ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย: 12 มีนาคม 2019

นำไปใช้กับ: WindowsOffice Productsเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา

ตารางการปรับใช้นำออกใช้


ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489907-x86.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489907-x64.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489907-x86.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489907-x64.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489907-x86.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489907-x64.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489907-x86.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489907-arm.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489907-x64.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489907-x86.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489907-arm.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489907-x64.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489907-x86.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489907-arm.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489907-x64.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows8.1-KB4489907-x86.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows8.1-KB4489907-x64.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player Windows RT 8.1 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows8.1-KB4489907-arm.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2012 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows8-RT-KB4489907-x64.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2012 R2 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows8.1-KB4489907-x64.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2016 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489907-x64.msu 4480979 ใช่    
Adobe Adobe Flash Player เซิร์ฟเวอร์ Windows 2019 4489907 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489907-x64.msu 4480979 ใช่    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4489873 IE สะสม Windows8-RT-KB4489873-x64.msu 4486474 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4489891 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4489891-x64.msu 4487025 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4489872 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489872-x86.msu 4487018 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489872 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489872-x64.msu 4487018 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4489882 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489882-x86.msu 4487026 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489882 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489882-x64.msu 4487026 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4489871 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489871-x86.msu 4487020 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489871 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489871-x64.msu 4487020 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4489886 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489886-x86.msu 4486996 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 4489886 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489886-arm64.msu 4486996 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489886 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489886-x64.msu 4486996 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4489868 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489868-x86.msu 4487017 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 4489868 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489868-arm64.msu 4487017 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489868 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489868-x64.msu 4487017 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4489899 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489899-x86.msu 4487044 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 4489899 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489899-arm64.msu 4487044 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489899 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489899-x64.msu 4487044 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4489873 IE สะสม IE11-Windows6.1-KB4489873-X86.msu 4486474 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4489878 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4489878-x86.msu 4486563 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4489873 IE สะสม IE11-Windows6.1-KB4489873-X64.msu 4486474 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4489878 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4489878-x64.msu 4486563 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4489873 IE สะสม Windows8.1-KB4489873-x86.msu 4486474 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4489881 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4489881-x86.msu 4487000 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489873 IE สะสม Windows8.1-KB4489873-x64.msu 4486474 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489881 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4489881-x64.msu 4487000 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows RT 8.1 4489881 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4489881-arm.msu 4487000 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4489873 IE สะสม IE11-Windows6.1-KB4489873-X64.msu 4486474 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4489878 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4489878-x64.msu 4486563 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4489873 IE สะสม Windows8.1-KB4489873-x64.msu 4486474 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4489881 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4489881-x64.msu 4487000 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2016 4489882 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489882-x64.msu 4487026 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 เซิร์ฟเวอร์ Windows 2019 4489899 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489899-x64.msu 4487044 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4489873 IE สะสม IE9-Windows6.0-KB4489873-X86.msu 4486474 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4489880 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4489880-x86.msu 4487023 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4489873 IE สะสม IE9-Windows6.0-KB4489873-X64.msu 4486474 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4489880 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4489880-x64.msu 4487023 ใช่    
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4489872 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489872-x86.msu 4487018 ใช่    
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489872 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489872-x64.msu 4487018 ใช่    
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4489882 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489882-x86.msu 4487026 ใช่    
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489882 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489882-x64.msu 4487026 ใช่    
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4489871 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489871-x86.msu 4487020 ใช่    
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489871 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489871-x64.msu 4487020 ใช่    
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4489886 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489886-x86.msu 4486996 ใช่    
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 4489886 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489886-arm64.msu 4486996 ใช่    
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489886 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489886-x64.msu 4486996 ใช่    
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4489868 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489868-x86.msu 4487017 ใช่    
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 4489868 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489868-arm64.msu 4487017 ใช่    
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489868 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489868-x64.msu 4487017 ใช่    
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4489899 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489899-x86.msu 4487044 ใช่    
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 4489899 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489899-arm64.msu 4487044 ใช่    
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4489899 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489899-x64.msu 4487044 ใช่    
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows Server 2016 4489882 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489882-x64.msu 4487026 ใช่    
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft เซิร์ฟเวอร์ Windows 2019 4489899 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489899-x64.msu 4487044 ใช่    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา หลักการ.NET SDK 1.1 หลักการ.NET 1.0 บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย หลักการ.NET SDK 1.1 บน 1.0 วันที่มีนาคม 2019   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา หลักการ.NET SDK 1.1 หลักการ.NET 1.1 บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย หลักการ.NET SDK 1.1 บน 1.1 วันที่มีนาคม 2019   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา หลักการ.NET SDK 2.1.500   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย หลักการ.NET SDK 2.1.500 2019 มีนาคม   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา หลักการ.NET SDK 2.2.100   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย หลักการ.NET SDK 2.2.100 2019 มีนาคม   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ChakraCore   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย GitHub เปิดแหล่งที่มา   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft Visual Studio 2017 รุ่น 15.9   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย vs_professional__1209884652.1521587138.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา รุ่นกรอบโมโน 5.18.0.223   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Mono 5.18.0.223 สำหรับ Mac 2019 มีนาคม   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา รุ่นกรอบโมโน 5.20.0   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Mono 5.20.0 สำหรับ Mac 2019 มีนาคม   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Nuget 4.3.1 ข้อ   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Nuget 4.3.1 ข้อ 2019 มีนาคม   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Nuget 4.4.2   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Nuget 4.4.2 2019 มีนาคม   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Nuget 4.5.2   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Nuget 4.5.2 2019 มีนาคม   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Nuget 4.6.3   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Nuget 4.6.3 2019 มีนาคม   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Nuget 4.7.2   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Nuget 4.7.2 2019 มีนาคม   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Nuget 4.8.2   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Nuget 4.8.2 2019 มีนาคม   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Nuget 4.9.4   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Nuget 4.9.4 2019 มีนาคม   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ทีม Foundation Server 2017 ปรับปรุง 3.1   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์ TFS 2017-3.1-Mar19        
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ทีม Foundation Server 2018 ปรับปรุง 3.2   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์ TFS 2018-3.2-Mar19   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Team Foundation Server 2018 ปรับปรุง 1.2   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์ TFS 2018-1.2-Mar19   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Visual Studio สำหรับ Mac   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Visual Studio สำหรับ Mac - 2019 มีนาคม   บางที    
ดาวน์โหลด UbuntuServer:18.04-LTS   4491476 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย UbuntuServer   ใช่    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
Microsoft Office Microsoft Lync เซิร์ฟเวอร์ 2013 2018 กรกฎาคม Update   2809243 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync - 2018 กรกฎาคม   บางที    
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต)   4462226 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ace2010-kb4462226-fullfile-x86-glb.exe 4018313 บางที ใช่  
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต)   4462226 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ace2010-kb4462226-fullfile-x64-glb.exe 4018313 บางที ใช่  
Microsoft Office เซิร์ฟเวอร์ Microsoft SharePoint องค์กร 2016   4462211 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย sts2016-kb4462211-fullfile-x64-glb.exe 4462155 บางที ไม่ใช่  
Microsoft Office Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1   4462202 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย coreserverloc2013-kb4462202-fullfile-x64-glb.exe   บางที    
Microsoft Office Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1   4462208 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย sts2013-kb4462208-fullfile-x64-glb.exe 4462143 บางที ไม่ใช่  
Microsoft Office Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2   4462184 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย coreserver2010-kb4462184-fullfile-x64-glb.exe   บางที    
Microsoft Office 2019 เซิร์ฟเวอร์ SharePoint ของ Microsoft   4462199 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย sts2019-kb4462199-fullfile-x64-glb.exe   บางที    
Microsoft Office Skype สำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2015 2019 มีนาคมโปรแกรมปรับปรุง   3061064 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Skype สำหรับเซิร์ฟเวอร์ธุรกิจ 2015 - 2019 มีนาคม   บางที   ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
Windows Microsoft Windows Server 2003 Service Pack ที่ 2   4486536 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย WindowsServer2003-KB4486536-x86-custom-ENU.exe   ใช่    
Windows Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2   4486536 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย     ใช่    
Windows Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต   4093430 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4093430-x86.msu 4021701 ใช่    
Windows Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต   4489872 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489872-x86.msu 4487018 ใช่    
Windows Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4093430 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4093430-x64.msu 4021701 ใช่    
Windows Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4489872 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489872-x64.msu 4487018 ใช่    
Windows รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต   4485447 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4485447-x86.msu   ใช่    
Windows รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต   4489882 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489882-x86.msu 4487026 ใช่    
Windows รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4485447 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4485447-x64.msu   ใช่    
Windows รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4489882 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489882-x64.msu 4487026 ใช่    
Windows รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต   4487327 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4487327-x86.msu   ใช่    
Windows รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต   4489871 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489871-x86.msu 4487020 ใช่    
Windows รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4487327 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4487327-x64.msu   ใช่    
Windows รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4489871 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489871-x64.msu 4487020 ใช่    
Windows Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต   4485448 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4485448-x86.msu   ใช่    
Windows Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต   4489886 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489886-x86.msu 4486996 ใช่    
Windows Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   4485448 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4485448-arm64.msu   ใช่    
Windows Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   4489886 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489886-arm64.msu 4486996 ใช่    
Windows Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4485448 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4485448-x64.msu   ใช่    
Windows Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4489886 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489886-x64.msu 4486996 ใช่    
Windows รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต   4485449 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4485449-x86.msu   ใช่    
Windows รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต   4489868 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489868-x86.msu 4487017 ใช่    
Windows รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   4485449 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4485449-arm64.msu   ใช่    
Windows รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   4489868 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489868-arm64.msu 4487017 ใช่    
Windows รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4485449 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4485449-x64.msu   ใช่    
Windows รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4489868 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489868-x64.msu 4487017 ใช่    
Windows 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต   4470788 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4470788 -x86.msu 4465664 ใช่    
Windows 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต   4489899 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489899-x86.msu 4487044 ใช่    
Windows 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   4470788 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4470788-arm64.msu 4465664 ใช่    
Windows 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   4489899 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489899-arm64.msu 4487044 ใช่    
Windows 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4470788 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4470788-x64.msu 4465664 ใช่    
Windows 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4489899 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489899-x64.msu 4487044 ใช่    
Windows Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1   4474419 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.1-KB4474419-x86.msu 3212642 ใช่    
Windows Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1   4489878 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4489878-x86.msu 4486563 ใช่   ใช่
Windows Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1   4489885 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4489885-x86.msu   ใช่    
Windows Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1   4490628 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows6.1-KB4490628 -v2-x86.msu   ใช่    
Windows Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1   4474419 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.1-KB4474419-x64.msu 3212642 ใช่    
Windows Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1   4489878 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4489878-x64.msu 4486563 ใช่   ใช่
Windows Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1   4489885 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4489885-x64.msu   ใช่    
Windows Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1   4490628 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows6.1-KB4490628 -v2-x64.msu   ใช่    
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต   3173424 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows8.1-KB3173424-x86.msu   ใช่    
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต   4489881 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4489881-x64.msu 4487000 ใช่    
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต   4489881 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4489881-x86.msu 4487000 ใช่    
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต   4489883 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4489883-x64.msu        
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต   4489883 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4489883-x86.msu        
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64   3173424 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows8.1-KB3173424-x86.msu   ใช่    
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4489881 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4489881-x64.msu 4487000 ใช่    
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4489883 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4489883-x64.msu        
Windows ศูนย์กลางการดูแล Windows   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย WACDownload   บางที    
Windows Windows RT 8.1   4489881 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4489881-arm.msu 4487000 ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2   4489876 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4489876-x64.msu 4487019 ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2   4489876 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4489876-x86.msu 4487019 ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2   4489880 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4489880-x64.msu 4487023 ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2   4489880 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4489880-x86.msu 4487023 ใช่    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2   955430 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows6.0-KB955430-x86.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับ 32 บิตระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4489876 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4489876-x64.msu 4487019 ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับ 32 บิตระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4489876 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4489876-x86.msu 4487019 ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับ 32 บิตระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4489880 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4489880-x64.msu 4487023 ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับ 32 บิตระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4489880 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4489880-x86.msu 4487023 ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับ 32 บิตระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   955430 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows6.0-KB955430-x86.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2   4489876 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4489876-ia64.msu 4487019 ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2   4489880 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4489880-ia64.msu 4487023 ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2   955430 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows6.0-KB955430-ia64.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2   4489876 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4489876-x64.msu 4487019 ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2   4489880 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4489880-x64.msu 4487023 ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2   955430 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows6.0-KB955430-x64.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4489876 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4489876-x64.msu 4487019 ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4489880 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4489880-x64.msu 4487023 ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   955430 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows6.0-KB955430-x64.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 1   4474419 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.1-KB4474419-ia64.msu 3212642 ใช่    
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 1   4489878 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4489878-ia64.msu 4486563 ใช่   ใช่
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 1   4489885 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4489885-ia64.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 1   4490628 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows6.1-KB4490628-v2-ia64.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1   4474419 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.1-KB4474419-x64.msu 3212642 ใช่    
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1   4489878 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4489878-x64.msu 4486563 ใช่   ใช่
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1   4489885 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4489885-x64.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1   4490628 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows6.1-KB4490628 -v2-x64.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4474419 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows6.1-KB4474419-x64.msu 3212642 ใช่    
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4489878 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4489878-x64.msu 4486563 ใช่   ใช่
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4489885 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4489885-x64.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4490628 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows6.1-KB4490628 -v2-x64.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2012   3173426 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows8-RT-KB3173426-x64.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2012   4489884 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4489884-x64.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2012   4489891 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4489891-x64.msu 4487025 ใช่    
Windows Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   3173426 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows8-RT-KB3173426-x64.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4489884 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4489884-x64.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4489891 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4489891-x64.msu 4487025 ใช่    
Windows Windows Server 2012 R2   3173424 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows8.1-KB3173424-x86.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2012 R2   4489881 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4489881-x64.msu 4487000 ใช่    
Windows Windows Server 2012 R2   4489883 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4489883-x64.msu        
Windows Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   3173424 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows8.1-KB3173424-x86.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4489881 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4489881-x64.msu 4487000 ใช่    
Windows Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4489883 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4489883-x64.msu        
Windows Windows Server 2016   4485447 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4485447-x64.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2016   4489882 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489882-x64.msu 4487026 ใช่    
Windows เซิร์ฟเวอร์ Windows 2016 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4485447 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4485447-x64.msu   ใช่    
Windows เซิร์ฟเวอร์ Windows 2016 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4489882 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489882-x64.msu 4487026 ใช่    
Windows เซิร์ฟเวอร์ Windows 2019   4470788 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4470788-x64.msu 4465664 ใช่    
Windows เซิร์ฟเวอร์ Windows 2019   4489899 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489899-x64.msu 4487044 ใช่    
Windows เซิร์ฟเวอร์ Windows 2019 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4470788 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4470788-x64.msu 4465664 ใช่    
Windows เซิร์ฟเวอร์ Windows 2019 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4489899 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489899-x64.msu 4487044 ใช่    
Windows Windows Server รุ่น 1709 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก)   4485448 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4485448-x64.msu   ใช่    
Windows Windows Server รุ่น 1709 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก)   4489886 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489886-x64.msu 4486996 ใช่    
Windows Windows Server รุ่นปี 1803 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก)   4485449 ปรับปรุงกองซ้อนให้บริการ Windows10.0-KB4485449-x64.msu   ใช่    
Windows Windows Server รุ่นปี 1803 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก)   4489868 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4489868-x64.msu 4487017 ใช่