ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย:11 ธันวาคม๒๐๑๘


ตารางการปรับใช้ที่วางจำหน่าย


ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471331-x86.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471331-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471331-x86.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471331-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471331-x86.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471331-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471331-x86.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471331-arm64.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471331-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471331-x86.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471331-arm64.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471331-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471331-x86.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471331-arm64.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471331-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows8.1-KB4471331-x86.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows8.1-KB4471331-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows RT 8.1 ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows8.1-KB4471331-arm.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows Server 2012 ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows8-RT-KB4471331-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows Server 2012 R2 ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows8.1-KB4471331-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows Server 2016 ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471331-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows Server ๒๐๑๙ ๔๔๗๑๓๓๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471331-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๔ ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 10 Windows Server 2012 ๔๔๗๐๑๙๙ สะสม IE Windows8-RT-KB4470199-x64.msu ๔๔๖๖๕๓๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 10 Windows Server 2012 ๔๔๗๑๓๓๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4471330-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๑ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๓ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471323-x86.msu ๔๔๖๗๖๘๐ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๓ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471323-x64.msu ๔๔๖๗๖๘๐ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471321-x86.msu ๔๔๖๗๖๙๑ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471321-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๑ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471327-x86.msu ๔๔๖๗๖๙๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471327-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471329-x86.msu ๔๔๖๗๖๘๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๗๑๓๒๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471329-arm64.msu ๔๔๖๗๖๘๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471329-x64.msu ๔๔๖๗๖๘๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471324-x86.msu ๔๔๖๗๗๐๒ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๗๑๓๒๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471324-arm64.msu ๔๔๖๗๗๐๒ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471324-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๒ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-x86.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-arm64.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๗๐๑๙๙ สะสม IE IE11-Windows6.1-KB4470199-X86.msu ๔๔๖๖๕๓๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๗๑๓๑๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4471318-x86.msu ๔๔๖๗๑๐๗ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๗๐๑๙๙ สะสม IE IE11-Windows6.1-KB4470199-X64.msu ๔๔๖๖๕๓๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๗๑๓๑๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4471318-x64.msu ๔๔๖๗๑๐๗ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๐๑๙๙ สะสม IE Windows8.1-KB4470199-x86.msu ๔๔๖๖๕๓๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4471320-x86.msu ๔๔๖๗๖๙๗ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๐๑๙๙ สะสม IE Windows8.1-KB4470199-x64.msu ๔๔๖๖๕๓๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4471320-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๗ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows RT 8.1 ๔๔๗๑๓๒๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4471320-arm.msu ๔๔๖๗๖๙๗ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๗๐๑๙๙ สะสม IE IE11-Windows6.1-KB4470199-X64.msu ๔๔๖๖๕๓๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๗๑๓๑๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4471318-x64.msu ๔๔๖๗๑๐๗ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 ๔๔๗๐๑๙๙ สะสม IE Windows8.1-KB4470199-x64.msu ๔๔๖๖๕๓๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 ๔๔๗๑๓๒๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4471320-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๗ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2016 ๔๔๗๑๓๒๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471321-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๑ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server ๒๐๑๙ ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๗๐๑๙๙ สะสม IE IE9-Windows6.0-KB4470199-X86.msu ๔๔๖๖๕๓๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๗๑๓๒๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4471325-x86.msu ๔๔๖๗๗๐๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๗๐๑๙๙ สะสม IE IE9-Windows6.0-KB4470199-X64.msu ๔๔๖๖๕๓๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๗๑๓๒๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4471325-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๓ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471323-x86.msu ๔๔๖๗๖๘๐ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๓ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471323-x64.msu ๔๔๖๗๖๘๐ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471321-x86.msu ๔๔๖๗๖๙๑ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471321-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๑ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471327-x86.msu ๔๔๖๗๖๙๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471327-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471329-x86.msu ๔๔๖๗๖๘๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๗๑๓๒๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471329-arm64.msu ๔๔๖๗๖๘๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471329-x64.msu ๔๔๖๗๖๘๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471324-x86.msu ๔๔๖๗๗๐๒ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๗๑๓๒๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471324-arm64.msu ๔๔๖๗๗๐๒ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471324-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๒ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-x86.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-arm64.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows Server 2016 ๔๔๗๑๓๒๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471321-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๑ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows Server ๒๐๑๙ ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ChakraCore   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย GitHub เปิดแหล่งข้อมูล   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๓ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471323-x86.msu ๔๔๖๗๖๘๐ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๓ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471323-x64.msu ๔๔๖๗๖๘๐ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471321-x86.msu ๔๔๖๗๖๙๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471321-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471327-x86.msu ๔๔๖๗๖๙๖ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471327-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๖ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471329-x86.msu ๔๔๖๗๖๘๖ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๗๑๓๒๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471329-arm64.msu ๔๔๖๗๖๘๖ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471329-x64.msu ๔๔๖๗๖๘๖ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471324-x86.msu ๔๔๖๗๗๐๒ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๗๑๓๒๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471324-arm64.msu ๔๔๖๗๗๐๒ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471324-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๒ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-x86.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-arm64.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๐๖๐๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4470602-x86.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๐๖๓๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4470630-x86.msu ๔๔๖๗๒๒๖; ๔๔๖๗๒๔๒ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๐๖๐๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4470602-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๐๖๓๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4470630-x64.msu ๔๔๖๗๒๒๖; ๔๔๖๗๒๔๒ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server 2012 ๔๔๗๐๖๐๑ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4470601-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server 2012 ๔๔๗๐๖๒๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4470629-x64.msu ๔๔๖๗๒๒๕; ๔๔๖๗๒๔๑ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๐๖๐๑ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4470601-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๐๖๒๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4470629-x64.msu ๔๔๖๗๒๒๕; ๔๔๖๗๒๔๑ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server 2012 R2 ๔๔๗๐๖๐๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4470602-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server 2012 R2 ๔๔๗๐๖๓๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4470630-x64.msu ๔๔๖๗๒๒๖; ๔๔๖๗๒๔๒ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๐๖๐๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4470602-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๐๖๓๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4470630-x64.msu ๔๔๖๗๒๒๖; ๔๔๖๗๒๔๒ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server 2016 ๔๔๗๑๓๒๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471321-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๖ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๑๓๒๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471321-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๙ ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๙ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server, เวอร์ชัน๑๗๐๙ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๑๓๒๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471329-x64.msu ๔๔๖๗๖๘๖ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server, เวอร์ชัน๑๘๐๓ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๑๓๒๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471324-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๒ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Service Pack 1 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๗๐๖๓๓ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP35SP1-KB4470633-x86.exe   บางที  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Service Pack 1 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๗๑๑๐๒ ค่าสะสมรายเดือน NDP35SP1-KB4471102-x86.exe ๔๔๕๗๙๒๑; ๔๔๖๗๒๒๗; ๔๔๖๗๒๔๓ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Service Pack 1 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2 ๔๔๗๐๖๓๓ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP35SP1-KB4470633-ia64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Service Pack 1 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2 ๔๔๗๑๑๐๒ ค่าสะสมรายเดือน NDP35SP1-KB4471102-ia64.exe ๔๔๕๗๙๒๑; ๔๔๖๗๒๒๗; ๔๔๖๗๒๔๓ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Service Pack 1 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๗๐๖๓๓ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP35SP1-KB4470633-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Service Pack 1 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๗๑๑๐๒ ค่าสะสมรายเดือน NDP35SP1-KB4471102-x64.exe ๔๔๕๗๙๒๑; ๔๔๖๗๒๒๗; ๔๔๖๗๒๔๓ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๗๐๖๐๐ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4470600-x86.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๗๐๖๔๑ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4470641-x86.msu ๔๔๖๗๒๒๔; ๔๔๖๗๒๔๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๗๐๖๐๐ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4470600-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๗๐๖๔๑ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4470641-x64.msu ๔๔๖๗๒๒๔; ๔๔๖๗๒๔๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 1 ๔๔๗๐๖๐๐ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4470600-ia64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 1 ๔๔๗๐๖๔๑ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4470641-ia64.msu ๔๔๖๗๒๒๔; ๔๔๖๗๒๔๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๗๐๖๐๐ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4470600-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๗๐๖๔๑ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4470641-x64.msu ๔๔๖๗๒๒๔; ๔๔๖๗๒๔๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๐๖๐๐ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4470600-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๐๖๔๑ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4470641-x64.msu ๔๔๖๗๒๒๔; ๔๔๖๗๒๔๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๗๐๔๙๓ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4470493-x86.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๗๐๖๓๗ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4470637-x86.exe ๔๔๖๗๒๒๗; ๔๔๖๗๒๔๓ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๗๐๔๙๓ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4470493-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๗๐๖๓๗ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4470637-x64.exe ๔๔๖๗๒๒๗; ๔๔๖๗๒๔๓ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๐๔๙๑ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4470491-x86.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๐๖๒๒ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4470622-x86.msu ๔๔๖๗๒๒๖; ๔๔๖๗๒๔๒ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๐๔๙๑ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4470491-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๐๖๒๒ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4470622-x64.msu ๔๔๖๗๒๒๖; ๔๔๖๗๒๔๒ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows RT 8.1 ๔๔๗๐๖๒๒ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4470622-arm.msu ๔๔๖๗๒๒๖; ๔๔๖๗๒๔๒ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๗๐๔๙๓ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4470493-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๗๐๔๙๓ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4470493-x86.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๗๐๖๓๗ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4470637-x64.exe ๔๔๖๗๒๒๗; ๔๔๖๗๒๔๓ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๗๐๖๓๗ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4470637-x86.exe ๔๔๖๗๒๒๗; ๔๔๖๗๒๔๓ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๗๐๔๙๓ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4470493-x64.exe   บางที  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๗๐๖๓๗ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4470637-x64.exe ๔๔๖๗๒๒๗; ๔๔๖๗๒๔๓ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๗๐๔๙๓ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4470493-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๗๐๖๓๗ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4470637-x64.exe ๔๔๖๗๒๒๗; ๔๔๖๗๒๔๓ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๐๔๙๓ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4470493-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๐๖๓๗ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4470637-x64.exe ๔๔๖๗๒๒๗; ๔๔๖๗๒๔๓ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 ๔๔๗๐๔๙๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4470492-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 ๔๔๗๐๖๒๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4470623-x64.msu ๔๔๖๗๒๒๕; ๔๔๖๗๒๔๑ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๐๔๙๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4470492-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๐๖๒๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4470623-x64.msu ๔๔๖๗๒๒๕; ๔๔๖๗๒๔๑ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 ๔๔๗๐๔๙๑ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4470491-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 ๔๔๗๐๖๒๒ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4470622-x64.msu ๔๔๖๗๒๒๖; ๔๔๖๗๒๔๒ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๐๔๙๑ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4470491-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๐๖๒๒ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4470622-x64.msu ๔๔๖๗๒๒๖; ๔๔๖๗๒๔๒ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๖ Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๗๐๕๐๐ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4470500-x86.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๖ Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๗๐๖๓๗ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4470637-x86.exe ๔๔๖๗๒๒๗; ๔๔๖๗๒๔๓ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๖ Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๗๐๖๔๐ ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4470640-x86.exe ๔๔๖๗๒๒๗; ๔๔๖๗๒๔๓ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๖ Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๗๐๕๐๐ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4470500-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๖ Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๗๐๖๔๐ ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4470640-x64.exe ๔๔๖๗๒๒๗; ๔๔๖๗๒๔๓ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2 Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๓ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471323-x86.msu ๔๔๖๗๖๘๐ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2 Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๓ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471323-x64.msu ๔๔๖๗๖๘๐ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471321-x86.msu ๔๔๖๗๖๙๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471321-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2016 ๔๔๗๑๓๒๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471321-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๑๖ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๑๓๒๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471321-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๗๐๕๐๐ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4470500-x86.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๗๐๖๔๐ ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4470640-x86.exe ๔๔๖๗๒๒๗; ๔๔๖๗๒๔๓ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๗๐๕๐๐ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4470500-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๗๐๖๔๐ ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4470640-x64.exe ๔๔๖๗๒๒๗; ๔๔๖๗๒๔๓ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๐๔๙๙ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4470499-x86.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๐๖๓๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4470630-x86.msu ๔๔๖๗๒๒๖; ๔๔๖๗๒๔๒ บางที  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๐๖๓๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4470639-x86.msu ๔๔๖๗๒๒๖; ๔๔๖๗๒๔๒ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๐๔๙๙ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4470499-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๐๖๓๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4470639-x64.msu ๔๔๖๗๒๒๖; ๔๔๖๗๒๔๒ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows RT 8.1 ๔๔๗๐๖๓๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4470639-arm.msu ๔๔๖๗๒๒๖; ๔๔๖๗๒๔๒ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๗๐๕๐๐ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4470500-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๗๐๖๐๐ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4470600-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๗๐๖๔๐ ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4470640-x64.exe ๔๔๖๗๒๒๗; ๔๔๖๗๒๔๓ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๗๐๖๔๑ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4470641-x64.msu ๔๔๖๗๒๒๔; ๔๔๖๗๒๔๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๐๕๐๐ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4470500-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๐๖๐๐ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4470600-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๐๖๔๐ ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4470640-x64.exe ๔๔๖๗๒๒๗; ๔๔๖๗๒๔๓ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๐๖๔๑ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4470641-x64.msu ๔๔๖๗๒๒๔; ๔๔๖๗๒๔๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 ๔๔๗๐๔๙๘ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4470498-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 ๔๔๗๐๖๓๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4470638-x64.msu ๔๔๖๗๒๒๕; ๔๔๖๗๒๔๑ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๐๔๙๘ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4470498-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๐๖๓๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4470638-x64.msu ๔๔๖๗๒๒๕; ๔๔๖๗๒๔๑ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 ๔๔๗๐๔๙๙ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4470499-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 ๔๔๗๐๖๓๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4470639-x64.msu ๔๔๖๗๒๒๖; ๔๔๖๗๒๔๒ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๐๔๙๙ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4470499-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๐๖๓๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4470639-x64.msu ๔๔๖๗๒๒๖; ๔๔๖๗๒๔๒ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471329-x86.msu ๔๔๖๗๖๘๖ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๗๑๓๒๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471329-arm64.msu ๔๔๖๗๖๘๖ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471329-x64.msu ๔๔๖๗๖๘๖ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Windows Server, เวอร์ชัน๑๗๐๙ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๑๓๒๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471329-x64.msu ๔๔๖๗๖๘๖ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471324-x86.msu ๔๔๖๗๗๐๒ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๗๑๓๒๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471324-arm64.msu ๔๔๖๗๗๐๒ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471324-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๒ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-x86.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-arm64.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server ๒๐๑๙ ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server ๒๐๑๙ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server, เวอร์ชัน๑๘๐๓ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๗๑๓๒๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471324-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๒ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๗๑๓๒๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471327-x86.msu ๔๔๖๗๖๙๖ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๗๑๓๒๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471327-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๖ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft Visual Studio ๒๐๑๕ Update 3   ๔๔๖๙๕๑๖ การอัปเดตความปลอดภัย VS2015-U3 ๔๔๖๓๑๑๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft Visual Studio ๒๐๑๗   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย VS-2017   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft Visual Studio ๒๐๑๗เวอร์ชัน๑๕.๙   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย VS2017-15.9   บางที  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable
Exchange Server Microsoft Exchange Server ๒๐๑๖การอัปเดตที่สะสม10   ๔๔๖๘๗๔๑ การอัปเดตความปลอดภัย Exchange2016-CU10-KB4468741-x64 ๔๔๕๙๒๖๖ บางที  
Exchange Server Microsoft Exchange Server ๒๐๑๖การอัปเดตที่สะสม11   ๔๔๖๘๗๔๑ การอัปเดตความปลอดภัย Exchange2016-CU11-KB4468741-x64   บางที  
Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics NAV ๒๐๑๖   ๔๔๗๙๒๓๓ การอัปเดตความปลอดภัย งานนำทาง CU ๓๘ 2016. zip ๓๒๐๔๘๑๘ บางที  
Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics NAV ๒๐๑๗   ๔๔๗๙๒๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย การนำทางใน CU 25 2016 zip ๓๑๐๙๓๒๕ บางที  
Microsoft Office Excel Services Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๐ Service Pack 2 ๔๔๖๑๕๖๙ การอัปเดตความปลอดภัย xlsrv2010-kb4461569-fullfile-x64-glb.exe ๔๐๑๑๑๙๐ บางที ไม่ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable
Microsoft Office Microsoft Excel ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๓๒บิต)   ๔๔๖๑๕๗๗ การอัปเดตความปลอดภัย excel2010-kb4461577-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๑๕๓๐ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Excel ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๖๔บิต)   ๔๔๖๑๕๗๗ การอัปเดตความปลอดภัย excel2010-kb4461577-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๕๓๐ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Excel ๒๐๑๓ RT Service Pack 1   ๔๔๖๑๕๕๙ การอัปเดตความปลอดภัย ๔๔๖๑๕๕๙-Excel ๒๐๑๓ RT ๔๔๖๑๔๖๐ บางที  
Microsoft Office Microsoft Excel ๒๐๑๓ RT Service Pack 1   ๔๔๖๑๕๕๙ การอัปเดตความปลอดภัย excel2013-kb4461559-RT ๔๔๖๑๔๘๘ บางที  
Microsoft Office Microsoft Excel ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๓๒บิต)   ๔๔๖๑๕๕๙ การอัปเดตความปลอดภัย excel2013-kb4461559-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๑๔๘๘ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Excel ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๖๔บิต)   ๔๔๖๑๕๕๙ การอัปเดตความปลอดภัย excel2013-kb4461559-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๔๘๘ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Excel ๒๐๑๖ (๓๒รุ่นบิต)   ๔๔๖๑๕๔๒ การอัปเดตความปลอดภัย excel2016-kb4461542-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๑๕๐๓ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Excel ๒๐๑๖ (๖๔รุ่นบิต)   ๔๔๖๑๕๔๒ การอัปเดตความปลอดภัย excel2016-kb4461542-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๕๐๓ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Excel Viewer ๒๐๐๗ Service Pack 3   ๔๔๖๑๕๖๖ การอัปเดตความปลอดภัย xlview2007-kb4461566-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๑๕๑๙ บางที  
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๓๒บิต)   ๔๔๖๑๕๗๐ การอัปเดตความปลอดภัย graph2010-kb4461570-fullfile-x86-glb.exe ๔๐๓๒๒๑๘ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๖๔บิต)   ๔๔๖๑๕๗๐ การอัปเดตความปลอดภัย graph2010-kb4461570-fullfile-x64-glb.exe ๔๐๓๒๒๑๘ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๖ for Mac   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย อัปเดตแพคเกจผ่านบันทึกย่อประจำรุ่น   ไม่ใช่  
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๙สำหรับรุ่น๓๒บิต   คลิกเพื่อเรียกใช้ การอัปเดตความปลอดภัย ช่องทางการอัปเดต   ไม่ใช่  
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๙สำหรับรุ่น๖๔บิต   คลิกเพื่อเรียกใช้ การอัปเดตความปลอดภัย ช่องทางการอัปเดต   ไม่ใช่  
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๙ for Mac   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย อัปเดตแพคเกจผ่านบันทึกย่อประจำรุ่น   ไม่ใช่  
Microsoft Office ความเข้ากันได้ของ Microsoft Office pack Service Pack 3   ๔๐๑๑๒๐๗ การอัปเดตความปลอดภัย pptconv2007-kb4011207-fullfile-x86-glb.exe ๓๒๑๓๖๔๔ บางที ใช่
Microsoft Office ความเข้ากันได้ของ Microsoft Office pack Service Pack 3   ๔๔๖๑๕๖๕ การอัปเดตความปลอดภัย xlconv2007-kb4461565-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๑๕๑๘ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Office Web Apps ๒๐๑๐ Service Pack 2   ๒๙๖๕๓๑๒ การอัปเดตความปลอดภัย wacloc2010-kb2965312-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๕๒๗ บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft Office Web Apps ๒๐๑๓ Service Pack 1   ๔๔๖๑๕๕๑ การอัปเดตความปลอดภัย wacserver2013-kb4461551-fullfile-x64-glb.exe ๔๐๙๒๔๗๓ บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft Office Web Apps Server ๒๐๑๐ Service Pack 2   ๒๙๖๕๓๑๒ การอัปเดตความปลอดภัย wacloc2010-kb2965312-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๕๒๗ บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft Outlook ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๓๒บิต)   ๔๔๖๑๕๗๖ การอัปเดตความปลอดภัย outlookloc2010-kb4461576-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๑๕๒๙ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Outlook ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๖๔บิต)   ๔๔๖๑๕๗๖ การอัปเดตความปลอดภัย outlookloc2010-kb4461576-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๕๒๙ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Outlook ๒๐๑๓ RT Service Pack 1   ๔๔๖๑๕๕๖ การอัปเดตความปลอดภัย outlook2013-kb4461556-RT ๔๔๖๑๔๘๖ บางที  
Microsoft Office Microsoft Outlook ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๓๒บิต)   ๔๔๖๑๕๕๖ การอัปเดตความปลอดภัย outlook2013-kb4461556-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๑๔๘๖ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Outlook ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๖๔บิต)   ๔๔๖๑๕๕๖ การอัปเดตความปลอดภัย outlook2013-kb4461556-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๔๘๖ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Outlook ๒๐๑๖ (รุ่น๓๒บิต)   ๔๔๖๑๕๔๔ การอัปเดตความปลอดภัย outlook2016-kb4461544-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๑๕๐๖ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft Outlook ๒๐๑๖ (รุ่น๖๔บิต)   ๔๔๖๑๕๔๔ การอัปเดตความปลอดภัย outlook2016-kb4461544-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๕๐๖ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๓๒บิต)   ๔๔๖๑๕๒๑ การอัปเดตความปลอดภัย powerpoint2010-kb4461521-fullfile-x86-glb.exe ๔๐๙๒๔๘๒ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๖๔บิต)   ๔๔๖๑๕๒๑ การอัปเดตความปลอดภัย powerpoint2010-kb4461521-fullfile-x64-glb.exe ๔๐๙๒๔๘๒ บางที  
Microsoft Office Microsoft PowerPoint ๒๐๑๓ RT Service Pack 1   ๔๔๖๑๔๘๑ การอัปเดตความปลอดภัย powerpoint2013-kb4461481-RT ๔๐๙๒๔๕๓ บางที  
Microsoft Office Microsoft PowerPoint ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๓๒บิต)   ๔๔๖๑๔๘๑ การอัปเดตความปลอดภัย powerpoint2013-kb4461481-fullfile-x86-glb.exe ๔๐๙๒๔๕๓ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft PowerPoint ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๖๔บิต)   ๔๔๖๑๔๘๑ การอัปเดตความปลอดภัย powerpoint2013-kb4461481-fullfile-x64-glb.exe ๔๐๙๒๔๕๓ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft PowerPoint ๒๐๑๖ (๓๒รุ่นบิต)   ๔๔๖๑๕๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย powerpoint2016-kb4461532-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๑๔๓๔ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft PowerPoint ๒๐๑๖ (๖๔รุ่นบิต)   ๔๔๖๑๕๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย powerpoint2016-kb4461532-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๔๓๔ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft PowerPoint Viewer   ๒๕๙๗๙๗๕ การอัปเดตความปลอดภัย pptview2007-kb2597975-fullfile-x86-glb.exe ๒๕๙๖๙๑๒ บางที ใช่
Microsoft Office Microsoft SharePoint Enterprise Server ๒๐๑๓ Service Pack 1   ๔๔๖๑๕๔๙ การอัปเดตความปลอดภัย coreserverloc2013-kb4461549-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๔๘๓ บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft SharePoint Enterprise Server ๒๐๑๓ Service Pack 1   ๔๔๖๑๕๕๘ การอัปเดตความปลอดภัย sts2013-kb4461558-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๕๑๑ บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft SharePoint Enterprise Server ๒๐๑๖   ๔๔๖๑๕๔๑ การอัปเดตความปลอดภัย sts2016-kb4461541-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๕๐๑ บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft SharePoint Foundation ๒๐๑๐ Service Pack 2   ๔๔๖๑๕๘๐ การอัปเดตความปลอดภัย wssloc2010-kb4461580-fullfile-x64-glb.exe ๓๑๔๑๕๔๗ บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๐ Service Pack 2   ๔๔๖๑๔๖๕ การอัปเดตความปลอดภัย coreserver2010-kb4461465-fullfile-x64-glb.exe ๔๐๒๒๒๐๗ บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๓ Service Pack 1   ๔๐๙๒๔๗๒ การอัปเดตความปลอดภัย pptserverloc2013-kb4092472-fullfile-x64-glb.exe ๔๐๑๘๓๙๒ บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๙   ๔๔๖๑๕๔๘ การอัปเดตความปลอดภัย sts2019-kb4461548-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๕๑๓ บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Office ๓๖๕ ProPlus สำหรับระบบ๓๒บิต   คลิกเพื่อเรียกใช้ การอัปเดตความปลอดภัย ช่องทางการอัปเดต   ไม่ใช่  
Microsoft Office Office ๓๖๕ ProPlus สำหรับระบบ๖๔บิต   คลิกเพื่อเรียกใช้ การอัปเดตความปลอดภัย ช่องทางการอัปเดต   ไม่ใช่  
Microsoft Office Microsoft Office Online Server   ๔๐๑๑๐๒๗ การอัปเดตความปลอดภัย wacserver2016-kb4011027-fullfile-x64-glb.exe   บางที  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable
Windows Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๗๑๓๒๓ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471323-x86.msu ๔๔๖๗๖๘๐ ใช่  
Windows Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๗๑๓๒๓ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471323-x64.msu ๔๔๖๗๖๘๐ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๗๑๓๒๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471321-x86.msu ๔๔๖๗๖๙๑ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๗๑๓๒๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471321-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๑ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๗๑๓๒๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471327-x86.msu ๔๔๖๗๖๙๖ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๗๑๓๒๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471327-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๖ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๗๑๓๒๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471329-x86.msu ๔๔๖๗๖๘๖ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   ๔๔๗๑๓๒๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471329-arm64.msu ๔๔๖๗๖๘๖ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   ๔๔๗๑๓๒๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471329-x86.msu ๔๔๖๗๖๘๖ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๗๑๓๒๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471329-x64.msu ๔๔๖๗๖๘๖ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๗๑๓๒๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471324-x86.msu ๔๔๖๗๗๐๒ ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   ๔๔๗๑๓๒๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471324-arm64.msu ๔๔๖๗๗๐๒ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๗๑๓๒๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471324-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๒ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-x86.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-arm64.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1   ๔๔๗๑๓๑๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4471318-x86.msu ๔๔๖๗๑๐๗ ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1   ๔๔๗๑๓๒๘ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4471328-x86.msu   ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1   ๔๔๗๑๓๑๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4471318-x64.msu ๔๔๖๗๑๐๗ ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1   ๔๔๗๑๓๒๘ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4471328-x64.msu   ใช่  
Windows Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๗๑๓๒๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4471320-x86.msu ๔๔๖๗๖๙๗ ใช่  
Windows Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๗๑๓๒๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4471322-x86.msu   ใช่  
Windows Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๗๑๓๒๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4471320-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๗ ใช่  
Windows Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๗๑๓๒๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4471322-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Azure Pack Rollup ๑๓.๑   ๔๔๘๐๗๘๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows Azure Pack Rollup ๑๓.๑   บางที  
Windows Windows RT 8.1   ๔๔๗๑๓๒๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4471320-arm.msu ๔๔๖๗๖๙๗ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2   ๔๔๗๑๓๑๙ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4471319-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2   ๔๔๗๑๓๒๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4471325-x86.msu ๔๔๖๗๗๐๖ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๗๑๓๑๙ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4471319-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๗๑๓๒๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4471325-x86.msu ๔๔๖๗๗๐๖ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2   ๔๔๗๑๓๑๙ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4471319-ia64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2   ๔๔๗๑๓๒๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4471325-ia64.msu ๔๔๖๗๗๐๖ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2   ๔๔๗๑๓๑๙ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4471319-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2   ๔๔๗๑๓๒๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4471325-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๖ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๗๑๓๑๙ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4471319-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๗๑๓๒๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4471325-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๖ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 1   ๔๔๗๑๓๑๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4471318-ia64.msu ๔๔๖๗๑๐๗ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 1   ๔๔๗๑๓๒๘ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4471328-ia64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 1   ๔๔๗๑๓๒๘ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4471328-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1   ๔๔๗๑๓๑๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4471318-x64.msu ๔๔๖๗๑๐๗ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1   ๔๔๗๑๓๒๘ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4471328-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๗๑๓๑๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4471318-x64.msu ๔๔๖๗๑๐๗ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๗๑๓๒๘ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4471328-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2012   ๔๔๗๑๓๒๖ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4471326-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2012   ๔๔๗๑๓๓๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4471330-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๑ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๗๑๓๒๖ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4471326-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๗๑๓๓๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4471330-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๑ ใช่  
Windows Windows Server 2012 R2   ๔๔๗๑๓๒๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4471320-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๗ ใช่  
Windows Windows Server 2012 R2   ๔๔๗๑๓๒๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4471322-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๗๑๓๒๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4471320-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๗ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๗๑๓๒๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4471322-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2016   ๔๔๗๑๓๒๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471321-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๑ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๑๖ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๗๑๓๒๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471321-x64.msu ๔๔๖๗๖๙๑ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๑๙   ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๑๙ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๗๑๓๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471332-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๘ ใช่  
Windows Windows Server, เวอร์ชัน๑๗๐๙ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๗๑๓๒๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471329-x64.msu ๔๔๖๗๖๘๖ ใช่  
Windows Windows Server, เวอร์ชัน๑๘๐๓ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๗๑๓๒๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4471324-x64.msu ๔๔๖๗๗๐๒ ใช่