ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย:12 กุมภาพันธ์๒๐๑๙

นำไปใช้กับ: WindowsOffice Productsเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา

ตารางการปรับใช้ที่วางจำหน่าย


ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487038-x86.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487038-x64.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487038-x86.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487038-x64.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487038-x86.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487038-x64.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487038-x86.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4467694-arm64.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487038-x64.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487038-x86.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4467694-arm64.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487038-x64.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487038-x86.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4467694-arm64.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487038-x64.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows8.1-KB4487038-x86.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows8.1-KB4487038-x64.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows RT 8.1 ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows8.1-KB4487038-arm.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows Server 2012 ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows8-RT-KB4487038-x64.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows Server 2012 R2 ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows8.1-KB4487038-x64.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows Server 2016 ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487038-x64.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
Adobe Adob e Flash Player Windows Server ๒๐๑๙ ๔๔๘๗๐๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487038-x64.msu ๔๔๗๑๓๓๑ ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 10 Windows Server 2012 ๔๔๘๖๔๗๔ สะสม IE Windows8-RT-KB4486474-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๕ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 10 Windows Server 2012 ๔๔๘๗๐๒๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4487025-x64.msu   ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๑๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487018-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๒ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๑๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487018-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๒ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๒๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487026-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๑ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๒๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487026-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๑ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๒๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487020-x86.msu ๔๔๘๐๙๗๓ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๒๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487020-x64.msu ๔๔๘๐๙๗๓ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๖๙๙๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4486996-x86.msu ๔๔๘๐๙๗๘ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๘๖๙๙๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4486996-arm64.msu ๔๔๘๐๙๗๘ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๖๙๙๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4486996-x64.msu ๔๔๘๐๙๗๘ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๑๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487017-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๘๗๐๑๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487017-arm64.msu ๔๔๘๐๙๖๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๑๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487017-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๔๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487044-x86.msu ๔๔๘๐๑๑๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๘๗๐๔๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487044-arm64.msu ๔๔๘๐๑๑๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๔๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487044-x64.msu ๔๔๘๐๑๑๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๘๖๔๗๔ สะสม IE IE11-Windows6.1-KB4486474-X86.msu ๔๔๘๐๙๖๕ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๘๖๕๖๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4486563-x86.msu ๔๔๘๐๙๗๐ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๘๖๔๗๔ สะสม IE IE11-Windows6.1-KB4486474-X64.msu ๔๔๘๐๙๖๕ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๘๖๕๖๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4486563-x64.msu ๔๔๘๐๙๗๐ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๖๔๗๔ สะสม IE Windows8.1-KB4486474-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๕ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๐๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4487000-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๓ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๐๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4487000-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๓ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๖๔๗๔ สะสม IE Windows8.1-KB4486474-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๕ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๐๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4487000-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๓ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows RT 8.1 ๔๔๘๗๐๐๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4487000-arm.msu ๔๔๘๐๙๖๓ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๘๖๔๗๔ สะสม IE IE11-Windows6.1-KB4486474-X64.msu ๔๔๘๐๙๖๕ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๘๖๕๖๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4486563-x64.msu ๔๔๘๐๙๗๐ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 ๔๔๘๖๔๗๔ สะสม IE Windows8.1-KB4486474-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๕ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 ๔๔๘๗๐๐๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4487000-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๓ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2016 ๔๔๘๗๐๒๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487026-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๑ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server ๒๐๑๙ ๔๔๘๗๐๔๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487044-x64.msu ๔๔๘๐๑๑๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๘๖๔๗๔ สะสม IE IE9-Windows6.0-KB4486474-X86.msu ๔๔๘๐๙๖๕ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๘๗๐๒๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4487023-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๘ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๘๖๔๗๔ สะสม IE IE9-Windows6.0-KB4486474-X64.msu ๔๔๘๐๙๖๕ ใช่  
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๘๗๐๒๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4487023-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๘ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๑๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487018-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๒ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๑๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487018-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๒ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๒๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487026-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๑ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๒๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487026-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๑ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๒๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487020-x86.msu ๔๔๘๐๙๗๓ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๒๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487020-x64.msu ๔๔๘๐๙๗๓ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๖๙๙๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4486996-x86.msu ๔๔๘๐๙๗๘ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๘๖๙๙๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4486996-arm64.msu ๔๔๘๐๙๗๘ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๖๙๙๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4486996-x64.msu ๔๔๘๐๙๗๘ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๑๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487017-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๘๗๐๑๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487017-arm64.msu ๔๔๘๐๙๖๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๑๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487017-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๔๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487044-x86.msu ๔๔๘๐๑๑๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๘๗๐๔๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487044-arm64.msu ๔๔๘๐๑๑๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๔๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487044-x64.msu ๔๔๘๐๑๑๖ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows Server 2016 ๔๔๘๗๐๒๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487026-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๑ ใช่  
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows Server ๒๐๑๙ ๔๔๘๗๐๔๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487044-x64.msu ๔๔๘๐๑๑๖ ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ChakraCore   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย GitHub เปิดแหล่งข้อมูล   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Java SDK สำหรับ Azure IoT   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย Java SDK สำหรับ Azure IoT-Feb19   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๘๓๔๕๗ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4483457-x86.msu ๔๔๘๑๔๘๗; ๔๔๘๑๔๙๑ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๘๓๔๘๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4483482-x86.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2 ๔๔๘๓๔๕๗ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4483457-ia64.msu ๔๔๖๗๒๒๗; ๔๔๘๑๔๘๗ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2 ๔๔๘๓๔๘๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4483482-ia64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๘๓๔๕๗ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4483457-x64.msu ๔๔๘๑๔๘๗; ๔๔๘๑๔๙๑ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๘๓๔๘๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4483482-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๘๓๔๕๗ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4483457-x86.msu ๔๔๘๑๔๘๗; ๔๔๘๑๔๙๑ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๘๓๔๘๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4483482-x86.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2 ๔๔๘๓๔๕๗ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4483457-ia64.msu ๔๔๖๗๒๒๗; ๔๔๘๑๔๘๗ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2 ๔๔๘๓๔๘๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4483482-ia64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๘๓๔๕๗ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4483457-x64.msu ๔๔๘๑๔๘๗; ๔๔๘๑๔๙๑ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๘๓๔๘๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4483482-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๑๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487018-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๒ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๑๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487018-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๒ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๒๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487026-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๒๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487026-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๒๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487020-x86.msu ๔๔๘๐๙๗๓ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๒๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487020-x64.msu ๔๔๘๐๙๗๓ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๖๙๙๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4486996-x86.msu ๔๔๘๐๙๗๘ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๘๖๙๙๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4486996-arm64.msu ๔๔๘๐๙๗๘ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๖๙๙๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4486996-x64.msu ๔๔๘๐๙๗๘ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๑๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487017-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๖ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๘๗๐๑๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487017-arm64.msu ๔๔๘๐๙๖๖ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๑๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487017-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๖ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๓๔๕๒ ค่าสะสมรายเดือน Windows10.0-KB4483452-x86.msu ๔๔๘๐๐๕๖; ๔๔๘๑๐๓๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๓๔๕๒ ค่าสะสมรายเดือน Windows10.0-KB4483452-x64.msu ๔๔๘๐๐๕๖; ๔๔๘๑๐๓๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๓๔๕๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4483459-x86.msu ๔๔๘๑๔๘๕; ๔๔๘๑๔๙๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๓๔๘๔ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4483484-x86.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๓๔๕๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4483459-x64.msu ๔๔๘๑๔๘๕; ๔๔๘๑๔๙๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๓๔๘๔ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4483484-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server 2012 ๔๔๘๓๔๕๖ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4483456-x64.msu ๔๔๘๑๔๘๓; ๔๔๘๑๔๘๙ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server 2012 ๔๔๘๓๔๘๑ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4483481-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๓๔๕๖ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4483456-x64.msu ๔๔๘๑๔๘๓; ๔๔๘๑๔๘๙ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๓๔๘๑ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4483481-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server 2012 R2 ๔๔๘๓๔๕๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4483459-x64.msu ๔๔๘๑๔๘๕; ๔๔๘๑๔๙๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server 2012 R2 ๔๔๘๓๔๘๔ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4483484-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๓๔๕๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4483459-x64.msu ๔๔๘๑๔๘๕; ๔๔๘๑๔๙๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๓๔๘๔ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4483484-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server 2016 ๔๔๘๗๐๒๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487026-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๖ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๗๐๒๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487026-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๙ ๔๔๘๓๔๕๒ ค่าสะสมรายเดือน Windows10.0-KB4483452-x64.msu ๔๔๘๐๐๕๖; ๔๔๘๑๐๓๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๙ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๓๔๕๒ ค่าสะสมรายเดือน Windows10.0-KB4483452-x64.msu ๔๔๘๐๐๕๖; ๔๔๘๑๐๓๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server, เวอร์ชัน๑๗๐๙ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๖๙๙๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4486996-x64.msu ๔๔๘๐๙๗๘ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server, เวอร์ชัน๑๘๐๓ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๗๐๑๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487017-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๖ ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๕๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4483458-x86.msu ๔๔๘๑๔๘๑; ๔๔๘๑๔๘๘ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๘๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4483483-x86.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๕๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4483458-x64.msu ๔๔๘๑๔๘๑; ๔๔๘๑๔๘๘ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๘๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4483483-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๕๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4483458-ia64.msu ๔๔๖๗๒๒๔; ๔๔๘๑๔๘๑ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๘๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4483483-ia64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๕๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4483458-x64.msu ๔๔๘๑๔๘๑; ๔๔๘๑๔๘๘ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๘๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4483483-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๓๔๕๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4483458-x64.msu ๔๔๘๑๔๘๑; ๔๔๘๑๔๘๘ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๓๔๘๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4483483-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๕๕ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4483455-x86.exe ๔๔๘๑๔๘๑; ๔๔๘๑๔๘๘ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๗๔ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4483474-x86.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๕๕ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4483455-x64.exe ๔๔๘๑๔๘๑; ๔๔๘๑๔๘๘ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๗๔ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4483474-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๓๔๕๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4483453-x86.msu ๔๔๘๑๔๘๕; ๔๔๘๑๔๙๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๓๔๗๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4483472-x86.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๓๔๕๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4483453-x64.msu ๔๔๘๑๔๘๕; ๔๔๘๑๔๙๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๓๔๗๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4483472-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows RT 8.1 ๔๔๘๓๔๕๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4483453-arm.msu ๔๔๘๑๔๘๔; ๔๔๘๑๔๙๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๘๓๔๕๕ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4483455-x86.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๘๓๔๗๔ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4483474-x86.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๘๓๔๕๕ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4483455-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๘๓๔๗๔ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4483474-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๕๕ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4483455-x64.exe ๔๔๘๑๔๘๑; ๔๔๘๑๔๘๘ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๗๔ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4483474-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๓๔๕๕ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4483455-x64.exe ๔๔๘๑๔๘๑; ๔๔๘๑๔๘๘ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๓๔๗๔ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4483474-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 ๔๔๘๓๔๕๔ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4483454-x64.msu ๔๔๘๑๔๘๓; ๔๔๘๑๔๘๙ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 ๔๔๘๓๔๗๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4483473-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๓๔๕๔ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4483454-x64.msu ๔๔๘๑๔๘๓; ๔๔๘๑๔๘๙ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๓๔๗๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4483473-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 ๔๔๘๓๔๕๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4483453-x64.msu ๔๔๘๑๔๘๕; ๔๔๘๑๔๙๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 ๔๔๘๓๔๗๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4483472-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๓๔๕๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4483453-x64.msu ๔๔๘๑๔๘๕; ๔๔๘๑๔๙๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๓๔๗๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4483472-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๖ Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๘๓๔๕๑ ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4483451-x86.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๖ Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๘๓๔๗๐ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4483470-x86.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๖ Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๘๓๔๕๑ ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4483451-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๖ Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๘๓๔๗๐ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4483470-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๒๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487026-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๒๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487026-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2016 ๔๔๘๗๐๒๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487026-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๑๖ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๗๐๒๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487026-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2 Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๑๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487018-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๒ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2 Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๑๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487018-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๒ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๕๑ ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4483451-x86.exe ๔๔๘๑๔๘๑; ๔๔๘๑๔๘๘ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๗๐ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4483470-x86.exe   บางที  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๗๔ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4483474-x86.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๕๑ ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4483451-x64.exe ๔๔๘๑๔๘๑; ๔๔๘๑๔๘๘ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๗๐ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4483470-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๓๔๕๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4483450-x86.msu ๔๔๘๑๔๘๕; ๔๔๘๑๔๙๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๓๔๖๙ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4483469-x86.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๓๔๕๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4483450-x64.msu ๔๔๘๑๔๘๕; ๔๔๘๑๔๙๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๓๔๖๙ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4483469-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows RT 8.1 ๔๔๘๓๔๕๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4483450-arm.msu ๔๔๘๑๔๘๔; ๔๔๘๑๔๙๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๕๑ ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4483451-x64.exe ๔๔๘๑๔๘๑; ๔๔๘๑๔๘๘ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๘๓๔๗๐ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4483470-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๓๔๕๑ ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4483451-x64.exe ๔๔๘๑๔๘๑; ๔๔๘๑๔๘๘ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๓๔๗๐ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4483470-x64.exe   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 ๔๔๘๓๔๔๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4483449-x64.msu ๔๔๘๑๔๘๓; ๔๔๘๑๔๘๙ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 ๔๔๘๓๔๖๘ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4483468-x86.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๓๔๔๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4483449-x64.msu ๔๔๘๑๔๘๓; ๔๔๘๑๔๘๙ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๓๔๖๘ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4483468-x86.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 ๔๔๘๓๔๕๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4483450-x64.msu ๔๔๘๑๔๘๕; ๔๔๘๑๔๙๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 ๔๔๘๓๔๖๙ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4483469-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๓๔๕๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4483450-x64.msu ๔๔๘๑๔๘๕; ๔๔๘๑๔๙๐ บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๓๔๖๙ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4483469-x64.msu   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๖๙๙๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4486996-x86.msu ๔๔๘๐๙๗๘ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๘๖๙๙๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4486996-arm64.msu ๔๔๘๐๙๗๘ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๖๙๙๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4486996-x64.msu ๔๔๘๐๙๗๘ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Windows Server, เวอร์ชัน๑๗๐๙ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๖๙๙๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4486996-x64.msu ๔๔๘๐๙๗๘ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๑๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487017-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๖ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๘๗๐๑๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487017-arm64.msu ๔๔๘๐๙๖๖ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๑๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487017-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๖ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๓๔๕๒ ค่าสะสมรายเดือน Windows10.0-KB4483452-x86.msu ๔๔๘๐๐๕๖; ๔๔๘๑๐๓๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๓๔๕๒ ค่าสะสมรายเดือน Windows10.0-KB4483452-x64.msu ๔๔๘๐๐๕๖; ๔๔๘๑๐๓๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server ๒๐๑๙ ๔๔๘๓๔๕๒ ค่าสะสมรายเดือน Windows10.0-KB4483452-x64.msu ๔๔๘๐๐๕๖; ๔๔๘๑๐๓๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server ๒๐๑๙ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๓๔๕๒ ค่าสะสมรายเดือน Windows10.0-KB4483452-x64.msu ๔๔๘๐๐๕๖; ๔๔๘๑๐๓๑ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server, เวอร์ชัน๑๘๐๓ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๘๗๐๑๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487017-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๖ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๘๗๐๒๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487020-x86.msu ๔๔๘๐๙๗๓ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๘๗๐๒๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487020-x64.msu ๔๔๘๐๙๗๓ ใช่  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft Visual Studio ๒๐๑๗   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย VS-๒๐๑๗   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft Visual Studio ๒๐๑๗เวอร์ชัน๑๕.๙   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย VS ๒๐๑๗ v 15.9   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ทีมมูลฐาน Server ๒๐๑๘ Update ๓.๒   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์ TFS ๒๐๑๘-๓.๒   บางที  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา โค้ด Visual Studio   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย VSCodeUserSetup-x64-1.30.2.exe   บางที  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable
Exchange Server Microsoft Exchange Server ๒๐๑๐ Service Pack 3 Update Rollup 26   ๔๔๘๗๐๕๒ การอัปเดตความปลอดภัย Exchange2010-KB4487052-x64 ๔๔๖๘๗๔๒ บางที  
Exchange Server การอัปเดตที่สะสมของ Microsoft Exchange Server ๒๐๑๓22   ๔๓๔๕๘๓๖ การอัปเดตความปลอดภัย Exchange2013-KB4345836-x64   บางที  
Exchange Server การอัปเดตที่สะสมของ Microsoft Exchange Server ๒๐๑๖12   ๔๔๗๑๓๙๒ การอัปเดตความปลอดภัย Exchange2016-KB4471392-x64   บางที  
Exchange Server Microsoft Exchange Server ๒๐๑๙การอัปเดตที่สะสม1   ๔๔๗๑๓๙๑ การอัปเดตความปลอดภัย Exchange2019-KB4471391-x64   บางที  
Microsoft Office Microsoft Excel ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๓๒บิต)   ๔๔๖๒๑๘๖ การอัปเดตความปลอดภัย excel2010-kb4462186-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๑๕๗๗ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable
Microsoft Office Microsoft Excel ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๖๔บิต)   ๔๔๖๒๑๘๖ การอัปเดตความปลอดภัย excel2010-kb4462186-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๕๗๗ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Excel ๒๐๑๓ RT Service Pack 1   ๔๔๖๑๕๙๗ การอัปเดตความปลอดภัย   ๔๔๖๑๕๕๙ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Excel ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๓๒บิต)   ๔๔๖๑๕๙๗ การอัปเดตความปลอดภัย excel2013-kb4461597-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๑๕๕๙ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Excel ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๖๔บิต)   ๔๔๖๑๕๙๗ การอัปเดตความปลอดภัย excel2013-kb4461597-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๕๕๙ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Excel ๒๐๑๖ (๓๒รุ่นบิต)   ๔๔๖๒๑๑๕ การอัปเดตความปลอดภัย excel2016-kb4462115-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๑๕๔๒ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Excel ๒๐๑๖ (๖๔รุ่นบิต)   ๔๔๖๒๑๑๕ การอัปเดตความปลอดภัย excel2016-kb4462115-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๕๔๒ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Excel Viewer   ๔๐๙๒๔๖๕ การอัปเดตความปลอดภัย mso2007-kb4092465-fullfile-x86-glb.exe ๔๐๒๒๑๙๕ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Excel Viewer   ๔๔๖๑๖๐๘ การอัปเดตความปลอดภัย xlview2007-kb4461608-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๑๕๖๖ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๓๒บิต)   ๔๐๑๘๓๑๓ การอัปเดตความปลอดภัย ace2010-kb4018313-fullfile-x86-glb.exe ๓๑๑๔๘๗๔ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๓๒บิต)   ๔๔๖๒๑๗๔ การอัปเดตความปลอดภัย mso2010-kb4462174-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๑๖๑๔ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๓๒บิต)   ๔๔๖๒๑๗๗ การอัปเดตความปลอดภัย graph2010-kb4462177-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๑๕๗๐ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๖๔บิต)   ๔๐๑๘๓๑๓ การอัปเดตความปลอดภัย ace2010-kb4018313-fullfile-x64-glb.exe ๓๑๑๔๘๗๔ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๖๔บิต)   ๔๔๖๒๑๗๔ การอัปเดตความปลอดภัย mso2010-kb4462174-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๖๑๔ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๖๔บิต)   ๔๔๖๒๑๗๗ การอัปเดตความปลอดภัย graph2010-kb4462177-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๕๗๐ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๓ RT Service Pack 1   ๔๐๑๘๓๐๐ การอัปเดตความปลอดภัย   ๓๑๗๒๔๕๙ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๓ RT Service Pack 1   ๔๔๖๒๑๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย   ๔๔๖๑๕๓๗ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๓๒บิต)   ๔๐๑๘๓๐๐ การอัปเดตความปลอดภัย ace2013-kb4018300-fullfile-x86-glb.exe ๓๑๗๒๔๕๙ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๓๒บิต)   ๔๔๖๒๑๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย mso2013-kb4462138-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๑๕๓๗ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๖๔บิต)   ๔๐๑๘๓๐๐ การอัปเดตความปลอดภัย ace2013-kb4018300-fullfile-x64-glb.exe ๓๑๗๒๔๕๙ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๖๔บิต)   ๔๔๖๒๑๓๘ การอัปเดตความปลอดภัย mso2013-kb4462138-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๕๓๗ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๖ (รุ่น๓๒บิต)   ๔๐๑๘๒๙๔ การอัปเดตความปลอดภัย ace2016-kb4018294-fullfile-x64-glb.exe ๔๐๑๑๑๔๓ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๖ (รุ่น๓๒บิต)   ๔๔๖๒๑๔๖ การอัปเดตความปลอดภัย mso2016-kb4462146-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๑๕๓๕ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๖ (รุ่น๖๔บิต)   ๔๐๑๘๒๙๔ การอัปเดตความปลอดภัย ace2016-kb4018294-fullfile-x64-glb.exe ๔๐๑๑๑๔๓ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๖ (รุ่น๖๔บิต)   ๔๔๖๒๑๔๖ การอัปเดตความปลอดภัย mso2016-kb4462146-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๕๓๕ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๖ for Mac   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย อัปเดตแพคเกจผ่านบันทึกย่อประจำรุ่น   ไม่ใช่  
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๙สำหรับรุ่น๓๒บิต   คลิกเพื่อเรียกใช้ การอัปเดตความปลอดภัย ช่องทางการอัปเดต   ไม่ใช่  
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๙สำหรับรุ่น๖๔บิต   คลิกเพื่อเรียกใช้ การอัปเดตความปลอดภัย ช่องทางการอัปเดต   ไม่ใช่  
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๙ for Mac   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย อัปเดตแพคเกจผ่านบันทึกย่อประจำรุ่น   ไม่ใช่  
Microsoft Office ความเข้ากันได้ของ Microsoft Office pack Service Pack 3   ๔๐๙๒๔๖๕ การอัปเดตความปลอดภัย mso2007-kb4092465-fullfile-x86-glb.exe ๔๐๒๒๑๙๕ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office ความเข้ากันได้ของ Microsoft Office pack Service Pack 3   ๔๔๖๑๖๐๗ การอัปเดตความปลอดภัย xlconv2007-kb4461607-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๑๕๖๕ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft Office Word Viewer   ๔๔๖๒๑๕๔ การอัปเดตความปลอดภัย office2003-KB4462154-FullFile.exe   บางที  
Microsoft Office Microsoft PowerPoint Viewer   ๔๐๙๒๔๖๕ การอัปเดตความปลอดภัย mso2007-kb4092465-fullfile-x86-glb.exe ๔๐๒๒๑๙๕ บางที การใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
Microsoft Office Microsoft SharePoint Enterprise Server ๒๐๑๓ Service Pack 1   ๔๔๖๒๑๓๙ การอัปเดตความปลอดภัย coreserverloc2013-kb4462139-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๕๙๑ บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft SharePoint Enterprise Server ๒๐๑๖   ๔๔๖๒๑๕๕ การอัปเดตความปลอดภัย sts2016-kb4462155-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๕๙๘ บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft SharePoint Foundation ๒๐๑๓ Service Pack 1   ๔๔๖๒๑๔๓ การอัปเดตความปลอดภัย sts2013-kb4462143-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๕๙๖ บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๐ Service Pack 2   ๔๔๖๑๖๓๐ การอัปเดตความปลอดภัย wssloc2010-kb4461630-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๕๘๐ บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๙   ๔๔๖๒๑๗๑ การอัปเดตความปลอดภัย sts2019-kb4462171-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๖๓๔ บางที ไม่ใช่
Microsoft Office Office ๓๖๕ ProPlus สำหรับระบบ๓๒บิต   คลิกเพื่อเรียกใช้ การอัปเดตความปลอดภัย ช่องทางการอัปเดต   ไม่ใช่  
Microsoft Office Office ๓๖๕ ProPlus สำหรับระบบ๖๔บิต   คลิกเพื่อเรียกใช้ การอัปเดตความปลอดภัย ช่องทางการอัปเดต   ไม่ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable
Windows Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๐๙๓๔๓๐ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4093430-x86.msu ๔๐๒๑๗๐๑ ใช่  
Windows Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๘๗๐๑๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487018-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๒ ใช่  
Windows Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๐๙๓๔๓๐ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4093430-x64.msu ๔๐๒๑๗๐๑ ใช่  
Windows Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๘๗๐๑๘ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487018-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๒ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๘๕๔๔๗ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4485447-x86.msu   ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๘๗๐๒๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487026-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๑ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๘๕๔๔๗ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4485447-x64.msu   ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๘๗๐๒๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487026-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๑ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๘๗๐๒๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487020-x86.msu ๔๔๘๐๙๗๓ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๘๗๓๒๗ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4487327-x86.msu   ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๘๗๐๒๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487020-x64.msu ๔๔๘๐๙๗๓ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๘๗๓๒๗ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4487327-x64.msu   ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๘๕๔๔๘ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4485448-x86.msu   ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๘๖๙๙๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4486996-x86.msu ๔๔๘๐๙๗๘ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   ๔๔๘๕๔๔๘ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4485448-arm64.msu   ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   ๔๔๘๖๙๙๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4486996-arm64.msu ๔๔๘๐๙๗๘ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๘๕๔๔๘ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4485448-x64.msu   ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๘๖๙๙๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4486996-x64.msu ๔๔๘๐๙๗๘ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๘๕๔๔๙ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4485449-x86.msu   ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๘๗๐๑๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487017-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๖ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   ๔๔๘๕๔๔๙ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4485449-arm64.msu   ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   ๔๔๘๗๐๑๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487017-arm64.msu ๔๔๘๐๙๖๖ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๗๗๑๓๗ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4477137-x64.msu ๔๔๖๕๖๖๓ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๘๗๐๑๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487017-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๖ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๗๐๗๘๘ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4470788 -x86.msu ๔๔๖๕๖๖๔ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๘๗๐๔๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487044-x86.msu ๔๔๘๐๑๑๖ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   ๔๔๗๐๗๘๘ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4470788-arm64.msu ๔๔๖๕๖๖๔ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   ๔๔๘๗๐๔๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487044-arm64.msu ๔๔๘๐๑๑๖ ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๘๕๔๔๙ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4485449-x64.msu   ใช่  
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๘๗๐๔๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487044-x64.msu ๔๔๘๐๑๑๖ ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1   ๓๑๗๗๔๖๗ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows6.1-KB3177467-v2-x86.msu   ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1   ๔๔๘๖๕๖๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4486563-x86.msu ๔๔๘๐๙๗๐ ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1   ๔๔๘๖๕๖๔ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4486564-x86.msu   ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1   ๓๑๗๗๔๖๗ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows6.1-KB3177467-v2-x64.msu   ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1   ๔๔๘๖๕๖๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4486563-x64.msu ๔๔๘๐๙๗๐ ใช่  
Windows Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1   ๔๔๘๖๕๖๔ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4486564-x64.msu   ใช่  
Windows Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต   ๓๑๗๓๔๒๔ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows8.1-KB3173424-x86.msu   ใช่  
Windows Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๘๗๐๐๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4487000-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๓ ใช่  
Windows Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๘๗๐๒๘ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4487028-x86.msu   ใช่  
Windows Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๓๑๗๓๔๒๔ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows8.1-KB3173424-x86.msu   ใช่  
Windows Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๘๗๐๐๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4487000-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๓ ใช่  
Windows Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๘๗๐๒๘ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4487028-x64.msu   ใช่  
Windows Windows RT 8.1   ๔๔๘๗๐๐๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4487000-arm.msu ๔๔๘๐๙๖๓ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2   ๔๔๘๗๐๑๙ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4487019-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2   ๔๔๘๗๐๒๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4487023-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๘ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2   ๙๕๕๔๓๐ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows6.0-KB955430-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๘๗๐๑๙ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4487019-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๘๗๐๒๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4487023-x86.msu ๔๔๘๐๙๖๘ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๙๕๕๔๓๐ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows6.0-KB955430-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2   ๔๔๘๗๐๑๙ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4487019-ia64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2   ๔๔๘๗๐๒๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4487023-ia64.msu ๔๔๘๐๙๖๘ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2   ๙๕๕๔๓๐ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows6.0-KB955430-ia64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2   ๔๔๘๗๐๑๙ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4487019-x64.msu   ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2   ๔๔๘๗๐๒๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4487023-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๘ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2   ๙๕๕๔๓๐ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows6.0-KB955430-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๘๗๐๑๙ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4487019-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๘๗๐๒๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4487023-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๘ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๙๕๕๔๓๐ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows6.0-KB955430-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 1   ๓๑๗๗๔๖๗ การอัปเดตระสแตกบริการ Windows6.1-KB3177467-v2-ia64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 1   ๔๔๘๖๕๖๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4486563-ia64.msu ๔๔๘๐๙๗๐ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 1   ๔๔๘๖๕๖๔ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4486564-ia64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1   ๓๑๗๗๔๖๗ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows6.1-KB3177467-v2-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1   ๔๔๘๖๕๖๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4486563-x64.msu ๔๔๘๐๙๗๐ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1   ๔๔๘๖๕๖๔ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4486564-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๓๑๗๗๔๖๗ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows6.1-KB3177467-v2-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๘๖๕๖๓ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4486563-x64.msu ๔๔๘๐๙๗๐ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๘๖๕๖๔ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4486564-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2012   ๓๑๗๓๔๒๖ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows8-RT-KB3173426-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2012   ๔๔๘๖๙๙๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4486993-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2012   ๔๔๘๗๐๒๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4487025-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๓๑๗๓๔๒๖ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows8-RT-KB3173426-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๘๖๙๙๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4486993-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๘๗๐๒๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4487025-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2012 R2   ๓๑๗๓๔๒๔ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows8.1-KB3173424-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2012 R2   ๔๔๘๗๐๐๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4487000-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๓ ใช่  
Windows Windows Server 2012 R2   ๔๔๘๗๐๒๘ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4487028-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๓๑๗๓๔๒๔ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows8.1-KB3173424-x86.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๘๗๐๐๐ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4487000-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๓ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๘๗๐๒๘ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4487028-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2016   ๔๔๘๕๔๔๗ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4485447-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server 2016   ๔๔๘๗๐๒๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487026-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๑ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๑๖ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๘๕๔๔๗ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4485447-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๑๖ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๘๗๐๒๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487026-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๑ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๑๙   ๔๔๗๐๗๘๘ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4470788-x64.msu ๔๔๖๕๖๖๔ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๑๙   ๔๔๘๗๐๔๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487044-x64.msu ๔๔๘๐๑๑๖ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๑๙ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๗๐๗๘๘ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4470788-x64.msu ๔๔๖๕๖๖๔ ใช่  
Windows Windows Server ๒๐๑๙ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๘๗๐๔๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487044-x64.msu ๔๔๘๐๑๑๖ ใช่  
Windows Windows Server, เวอร์ชัน๑๗๐๙ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๘๕๔๔๘ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4485448-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server, เวอร์ชัน๑๗๐๙ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๘๖๙๙๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4486996-x64.msu ๔๔๘๐๙๗๘ ใช่  
Windows Windows Server, เวอร์ชัน๑๘๐๓ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๘๕๔๔๙ การปรับปรุงสแตกบริการ Windows10.0-KB4485449-x64.msu   ใช่  
Windows Windows Server, เวอร์ชัน๑๘๐๓ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๘๗๐๑๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4487017-x64.msu ๔๔๘๐๙๖๖ ใช่