ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย:14 พฤษภาคม๒๐๑๙

นำไปใช้กับ: Windows 10

ตารางการปรับใช้ที่วางจำหน่าย


ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497932-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497932-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497932-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497932-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497932-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497932-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497932-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497932-arm.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497932-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497932-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497932-arm.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497932-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497932-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497932-arm.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497932-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๙๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497932-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๙๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497932-arm.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows 10 เวอร์ชัน๑๙๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497932-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows8.1-KB4497932-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows8.1-KB4497932-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows RT 8.1 ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows8.1-KB4497932-arm.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows Server 2012 ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows8-RT-KB4497932-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows Server 2012 R2 ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows8.1-KB4497932-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows Server 2016 ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497932-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
Adobe Adob e Flash Player Windows Server ๒๐๑๙ ๔๔๙๗๙๓๒ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497932-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๘ ใช่    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 10 Windows Server 2012 ๔๔๙๘๒๐๖ สะสม IE Windows8-RT-KB4498206-x64.msu ๔๔๙๓๔๓๕ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 10 Windows Server 2012 ๔๔๙๙๑๗๑ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4499171-x64.msu ๔๔๙๓๔๕๑ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๑๕๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499154-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๕ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๑๕๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499154-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๕ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๔๔๔๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494440-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๐ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๔๔๔๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494440-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๐ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๑๘๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499181-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๔ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๑๘๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499181-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๔ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๑๘๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499181-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๔ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๑๗๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499179-x86.msu ๔๔๙๓๔๔๑ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๙๙๑๗๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499179-arm64.msu ๔๔๙๓๔๔๑ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๑๗๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499179-x64.msu ๔๔๙๓๔๔๑ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๑๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499167-x86.msu ๔๔๙๓๔๖๔ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๙๙๑๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499167-arm64.msu ๔๔๙๓๔๖๔ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๑๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499167-x64.msu ๔๔๙๓๔๖๔ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๔๔๔๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494441-x86.msu ๔๔๙๓๕๐๙ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๙๔๔๔๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494441-arm64.msu ๔๔๙๓๕๐๙ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๔๔๔๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494441-x64.msu ๔๔๙๓๕๐๙ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๙๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๗๙๓๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497936-x86.msu   ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๙๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๙๗๙๓๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497936-arm.msu   ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 เวอร์ชัน๑๙๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๗๙๓๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497936-x64.msu   ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๙๘๒๐๖ สะสม IE IE11-Windows6.1-KB4498206-X86.msu ๔๔๙๓๔๓๕ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๙๙๑๖๔ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4499164-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๒ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๘๒๐๖ สะสม IE IE11-Windows6.1-KB4498206-X64.msu ๔๔๙๓๔๓๕ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๙๑๖๔ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4499164-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๒ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๘๒๐๖ สะสม IE Windows8.1-KB4498206-x86.msu ๔๔๙๓๔๓๕ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๑๕๑ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4499151-x86.msu ๔๔๙๓๔๔๖ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๘๒๐๖ สะสม IE Windows8.1-KB4498206-x64.msu ๔๔๙๓๔๓๕ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๑๕๑ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4499151-x64.msu ๔๔๙๓๔๔๖ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows RT 8.1 ๔๔๙๙๑๕๑ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4499151-arm.msu ๔๔๙๓๔๔๖ ใช่   ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๘๒๐๖ สะสม IE IE11-Windows6.1-KB4498206-X64.msu ๔๔๙๓๔๓๕ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๙๑๖๔ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4499164-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๒ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2012 ๔๔๙๘๒๐๖ สะสม IE Windows8.1-KB4498206-x64.msu ๔๔๙๓๔๓๕ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 ๔๔๙๘๒๐๖ สะสม IE Windows8.1-KB4498206-x64.msu ๔๔๙๓๔๓๕ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 ๔๔๙๙๑๕๑ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4499151-x64.msu ๔๔๙๓๔๔๖ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2016 ๔๔๙๔๔๔๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494440-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๐ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server ๒๐๑๙ ๔๔๙๔๔๔๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494441-x64.msu ๔๔๙๓๕๐๙ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๙๘๒๐๖ สะสม IE IE9-Windows6.0-KB4498206-X86.msu ๔๔๙๓๔๓๕ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๙๙๑๔๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4499149-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๑ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๙๘๒๐๖ สะสม IE IE9-Windows6.0-KB4498206-X64.msu ๔๔๙๓๔๓๕ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๙๙๑๔๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4499149-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๑ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๑๕๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4498353-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๕ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๑๕๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499154-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๕ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๑๕๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499154-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๕ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๔๔๔๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494440-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๐ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๔๔๔๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494440-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๐ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๑๘๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499181-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๔ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๑๘๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499181-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๔ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๑๗๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499179-x86.msu ๔๔๙๓๔๔๑ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๙๙๑๗๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499179-arm64.msu ๔๔๙๓๔๔๑ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๑๗๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499179-x64.msu ๔๔๙๓๔๔๑ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๑๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499167-x86.msu ๔๔๙๓๔๖๔ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๙๙๑๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499167-arm64.msu ๔๔๙๓๔๖๔ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๑๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499167-x64.msu ๔๔๙๓๔๖๔ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๔๔๔๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494441-x86.msu ๔๔๙๓๕๐๙ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๙๔๔๔๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494441-arm64.msu ๔๔๙๓๕๐๙ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๔๔๔๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494441-x64.msu ๔๔๙๓๕๐๙ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๙๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๗๙๓๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497936-x86.msu   ใช่    
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๙๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๙๗๙๓๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497936-arm.msu   ใช่    
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows 10 เวอร์ชัน๑๙๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๗๙๓๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497936-x64.msu   ใช่    
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows Server 2016 ๔๔๙๔๔๔๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494440-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๐ ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Microsoft Edge Windows Server ๒๐๑๙ ๔๔๙๔๔๔๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494441-x64.msu ๔๔๙๓๕๐๙ ใช่   ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา .NET Core ๑.๐   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย .NET Core ๑.๐ CVE-2019-0820   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา .NET Core ๑.๐   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย .NET Core ๑.๐ CVE-2019-0980   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา .NET Core ๑.๐   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย .NET Core ๑.๐ CVE-2019-0981   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา .NET Core ๑.๑   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย .NET Core ๑.๑ CVE-2019-0820   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา .NET Core ๑.๑   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย .NET Core ๑.๑ CVE-2019-0980   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา .NET Core ๑.๑   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย .NET Core ๑.๑ CVE-2019-0981   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา .NET Core ๒.๑   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย .NET Core ๒.๑ CVE-2019-0820   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา .NET Core ๒.๑   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย .NET Core ๒.๑ CVE-2019-0980   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา .NET Core ๒.๑   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย .NET Core ๒.๑ CVE-2019-0981   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา .NET Core ๒.๑   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย .NET Core ๒.๑ CVE-2019-0982   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา .NET Core ๒.๒   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย .NET Core ๒.๒ CVE-2019-0820   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา .NET Core ๒.๒   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย .NET Core ๒.๒ CVE-2019-0980   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา .NET Core ๒.๒   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย .NET Core ๒.๒ CVE-2019-0981   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา .NET Core ๒.๒   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย .NET Core ๒.๒ CVE-2019-0982   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา .NET Core ๓.๐   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย .NET Core ๓.๐ CVE-2019-0820   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา .NET Core ๓.๐   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย .NET Core ๓.๐ CVE-2019-0982   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Azure DevOps Server ๒๐๑๙   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย Azure DevOps ๒๐๑๙   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ChakraCore   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย Github เปิดแหล่งข้อมูล   บางที    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๙๘๙๖๔ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4495609-x86.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๙๙๔๐๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4495604-x86.msu ๔๔๘๗๐๘๑; ๔๔๘๗๒๕๙ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2 ๔๔๙๘๙๖๔ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4495609-ia64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2 ๔๔๙๘๙๖๔ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4495609-x86.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2 ๔๔๙๙๔๐๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4495604-ia64.msu ๔๔๘๗๐๘๑; ๔๔๘๗๒๕๙ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2 ๔๔๙๙๔๐๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4495604-x86.msu ๔๔๘๗๐๘๑; ๔๔๘๗๒๕๙ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๙๘๙๖๔ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4495609-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๙๙๔๐๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4495604-x64.msu ๔๔๘๗๐๘๑; ๔๔๘๗๒๕๙ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๙๘๙๖๔ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4495609-x86.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๙๙๔๐๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4495604-x86.msu ๔๔๘๗๐๘๑; ๔๔๘๗๒๕๙ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2 ๔๔๙๘๙๖๔ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4495609-ia64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2 ๔๔๙๘๙๖๔ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4495609-x86.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2 ๔๔๙๙๔๐๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4495604-ia64.msu ๔๔๘๗๐๘๑; ๔๔๘๗๒๕๙ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2 ๔๔๙๙๔๐๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4495604-x86.msu ๔๔๘๗๐๘๑; ๔๔๘๗๒๕๙ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๙๘๙๖๔ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4495609-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๐ Service Pack 2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๙๙๔๐๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4495604-x64.msu ๔๔๘๗๐๘๑; ๔๔๘๗๒๕๙ บางที    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๑๕๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499154-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๕ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๑๕๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499154-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๕ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๔๔๔๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494440-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๐ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๔๔๔๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494440-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๐ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๑๘๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499181-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๔ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๑๘๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499181-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๔ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๑๗๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499179-x86.msu ๔๔๙๓๔๔๑ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๙๙๑๗๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499179-arm64.msu ๔๔๙๓๔๔๑ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๑๗๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499179-x64.msu ๔๔๙๓๔๔๑ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๑๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499167-x86.msu ๔๔๙๓๔๖๔ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๙๙๑๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499167-arm64.msu ๔๔๙๓๔๖๔ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๑๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499167-x64.msu ๔๔๙๓๔๖๔ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๔๐๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows10.0-KB4495590-x86.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๔๐๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows10.0-KB4495590-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๙๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๕๖๒๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4495620-x86.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows 10 เวอร์ชัน๑๙๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๕๖๒๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4495620-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๘๙๖๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4495615-x86.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๔๐๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4495608-x86.msu ๔๔๘๙๔๘๘; ๔๔๙๕๑๖๕ บางที    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๘๙๖๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4495615-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๔๐๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4495608-x64.msu ๔๔๘๙๔๘๘; ๔๔๙๕๑๖๕ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server 2012 ๔๔๙๘๙๖๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4495607-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server 2012 ๔๔๙๙๔๐๗ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4495602-x64.msu ๔๔๘๗๐๗๙; ๔๔๘๗๒๕๗ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๘๙๖๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4495607-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๙๔๐๗ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4495602-x64.msu ๔๔๘๗๐๗๙; ๔๔๘๗๒๕๗ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server 2012 R2 ๔๔๙๘๙๖๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4495615-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server 2012 R2 ๔๔๙๙๔๐๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4495608-x64.msu ๔๔๘๙๔๘๘; ๔๔๙๕๑๖๕ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๘๙๖๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4495615-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๙๔๐๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4495608-x64.msu ๔๔๘๙๔๘๘; ๔๔๙๕๑๖๕ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server 2016 ๔๔๙๔๔๔๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494440-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๐ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๖ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๔๔๔๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494440-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๐ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๙ ๔๔๙๙๔๐๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows10.0-KB4495590-x64.msu   บางที    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server ๒๐๑๙ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๙๔๐๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows10.0-KB4495590-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server, เวอร์ชัน๑๘๐๓ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๙๑๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499167-x64.msu ๔๔๙๓๔๖๔ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๓.๕ Windows Server, เวอร์ชัน๑๙๐๓ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๕๖๒๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4495620-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๙๘๙๖๑ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4495612-x86.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๙๙๔๐๖ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4495606-x86.msu ๔๔๘๗๐๗๘; ๔๔๘๗๒๕๖ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๘๙๖๑ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4495612-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๙๔๐๖ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4495606-x64.msu ๔๔๘๗๐๗๘; ๔๔๘๗๒๕๖ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 1 ๔๔๙๘๙๖๑ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4495612-ia64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 1 ๔๔๙๙๔๐๖ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4495606-ia64.msu ๔๔๘๗๐๗๘; ๔๔๘๗๒๕๖ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๘๙๖๑ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4495612-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๙๔๐๖ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4495606-x64.msu ๔๔๘๗๐๗๘; ๔๔๘๗๒๕๖ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๘๙๖๑ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4495612-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๙๔๐๖ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4495606-x64.msu ๔๔๘๗๐๗๘; ๔๔๘๗๒๕๖ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๙๘๙๖๑ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4495593-x86.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๙๙๔๐๖ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4495596-x86.exe   บางที    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๘๙๖๑ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4495593-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๘๙๖๑ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4495612-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๙๔๐๖ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4495596-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๙๔๐๖ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4495606-x64.msu ๔๔๘๗๐๗๘; ๔๔๘๗๒๕๖ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๘๙๖๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4495589-x86.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๔๐๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4495592-x86.msu ๔๔๘๙๔๘๘; ๔๔๙๕๑๖๕ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๘๙๖๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4495589-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๔๐๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4495592-x64.msu ๔๔๘๙๔๘๘; ๔๔๙๕๑๖๕ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows RT 8.1 ๔๔๙๙๔๐๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4495592-arm.msu ๔๔๙๕๑๖๕ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๙๘๙๖๔ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4495593-x86.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๙๙๔๐๙ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4495596-x86.exe ๔๔๘๗๐๘๑; ๔๔๘๗๒๕๙ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๘๙๖๔ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4495593-x86.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๙๔๐๙ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4495596-x86.exe ๔๔๘๗๐๘๑; ๔๔๘๗๒๕๙ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๙๘๙๖๔ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4495593-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๙๙๔๐๙ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4495596-x64.exe ๔๔๘๗๐๘๑; ๔๔๘๗๒๕๙ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๘๙๖๔ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4495593-x64.exe   บางที    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๙๔๐๙ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4495596-x64.exe ๔๔๘๗๐๘๑; ๔๔๘๗๒๕๙ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๘๙๖๑ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4495593-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๘๙๖๑ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4495612-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๙๔๐๖ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4495596-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๙๔๐๖ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4495606-x64.msu ๔๔๘๗๐๗๘; ๔๔๘๗๒๕๖ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๘๙๖๑ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4495593-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๘๙๖๑ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4495612-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๙๔๐๖ ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4495596-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๙๔๐๖ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4495606-x64.msu ๔๔๘๗๐๗๘; ๔๔๘๗๒๕๖ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 ๔๔๙๘๙๖๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4495591-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 ๔๔๙๙๔๐๗ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4495594-x64.msu ๔๔๘๗๐๗๙; ๔๔๘๗๒๕๗ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๘๙๖๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4495591-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๙๔๐๗ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4495594-x64.msu ๔๔๘๗๐๗๙; ๔๔๘๗๒๕๗ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 ๔๔๙๘๙๖๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4495589-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 ๔๔๙๙๔๐๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4495592-x64.msu ๔๔๘๙๔๘๘; ๔๔๙๕๑๖๕ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๘๙๖๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4495589-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๙๔๐๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4495592-x64.msu ๔๔๘๙๔๘๘; ๔๔๙๕๑๖๕ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๖ Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๙๘๙๖๔ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4495587-x86.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๖ Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 ๔๔๙๙๔๐๙ ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4495588-x86.exe ๔๔๘๗๐๘๑; ๔๔๘๗๒๕๙ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๖ Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๙๘๙๖๔ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4495587-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๖ Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 ๔๔๙๙๔๐๙ ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4495588-x64.exe ๔๔๘๗๐๘๑; ๔๔๘๗๒๕๙ บางที    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2 Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๑๕๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499154-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๕ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2 Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๑๕๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499154-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๕ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๔๔๔๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494440-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๐ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๔๔๔๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494440-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๐ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2016 ๔๔๙๔๔๔๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494440-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๐ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๑๖ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๔๔๔๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494440-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๐ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๙๘๙๖๑ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4495587-x86.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๙๙๔๐๖ ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4495588-x86.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๘๙๖๑ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4495587-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๙๔๐๖ ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4495588-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๘๙๖๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4495586-x86.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๔๐๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4495585-x86.msu ๔๔๘๙๔๘๘; ๔๔๙๕๑๖๕ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๘๙๖๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4495586-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๔๐๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4495585-x64.msu ๔๔๘๙๔๘๘; ๔๔๙๕๑๖๕ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows RT 8.1 ๔๔๙๙๔๐๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4495585-arm.msu ๔๔๙๕๑๖๕ บางที    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๘๙๖๑ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4495587-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๙๔๐๖ ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4495588-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๘๙๖๑ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP46-KB4495587-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๙๔๐๖ ค่าสะสมรายเดือน NDP46-KB4495588-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 ๔๔๙๘๙๖๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4495584-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 ๔๔๙๙๔๐๗ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4495582-x64.msu ๔๔๘๗๐๗๙; ๔๔๘๗๒๕๗ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๘๙๖๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4495584-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๙๔๐๗ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4495582-x64.msu ๔๔๘๗๐๗๙; ๔๔๘๗๒๕๗ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 ๔๔๙๘๙๖๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4495586-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 ๔๔๙๙๔๐๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4495585-x64.msu ๔๔๘๙๔๘๘; ๔๔๙๕๑๖๕ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๘๙๖๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4495586-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๙๔๐๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4495585-x64.msu ๔๔๘๙๔๘๘; ๔๔๙๕๑๖๕ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๑๗๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499179-x86.msu ๔๔๙๓๔๔๑ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๙๙๑๗๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499179-arm64.msu ๔๔๙๓๔๔๑ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๑๗๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499179-x64.msu ๔๔๙๓๔๔๑ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๑๗๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499179-x86.msu ๔๔๙๓๔๔๑ ใช่   ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๙๙๑๗๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499179-arm64.msu ๔๔๙๓๔๔๑ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๑๗๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499179-x64.msu ๔๔๙๓๔๔๑ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๑๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499167-x86.msu ๔๔๙๓๔๖๔ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๙๙๑๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499167-arm64.msu ๔๔๙๓๔๖๔ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๑๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499167-x64.msu ๔๔๙๓๔๖๔ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๔๐๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows10.0-KB4495590-x86.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 ๔๔๙๙๑๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499167-arm64.msu ๔๔๙๓๔๖๔ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๔๐๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows10.0-KB4495590-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server ๒๐๑๙ ๔๔๙๙๔๐๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows10.0-KB4495590-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server ๒๐๑๙ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๙๔๐๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows10.0-KB4495590-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server, เวอร์ชัน๑๘๐๓ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๙๑๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499167-x64.msu ๔๔๙๓๔๖๔ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๑๘๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499181-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๔ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๑๘๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499181-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๔ ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๕๖๑๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4495610-x86.msu        
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๕๖๑๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4495610-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๕๖๑๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4495611-x86.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๕๖๑๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4495611-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๕๖๑๓ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4495613-x86.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๕๖๑๓ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4495613-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๕๖๑๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4495616-x86.msu   บางที    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๕๖๑๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4495616-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๔๐๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows10.0-KB4495618-x86.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๔๐๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows10.0-KB4495618-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows 10 เวอร์ชัน๑๙๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๕๖๒๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4495620-x86.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows 10 เวอร์ชัน๑๙๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๕๖๒๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4495620-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๙๘๙๖๑ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP48-KB4495627-x86.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1 ๔๔๙๙๔๐๖ ค่าสะสมรายเดือน NDP48-KB4495626-x86.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๘๙๖๑ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP48-KB4495627-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๙๔๐๖ ค่าสะสมรายเดือน NDP48-KB4495626-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๘๙๖๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4495625-x86.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต ๔๔๙๙๔๐๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4495624-x86.msu ๔๔๘๙๔๘๘; ๔๔๙๕๑๖๕ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๘๙๖๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4495625-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64 ๔๔๙๙๔๐๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4495624-x64.msu ๔๔๘๙๔๘๘; ๔๔๙๕๑๖๕ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows RT 8.1 ๔๔๙๙๔๐๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4495624-arm.msu ๔๔๙๕๑๖๕ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๘๙๖๑ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP48-KB4495627-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 ๔๔๙๙๔๐๖ ค่าสะสมรายเดือน NDP48-KB4495626-x64.exe   บางที    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๘๙๖๑ ความปลอดภัยเท่านั้น NDP48-KB4495627-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๙๔๐๖ ค่าสะสมรายเดือน NDP48-KB4495626-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows Server 2012 ๔๔๙๘๙๖๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4495623-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows Server 2012 ๔๔๙๙๔๐๗ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4495622-x64.msu ๔๔๘๗๐๗๙; ๔๔๘๗๒๕๗ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๘๙๖๒ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4495623-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๙๔๐๗ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4495622-x64.msu ๔๔๘๗๐๗๙; ๔๔๘๗๒๕๗ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows Server 2012 R2 ๔๔๙๘๙๖๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4495625-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows Server 2012 R2 ๔๔๙๙๔๐๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4495624-x64.msu ๔๔๘๙๔๘๘; ๔๔๙๕๑๖๕ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๘๙๖๓ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4495625-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๙๔๐๘ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4495624-x64.msu ๔๔๘๙๔๘๘; ๔๔๙๕๑๖๕ บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows Server 2016 ๔๔๙๕๖๑๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4495610-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows Server ๒๐๑๖ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๕๖๑๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4495610-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows Server ๒๐๑๙ ๔๔๙๙๔๐๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows10.0-KB4495618-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows Server ๒๐๑๙ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๙๔๐๕ ค่าสะสมรายเดือน Windows10.0-KB4495618-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows Server, เวอร์ชัน๑๘๐๓ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๕๖๑๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4495616-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework ๔.๘ Windows Server, เวอร์ชัน๑๙๐๓ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) ๔๔๙๕๖๒๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4495620-x64.msu   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft Visual Studio ๒๐๑๕ Update 3   ๔๔๘๙๖๓๙ การอัปเดตความปลอดภัย ๔๔๘๙๖๓๙-Visual Studio ๒๐๑๕ U3   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft Visual Studio ๒๐๑๗เวอร์ชัน๑๕.๐   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย Visual Studio ๒๐๑๗ v 15.0   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft Visual Studio ๒๐๑๗เวอร์ชัน๑๕.๙   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย Visual Studio ๒๐๑๗ v 15.9   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft Visual Studio ๒๐๑๙เวอร์ชัน๑๖.๐   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย Visual Studio ๒๐๑๙ v 14.0   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Nuget 5.0.2   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย Nuget 5.0.2 May ๒๐๑๙   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ทีมมูลฐาน Server ๒๐๑๕ Update ๔.๒   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์ TFS ๒๐๑๕-๔.๒   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ทีมมูลฐาน Server ๒๐๑๗ Update ๓.๑   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์ TFS ๒๐๑๗-๓.๑   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ทีมมูลฐาน Server ๒๐๑๘ Update ๑.๒   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์ TFS ๒๐๑๘-๑.๒   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ทีมมูลฐาน Server ๒๐๑๘ Update ๓.๒   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์ TFS ๒๐๑๘-๓.๒   บางที    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๓๒บิต)   ๔๔๖๔๕๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย ace2010-kb4464567-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๔๕๒๐ บางที    
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๐ Service Pack 2 (รุ่น๖๔บิต)   ๔๔๖๔๕๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย ace2010-kb4464567-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๔๕๒๐ บางที    
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๓ RT Service Pack 1   ๔๔๖๔๕๖๑ การอัปเดตความปลอดภัย ace2013-kb4464561-fullfile-RT ๔๔๖๒๒๐๔ บางที    
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๓๒บิต)   ๔๔๖๔๕๖๑ การอัปเดตความปลอดภัย ace2013-kb4464561-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๒๒๐๔ บางที    
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๓ Service Pack 1 (รุ่น๖๔บิต)   ๔๔๖๔๕๖๑ การอัปเดตความปลอดภัย ace2013-kb4464561-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๒๒๐๔ บางที    
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๖ (รุ่น๓๒บิต)   ๔๔๖๔๕๕๑ การอัปเดตความปลอดภัย ace2016-kb4464551-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๒๒๑๓ บางที    
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๖ (รุ่น๖๔บิต)   ๔๔๖๔๕๕๑ การอัปเดตความปลอดภัย ace2016-kb4464551-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๒๒๑๓ บางที    
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๖ for Mac   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย อัปเดตแพคเกจผ่านบันทึกย่อประจำรุ่น   ไม่ใช่    
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๙สำหรับรุ่น๓๒บิต   คลิกเพื่อเรียกใช้ การอัปเดตความปลอดภัย ช่องทางการอัปเดต   ไม่ใช่    
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๙สำหรับรุ่น๖๔บิต   คลิกเพื่อเรียกใช้ การอัปเดตความปลอดภัย ช่องทางการอัปเดต   ไม่ใช่    
Microsoft Office Microsoft Office ๒๐๑๙ for Mac   บันทึกย่อประจำรุ่น การอัปเดตความปลอดภัย อัปเดตแพคเกจผ่านบันทึกย่อประจำรุ่น   ไม่ใช่    
Microsoft Office Microsoft Office Online Server   ๔๔๖๒๑๖๙ การอัปเดตความปลอดภัย wacserver2019-kb4462169-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๖๓๓ บางที ไม่ใช่  
Microsoft Office Microsoft SharePoint Enterprise Server ๒๐๑๖   ๔๔๖๔๕๔๙ การอัปเดตความปลอดภัย sts2016-kb4464549-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๔๕๑๐ บางที ไม่ใช่  
Microsoft Office Microsoft SharePoint Foundation ๒๐๑๐ Service Pack 2   ๔๔๖๔๕๗๓ การอัปเดตความปลอดภัย wssloc2010-kb4464573-fullfile-x64-glb.exe   บางที    
Microsoft Office Microsoft SharePoint Foundation ๒๐๑๓ Service Pack 1   ๔๔๖๔๕๖๔ การอัปเดตความปลอดภัย sts2013-kb4464564-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๔๕๑๕ บางที    
Microsoft Office Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๙   ๔๔๖๔๕๕๖ การอัปเดตความปลอดภัย sts2019-kb4464556-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๔๕๑๘ บางที ไม่ใช่  
Microsoft Office Microsoft Word ๒๐๑๖ (๓๒รุ่นบิต)   ๔๔๖๔๕๓๖ การอัปเดตความปลอดภัย word2016-kb4464536-fullfile-x86-glb.exe ๔๔๖๑๕๔๓ บางที ใช่  
Microsoft Office Microsoft Word ๒๐๑๖ (๖๔รุ่นบิต)   ๔๔๖๔๕๓๖ การอัปเดตความปลอดภัย word2016-kb4464536-fullfile-x64-glb.exe ๔๔๖๑๕๔๓ บางที ใช่  
Microsoft Office Office ๓๖๕ ProPlus สำหรับระบบ๓๒บิต   คลิกเพื่อเรียกใช้ การอัปเดตความปลอดภัย ช่องทางการอัปเดต   ไม่ใช่    
Microsoft Office Office ๓๖๕ ProPlus สำหรับระบบ๖๔บิต   คลิกเพื่อเรียกใช้ การอัปเดตความปลอดภัย ช่องทางการอัปเดต   ไม่ใช่    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
SQL Server Microsoft SQL Server ๒๐๑๗สำหรับระบบที่ใช้ x64 (CU + GDR)   ๔๔๙๔๓๕๒ การอัปเดตความปลอดภัย SQLServer2017-KB4494352-x64.exe ๔๒๙๓๘๐๕ บางที    
SQL Server Microsoft SQL Server ๒๐๑๗สำหรับระบบที่ใช้ x64 (GDR)   ๔๔๙๔๓๕๑ การอัปเดตความปลอดภัย SQLServer2017-KB4494351-x64.exe ๔๒๙๓๘๐๓ บางที    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
Windows Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๙๙๑๕๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4498353-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๕ ใช่   ใช่
Windows Windows 10 สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๙๙๑๕๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499154-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๕ ใช่   ใช่
Windows Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๙๙๑๕๔ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499154-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๕ ใช่   ใช่
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๙๔๔๔๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494440-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๐ ใช่   ใช่
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๖๐๗สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๙๔๔๔๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494440-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๐ ใช่   ใช่
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๙๙๑๘๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499181-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๔ ใช่   ใช่
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๙๙๑๘๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499181-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๔ ใช่   ใช่
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๙๙๑๗๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499179-x86.msu ๔๔๙๓๔๔๑ ใช่   ใช่
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   ๔๔๙๙๑๗๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499179-arm64.msu ๔๔๙๓๔๔๑ ใช่   ใช่
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๗๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๙๙๑๗๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499179-x64.msu ๔๔๙๓๔๔๑ ใช่   ใช่
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๙๙๑๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499167-x86.msu ๔๔๙๓๔๖๔ ใช่   ใช่
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   ๔๔๙๙๑๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499167-arm64.msu ๔๔๙๓๔๖๔ ใช่   ใช่
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๙๙๑๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499167-x64.msu ๔๔๙๓๔๖๔ ใช่   ใช่
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๙๔๔๔๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494441-x86.msu ๔๔๙๓๕๐๙ ใช่   ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   ๔๔๙๔๔๔๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494441-arm64.msu ๔๔๙๓๕๐๙ ใช่   ใช่
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๘๐๙สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๙๔๔๔๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494441-x64.msu ๔๔๙๓๕๐๙ ใช่   ใช่
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๙๐๓สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๙๗๙๓๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497936-x86.msu   ใช่    
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๙๐๓สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   ๔๔๙๗๙๓๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497936-arm.msu   ใช่    
Windows Windows 10 เวอร์ชัน๑๙๐๓สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๙๗๙๓๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497936-x64.msu   ใช่    
Windows Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1   ๔๔๙๙๑๖๔ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4499164-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๒ ใช่   ใช่
Windows Windows 7 สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 1   ๔๔๙๙๑๗๕ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4499175-x86.msu   ใช่   ใช่
Windows Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1   ๔๔๙๙๑๖๔ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4499164-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๒ ใช่   ใช่
Windows Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1   ๔๔๙๙๑๗๕ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4499175-x64.msu   ใช่   ใช่
Windows Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๙๙๑๕๑ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4499151-x86.msu ๔๔๙๓๔๔๖ ใช่   ใช่
Windows Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต   ๔๔๙๙๑๖๕ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4499165-x86.msu   ใช่   ใช่
Windows Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๙๙๑๕๑ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4499151-x64.msu ๔๔๙๓๔๔๖ ใช่   ใช่
Windows Windows ๘.๑สำหรับระบบที่ใช้ x64   ๔๔๙๙๑๖๕ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4499165-x64.msu   ใช่   ใช่
Windows Windows RT 8.1   ๔๔๙๙๑๕๑ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4499151-arm.msu ๔๔๙๓๔๔๖ ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2   ๔๔๗๔๔๑๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows6.0-KB4474419-x86.msu   ใช่    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2   ๔๔๙๙๑๔๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4499149-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๑ ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2   ๔๔๙๙๑๘๐ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4499180-x86.msu   ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๗๔๔๑๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows6.0-KB4474419-x86.msu   ใช่    
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๙๙๑๔๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4499149-x86.msu ๔๔๙๓๔๗๑ ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๙๙๑๘๐ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4499180-x86.msu   ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2   ๔๔๗๔๔๑๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows6.0-KB4474419-ia64.msu   ใช่    
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2   ๔๔๙๙๑๔๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4499149-ia64.msu ๔๔๙๓๔๗๑ ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2   ๔๔๙๙๑๘๐ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4499180-ia64.msu   ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2   ๔๔๗๔๔๑๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows6.0-KB4474419-x64.msu   ใช่    
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2   ๔๔๙๙๑๔๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4499149-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๑ ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2   ๔๔๙๙๑๘๐ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4499180-x64.msu   ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๗๔๔๑๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows6.0-KB4474419-x64.msu   ใช่    
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๙๙๑๔๙ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4499149-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๑ ใช่   ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
Windows Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๙๙๑๘๐ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4499180-x64.msu   ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 1   ๔๔๙๙๑๖๔ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4499164-ia64.msu ๔๔๙๓๔๗๒ ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 1   ๔๔๙๙๑๗๕ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4499175-ia64.msu   ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1   ๔๔๙๙๑๖๔ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4499164-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๒ ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1   ๔๔๙๙๑๗๕ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4499175-x64.msu   ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๙๙๑๖๔ ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4499164-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๒ ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๙๙๑๗๕ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4499175-x64.msu   ใช่   ใช่
Windows Windows Server 2012   ๔๔๙๙๑๕๘ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4499158-x64.msu   ใช่   ใช่
Windows Windows Server 2012   ๔๔๙๙๑๗๑ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4499171-x64.msu ๔๔๙๓๔๕๑ ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๙๙๑๕๘ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4499158-x64.msu   ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๑๒ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๙๙๑๗๑ ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4499171-x64.msu ๔๔๙๓๔๕๑ ใช่   ใช่
Windows Windows Server 2012 R2   ๔๔๙๙๑๕๑ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4499151-x64.msu ๔๔๙๓๔๔๖ ใช่   ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
Windows Windows Server 2012 R2   ๔๔๙๙๑๖๕ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4499165-x64.msu   ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๙๙๑๕๑ ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4499151-x64.msu ๔๔๙๓๔๔๖ ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๑๒ R2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๙๙๑๖๕ ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4499165-x64.msu   ใช่   ใช่
Windows Windows Server 2016   ๔๔๙๔๔๔๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494440-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๐ ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๑๖ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๙๔๔๔๐ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494440-x64.msu ๔๔๙๓๔๗๐ ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๑๙   ๔๔๙๔๔๔๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494441-x64.msu ๔๔๙๓๕๐๙ ใช่   ใช่
Windows Windows Server ๒๐๑๙ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๙๔๔๔๑ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4494441-x64.msu ๔๔๙๓๕๐๙ ใช่   ใช่
Windows Windows Server, เวอร์ชัน๑๗๐๙ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๙๙๑๗๙ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499179-x64.msu ๔๔๙๓๔๔๑ ใช่   ใช่
Windows Windows Server, เวอร์ชัน๑๘๐๓ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๙๙๑๖๗ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4499167-x64.msu ๔๔๙๓๔๖๔ ใช่   ใช่
Windows Windows Server, เวอร์ชัน๑๙๐๓ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   ๔๔๙๗๙๓๖ การอัปเดตความปลอดภัย Windows10.0-KB4497936-x64.msu   ใช่    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ติดตั้งบน KBNumber ชนิดแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบ Uninstallable ปัญหาที่ทราบแล้ว
Dynamics ๓๖๕

CRM ๒๐๑๕ (ภายในองค์กร) เวอร์ชัน๗.๐

 

๔๔๙๙๓๘๖

การอัปเดตความปลอดภัย CRM2015-Server-KB4499386-ENU-Amd64.exe   บางที    
Dynamics ๓๖๕ Dynamics ๓๖๕ (ภายในองค์กร) เวอร์ชัน๘.๒   ๔๔๙๔๔๑๒ การอัปเดตความปลอดภัย CRM2016-Client-KB4494412-ENU-Amd64.exe   บางที    
Dynamics ๓๖๕ Dynamics ๓๖๕ (ภายในองค์กร) เวอร์ชัน๘.๒   ๔๔๙๔๔๑๒ การอัปเดตความปลอดภัย CRM2016-Client-KB4494412-ENU-I386.exe   บางที    
Dynamics ๓๖๕ Dynamics ๓๖๕ (ภายในองค์กร) เวอร์ชัน๘.๒   ๔๔๙๔๔๑๒ การอัปเดตความปลอดภัย CRM2016-Mui-KB4494412-ENU-Amd64.exe   บางที    
Dynamics ๓๖๕ Dynamics ๓๖๕ (ภายในองค์กร) เวอร์ชัน๘.๒   ๔๔๙๔๔๑๒ การอัปเดตความปลอดภัย CRM2016-Mui-KB4494412-ENU-I386.exe   บางที    
Dynamics ๓๖๕ Dynamics ๓๖๕ (ภายในองค์กร) เวอร์ชัน๘.๒   ๔๔๙๔๔๑๒ การอัปเดตความปลอดภัย CRM2016-Router-KB4494412-ENU-Amd64.exe   บางที    
Dynamics ๓๖๕ Dynamics ๓๖๕ (ภายในองค์กร) เวอร์ชัน๘.๒   ๔๔๙๔๔๑๒ การอัปเดตความปลอดภัย CRM2016-Router-KB4494412-ENU-I386.exe   บางที    
Dynamics ๓๖๕ Dynamics ๓๖๕ (ภายในองค์กร) เวอร์ชัน๘.๒   ๔๔๙๔๔๑๒ การอัปเดตความปลอดภัย CRM2016-Server-KB4494412-ENU-Amd64.exe   บางที    
Dynamics ๓๖๕ Dynamics ๓๖๕ (ภายในองค์กร) เวอร์ชัน๘.๒   ๔๔๙๔๔๑๒ การอัปเดตความปลอดภัย CRM2016-Srs-KB4494412-ENU-Amd64.exe   บางที    
Dynamics ๓๖๕ Dynamics ๓๖๕ (ภายในองค์กร) เวอร์ชัน๘.๒   ๔๔๙๔๔๑๒ การอัปเดตความปลอดภัย CRM2016-Tools-KB4494412-ENU-amd64.exe   บางที    
Dynamics ๓๖๕ Dynamics ๓๖๕ (ภายในองค์กร) เวอร์ชัน๙.๐   ๔๔๙๘๓๖๓ การอัปเดตความปลอดภัย CRM9.0-Server-KB4498363-ENU-Amd64.exe   บางที    
Dynamics ๓๖๕ Dynamics ๓๖๕ (ภายในองค์กร) เวอร์ชัน๙.๐   ๔๔๙๘๓๖๓ การอัปเดตความปลอดภัย CRM9.0-Srs-KB4498363-ENU-Amd64.exe   บางที    
Dynamics ๓๖๕ Dynamics ๓๖๕ (ภายในองค์กร) เวอร์ชัน๙.๐   ๔๔๙๘๓๖๓ การอัปเดตความปลอดภัย CRM9.0-Tools-KB4498363-ENU-amd64.exe   บางที