ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย: 19 ธันวาคม 2018


ตารางการปรับใช้นำออกใช้


ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง เลข KB2847882 ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มการทำงาน
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4483187 IE สะสม Windows8-RT-KB4483187-x64.msu 4470199 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4483228 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4483228-x86.msu 4471323 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4483228 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4483228-x64.msu 4471323 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4483229 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4483229-x86.msu 4471321 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4483229 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4483229-x64.msu 4471321 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4483230 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4483230-x86.msu 4471327 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4483230 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4483230-x64.msu 4471327 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4483232 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4483232-x86.msu 4471329 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 4483232 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4483232-arm64.msu 4471329 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4483232 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4483232-x64.msu 4471329 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4483234 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4483234-x86.msu 4471324 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 4483234 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4483234-arm64.msu 4471324 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4483234 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4483234-x64.msu 4471324 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4483235 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4483235-x86.msu 4471332 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 4483235 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4483235-arm64.msu 4471332 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4483235 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4483235-x64.msu 4471332 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4483187 IE สะสม IE11-Windows6.1-KB4483187-X86.msu 4470199 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4483187 IE สะสม IE11-Windows6.1-KB4483187-X64.msu 4470199 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4483187 IE สะสม Windows8-RT-KB4483187-x86.msu 4470199 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4483187 IE สะสม Windows8.1-KB4483187-x64.msu 4470199 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows RT 8.1 4483187 IE สะสม Windows8.1-KB4483187-arm.msu 4470199 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4483187 IE สะสม IE11-Windows6.1-KB4483187-X64.msu 4470199 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4483187 IE สะสม Windows8.1-KB4483187-x64.msu 4470199 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2016 4483229 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4483229-x64.msu 4471321 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 เซิร์ฟเวอร์ Windows 2019 4483235 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4483235-x64.msu 4471332 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4483187 IE สะสม IE9-Windows6.0-KB4483187-X86.msu 4470199 ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4483187 IE สะสม IE9-Windows6.0-KB4483187-X64.msu 4470199 ใช่