ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย: 11 กันยายน 2018


ข้อมูลการปรับใช้


ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4457146 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457146-x86.msu 4343902 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457146 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457146-x64.msu 4343902 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4457146 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457146-x86.msu 4343902 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457146 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457146-x64.msu 4343902 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4457146 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457146-x86.msu 4343902 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457146 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457146-x64.msu 4343902 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4457146 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457146-x86.msu 4343902 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457146 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457146-x64.msu 4343902 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4457146 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457146-x86.msu 4343902 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457146 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457146-x64.msu 4343902 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4457146 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows8.1-KB4457146-x86.msu 4343902 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457146 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows8.1-KB4457146-x64.msu 4343902 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows RT 8.1 4457146 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows8.1-KB4457146-arm.msu 4343902 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2012 4457146 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows8-RT-KB4457146-x64.msu 4343902 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2012 R2 4457146 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows8.1-KB4457146-x64.msu 4343902 ใช่  
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2016 4457146 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457146-x64.msu 4343902 ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4457135 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4457135-x64.msu 4343901 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4457426 IE สะสม Windows8-RT-KB4457426-x64.msu 4343205 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4457132 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457132-x86.msu 4343892 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457132 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457132-x64.msu 4343892 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4457131 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457131-x86.msu 4343887 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457131 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4457138 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457138-x86.msu 4343885 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457138 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457138-x64.msu 4343885 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4457142 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457142-x86.msu 4343897 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457142 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457142-x64.msu 4343897 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4457128 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457128-x86.msu 4343909 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457128 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457128-x64.msu 4343909 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4457144 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4457144-x86.msu 4343900 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4457426 IE สะสม IE11-Windows6.1-KB4457426-X86.msu 4343205 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4457144 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4457144-x64.msu 4343900 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4457144 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4457144-x86.msu 4343900 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4457426 IE สะสม IE11-Windows6.1-KB4457426-X64.msu 4343205 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4457129 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457129-x86.msu 4343898 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4457426 IE สะสม Windows8.1-KB4457426-x86.msu 4343205 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457129 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457129-x64.msu 4343898 ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457426 IE สะสม Windows8.1-KB4457426-x64.msu 4343205 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows RT 8.1 4457129 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457129-arm.msu 4343898 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4457144 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4457144-x64.msu 4343900 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4457144 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4457144-x86.msu 4343900 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4457426 IE สะสม IE11-Windows6.1-KB4457426-X64.msu 4343205 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4457129 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457129-x64.msu 4343898 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4457426 IE สะสม Windows8.1-KB4457426-x64.msu 4343205 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2016 4457131 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4457426 IE สะสม IE9-Windows6.0-KB4457426-X86.msu 4343205 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4458010 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4458010-x86.msu   ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4457426 IE สะสม IE9-Windows6.0-KB4457426-X64.msu 4343205 ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4458010 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4458010-x64.msu   ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4457132 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457132-x86.msu 4343892 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457132 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457132-x64.msu 4343892 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4457131 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457131-x86.msu 4343887 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457131 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4457138 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457138-x86.msu 4343885 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457138 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457138-x64.msu 4343885 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4457142 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457142-x86.msu 4343897 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457142 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457142-x64.msu 4343897 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4457128 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457128-x86.msu 4343909 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457128 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457128-x64.msu 4343909 ใช่  
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows Server 2016 4457131 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา หลักการ ASP.NET 2.1   ยอมรับ ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย หลักการ ASP.NET กันยายน CVE-2018-8409      
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา หลักการ ASP.NET 2.1   ยอมรับ ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย .NET หลักกันยายน CVE-2018-8409      
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา System.IO.Pipelines   ยอมรับ ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย System.IO.Pipelines - CVE-2018-8409      
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ChakraCore   ยอมรับ ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย GitHub เปิดแหล่งที่มา   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4457043 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4457043-x86.msu 4345593, 4346083 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4457054 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4457054-x86.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 4457043 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4457043-ia64.msu 4345593, 4346083 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 4457054 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4457054-ia64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4457043 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4457043-x64.msu 4345593, 4346083 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4457054 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4457054-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4457043 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4457043-x86.msu 4345593, 4346083 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4457054 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4457054-x86.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 4457043 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4457043-ia64.msu 4345593, 4346083 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 4457054 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4457054-ia64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4457043 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4457043-x64.msu 4345593, 4346083 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4457054 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4457054-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4457132 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457132-x86.msu 4343892 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457132 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457132-x64.msu 4343892 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4457131 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457131-x86.msu 4343887 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457131 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4457138 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457138-x86.msu 4343885 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457138 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457138-x64.msu 4343885 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4457142 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457142-x86.msu 4343897 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457142 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457142-x64.msu 4343897 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4457128 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457128-x86.msu 4343909 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457128 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457128-x64.msu 4343909 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4457045 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457045-x86.msu 4345592, 4346082 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4457056 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4457056-x86.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457045 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457045-x64.msu 4345592, 4346082 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457056 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4457056-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 4457042 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4457042-x64.msu 4345591, 4346081 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 4457053 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4457053-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4457042 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4457042-x64.msu 4345591, 4346081 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4457053 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4457053-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 4457045 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457045-x64.msu 4345592, 4346082 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 4457056 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4457056-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4457045 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457045-x64.msu 4345592, 4346082 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4457056 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4457056-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2016 4457131 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 เซิร์ฟเวอร์ Windows 2016 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4457131 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server รุ่น 1709 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก) 4457142 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457142-x64.msu 4343897 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server รุ่นปี 1803 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก) 4457128 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457128-x64.msu 4343909 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4457044 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4457044-x86.msu 4345590, 4346080 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4457055 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4457055-x86.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4457044 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4457044-x64.msu 4345590, 4346080 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4457055 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4457055-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 1 4457044 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4457044-ia64.msu 4345590, 4346080 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 1 4457055 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4457055-ia64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4457044 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4457044-x64.msu 4345590, 4346080 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4457055 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4457055-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4457044 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4457044-x64.msu 4345590, 4346080 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4457055 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4457055-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4457030 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4457030-x86.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4457038 ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4457038-x86.exe 4345590, 4346080 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4457030 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4457030-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4457038 ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4457038-x64.exe 4345590, 4346080 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4457028 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4457028-x86.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4457036 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457036-x86.msu 4345592, 4346082 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457028 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4457028-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457036 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457036-x64.msu 4345592, 4346082 บางที  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows RT 8.1 4457036 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457036-arm.msu 4345592, 4346082 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4457030 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4457030-x86.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4457038 ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4457038-x86.exe 4345593, 4346083 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4457030 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4457030-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4457038 ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4457038-x64.exe 4345593, 4346083 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4457030 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4457030-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4457038 ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4457038-x64.exe 4345590, 4346080 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4457030 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4457030-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4457038 ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4457038-x64.exe 4345590, 4346080 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 4457029 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4457029-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 4457037 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4457037-x64.msu 4345591, 4346081 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4457029 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4457029-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4457037 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4457037-x64.msu 4345591, 4346081 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 4457028 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4457028-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 4457036 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457036-x64.msu 4345592, 4346082 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4457028 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4457028-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4457036 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457036-x64.msu 4345592, 4346082 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4457027 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4457027-x86.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4457035 ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4457035-x86.exe 4345593, 4346083 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4457027 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4457027-x64.exe   บางที  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4457035 ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4457035-x64.exe 4345593, 4346083 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4457131 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457131-x86.msu 4343887 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457131 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2016 4457131 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 เซิร์ฟเวอร์ Windows 2016 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4457131 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4457027 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4457027-x86.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4457035 ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4457035-x86.exe 4345590, 4346080 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4457027 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4457027-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4457035 ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4457035-x64.exe 4345590, 4346080 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4457026 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4457026-x86.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4457034 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457034-x86.msu 4345592, 4346082 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457026 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4457026-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457034 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457034-x64.msu 4345592, 4346082 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows RT 8.1 4457034 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457034-arm.msu 4345592, 4346082 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4457027 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4457027-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4457035 ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4457035-x64.exe 4345590, 4346080 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4457027 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4457027-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4457035 ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4457035-x64.exe 4345590, 4346080 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 4457025 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4457025-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 4457033 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4457033-x64.msu 4345591, 4346081 บางที  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4457025 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4457025-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4457033 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4457033-x64.msu 4345591, 4346081 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 4457026 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4457026-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 4457034 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457034-x64.msu 4345592, 4346082 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4457026 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4457026-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4457034 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457034-x64.msu 4345592, 4346082 บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4457142 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457142-x86.msu 4343897 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457142 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457142-x64.msu 4343897 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Windows Server รุ่น 1709 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก) 4457142 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457142-x64.msu 4343897 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4457128 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457128-x86.msu 4343909 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457128 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457128-x64.msu 4343909 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server รุ่นปี 1803 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก) 4457128 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457128-x64.msu 4343909 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4457138 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457138-x86.msu 4343885 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4457138 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457138-x64.msu 4343885 ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft.Data.OData   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย OData กันยายน 2018   บางที  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
Microsoft Office Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต)   4227175 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2010-kb4227175-fullfile-x86-glb.exe 4032223 บางที  
Microsoft Office Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต)   4227175 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2010-kb4227175-fullfile-x64-glb.exe 4032223 บางที  
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1   4092479 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2013-kb4092479-fullfile-RT-glb.exe 4032241 บางที  
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (รุ่น 32 บิต)   4092479 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2013-kb4092479-fullfile-x86-glb.exe 4032241 บางที  
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (รุ่น 64 บิต)   4092479 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2013-kb4092479-fullfile-x64-glb.exe 4032241 บางที  
Microsoft Office Excel Microsoft 2016 (32 บิต)   4092460 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2016-kb4092460-fullfile-x86-glb.exe 4032229 บางที ใช่
Microsoft Office Excel Microsoft 2016 (64 บิต)   4092460 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2016-kb4092460-fullfile-x64-glb.exe 4032229 บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Excel Viewer 2007 Service Pack ที่ 3   4092467 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย xlview2007-kb4092467-fullfile-x86-glb.exe 4032213 บางที  
Microsoft Office Microsoft Office 2016 คลิกทูรัน (C2R) สำหรับรุ่น 32 บิต   คลิกเพื่อรัน ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Microsoft Office 2016 คลิกทูรัน (C2R) สำหรับรุ่น 32 บิต   บางที  
Microsoft Office Microsoft Office 2016 คลิกทูรัน (C2R) สำหรับรุ่น 32 บิต   คลิกเพื่อรัน ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ช่องทางในการปรับปรุง   ไม่ใช่  
Microsoft Office Microsoft Office 2016 คลิกทูรัน (C2R) สำหรับรุ่น 64 บิต   คลิกเพื่อรัน ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ช่องทางในการปรับปรุง   บางที  
Microsoft Office 2016 Office Microsoft สำหรับ Mac   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แพคเกจการปรับปรุงผ่านบันทึกย่อประจำรุ่น   ไม่ใช่  
Microsoft Office Service Pack Pack ความเข้ากันได้ของ Microsoft Office 3   4092466 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย xlconv2007-kb4092466-fullfile-x86-glb.exe 4032212 บางที  
Microsoft Office Service Pack 2013 เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft SharePoint องค์กร 1   4092470 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย coreserverloc2013-kb4092470-fullfile-x64-glb.exe 4022235 บางที  
Microsoft Office เซิร์ฟเวอร์ Microsoft SharePoint องค์กร 2016   4092459 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย sts2016-kb4092459-fullfile-x64-glb.exe 4032256 บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2   4022207 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย coreserver2010-kb4022207-fullfile-x64-glb.exe 4022145 บางที  
Microsoft Office Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1   4032246 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย word2013-kb4032246-fullfile-RT-glb.exe 4022224 บางที  
Microsoft Office Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (รุ่น 32 บิต)   4032246 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย word2013-kb4032246-fullfile-x86-glb.exe 4022224 บางที  
Microsoft Office Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (รุ่น 64 บิต)   4032246 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย word2013-kb4032246-fullfile-x64-glb.exe 4022224 บางที  
Microsoft Office Word Microsoft 2016 (32 บิต)   4092447 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย word2016-kb4092447-fullfile-x86-glb.exe 4022218 บางที ใช่
Microsoft Office Word Microsoft 2016 (64 บิต)   4092447 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย word2016-kb4092447-fullfile-x64-glb.exe 4022218 บางที ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
Windows Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต   4457132 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457132-x86.msu 4343892 ใช่  
Windows Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4457132 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457132-x64.msu 4343892 ใช่  
Windows รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต   4457131 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457131-x86.msu 4343887 ใช่  
Windows รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4457131 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 ใช่  
Windows รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต   4457138 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457138-x86.msu 4343885 ใช่  
Windows รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4457138 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457138-x64.msu 4343885 ใช่  
Windows Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต   4457142 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457142-x86.msu 4343897 ใช่  
Windows Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4457142 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457142-x64.msu 4343897 ใช่  
Windows รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต   4457128 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457128-x86.msu 4343909 ใช่  
Windows รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4457128 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457128-x64.msu 4343909 ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1   4457144 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4457144-x86.msu 4343900 ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1   4457145 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4457145-x86.msu   ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1   4457144 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4457144-x64.msu 4343900 ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1   4457145 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4457145-x64.msu   ใช่  
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต   4457129 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457129-x86.msu 4343898 ใช่  
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต   4457143 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4457143-x86.msu   ใช่  
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4457129 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457129-x64.msu 4343898 ใช่  
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4457143 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4457143-x64.msu   ใช่  
Windows Windows RT 8.1   4457129 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457129-arm.msu 4343898 ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2   4457984 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4457984-x86.msu   ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2   4458010 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4458010-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับ 32 บิตระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4457984 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4457984-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับ 32 บิตระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4458010 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4458010-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2   4457984 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4457984-ia64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2   4458010 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4458010-ia64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2   4457984 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4457984-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2   4458010 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4458010-ia64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2   4458010 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4458010-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4457984 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4457984-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4458010 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4458010-ia64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4458010 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4458010-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 1   4457144 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4457144-ia64.msu 4343900 ใช่  
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 1   4457145 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4457145-ia64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1   4457144 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4457144-x64.msu 4343900 ใช่  
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1   4457145 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4457145-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4457144 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4457144-x64.msu 4343900 ใช่  
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4457145 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4457145-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2012   4457135 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4457135-x64.msu 4343901 ใช่  
Windows Windows Server 2012   4457140 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4457140-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4457135 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4457135-x64.msu 4343901 ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable
Windows Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4457140 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4457140-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2012 R2   4457129 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457129-x64.msu 4343898 ใช่  
Windows Windows Server 2012 R2   4457143 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4457143-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4457129 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4457129-x64.msu 4343898 ใช่  
Windows Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4457143 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4457143-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2016   4457131 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 ใช่  
Windows เซิร์ฟเวอร์ Windows 2016 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4457131 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 ใช่  
Windows Windows Server รุ่น 1709 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก)   4457142 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457142-x64.msu 4343897 ใช่  
Windows Windows Server รุ่นปี 1803 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก)   4457128 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4457128-x64.msu 4343909 ใช่