103718 ใช่  
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 ค่า NULL 4284867 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4284867-x64.msu   ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง หมายเลข KB ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supercedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4284826 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4284826-x64.msu 4103718 ใช่  
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4284867 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4284867-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2012 ค่า NULL 4284846 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4284846-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2012 ค่า NULL 4284855 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4284855-x64.msu 4103730 ใช่  
Windows Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4284846 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4284846-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4284855 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4284855-x64.msu 4103730 ใช่  
Windows Windows Server 2012 R2 ค่า NULL 4284815 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4284815-x64.msu 4103725 ใช่  
Windows Windows Server 2012 R2 ค่า NULL 4284878 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4284878-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4284815 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4284815-x64.msu 4103725 ใช่  
Windows Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4284878 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4284878-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2016 ค่า NULL 4284880 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284880-x64.msu 4103723 ใช่  
Windows เซิร์ฟเวอร์ Windows 2016 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ค่า NULL 4284880 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284880-x64.msu 4103723 ใช่  
Windows Windows Server รุ่น 1709 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก) ค่า NULL 4284819 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284819-x64.msu 4103727 ใช่  
Windows Windows Server รุ่นปี 1803 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก) ค่า NULL 4284835 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4284835-x64.msu 4103721 ใช่