ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย: 9 กรกฎาคม 2019

นำไปใช้กับ: Windows

ตารางการปรับใช้นำออกใช้


ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4507434 IE สะสม Windows8-RT-KB4507434-x64.msu 4503259 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4507462 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4507462-x64.msu 4503285 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4507458 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507458-x86.msu 4503291 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507458 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507458-x64.msu 4503291 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4507460 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507460-x86.msu 4503267 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507460 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507460-x64.msu 4503267 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4507450 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507450-x86.msu 4503279 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507450 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507450-x64.msu 4503279 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4507455 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507455-x86.msu 4503284 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 4507455 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507455-arm64.msu 4503284 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507455 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507455-x64.msu 4503284 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4507435 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507435-x86.msu 4503286 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 4507435 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507435-arm64.msu 4503286 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507435 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507435-x64.msu 4503286 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4507469 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507469-x86.msu 4503327 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 4507469 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507469-arm64.msu 4503327 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507469 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507469-x64.msu 4503327 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1903 สำหรับระบบ 32 บิต 4507453 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507453-x86.msu 4503293 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1903 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 4507453 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507453-arm64.msu 4503293 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 รุ่น Windows 10 1903 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507453 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507453-x64.msu 4503293 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4507434 IE สะสม IE11-Windows6.1-KB4507434-X86.msu 4503259 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4507449 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4507449-x86.msu 4503292 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4507434 IE สะสม IE11-Windows6.1-KB4507434-X64.msu 4503259 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4507449 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4507449-x64.msu 4503292 ใช่   ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4507434 IE สะสม Windows8.1-KB4507434-x86.msu 4503259 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4507448 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4507448-x86.msu 4503276 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507434 IE สะสม Windows8.1-KB4507434-x64.msu 4503259 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507448 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4507448-x64.msu 4503276 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows RT 8.1 4507448 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4507448-arm.msu 4503276 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4507434 IE สะสม IE11-Windows6.1-KB4507434-X64.msu 4503259 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4507449 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4507449-x64.msu 4503292 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2012 4507434 IE สะสม Windows8.1-KB4507434-x64.msu 4503259 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4507434 IE สะสม Windows8.1-KB4507434-x64.msu 4503259 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4507448 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4507448-x64.msu 4503276 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 Windows Server 2016 4507460 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507460-x64.msu 4503267 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 เซิร์ฟเวอร์ Windows 2019 4507469 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507469-x64.msu 4503327 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4507434 IE สะสม IE9-Windows6.0-KB4507434-X86.msu 4503259 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4507452 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4507452-x86.msu 4503273 ใช่    
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4507434 IE สะสม IE9-Windows6.0-KB4507434-X64.msu 4503259 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ Internet Explorer 9 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4507452 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4507452-x64.msu 4503273 ใช่    
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4507458 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507458-x86.msu 4503291 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507458 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507458-x64.msu 4503291 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4507460 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507460-x86.msu 4503267 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507460 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507460-x64.msu 4503267 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4507450 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507450-x86.msu 4503279 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507450 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507450-x64.msu 4503279 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4507455 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507455-x86.msu 4503284 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 4507455 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507455-arm64.msu 4503284 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507455 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507455-x64.msu 4503284 ใช่   ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4507435 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507435-x86.msu 4503286 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 4507435 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507435-arm64.msu 4503286 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507435 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507435-x64.msu 4503286 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4507469 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507469-x86.msu 4503327 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 4507469 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507469-arm64.msu 4503327 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507469 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507469-x64.msu 4503327 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1903 สำหรับระบบ 32 บิต 4507453 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507453-x86.msu 4503293 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1903 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64 4507453 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507453-arm64.msu 4503293 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft รุ่น Windows 10 1903 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507453 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507453-x64.msu 4503293 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft Windows Server 2016 4507460 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507460-x64.msu 4503267 ใช่   ใช่
เบราว์เซอร์ ขอบของ Microsoft เซิร์ฟเวอร์ Windows 2019 4507469 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507469-x64.msu 4503327 ใช่   ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา หลักการ ASP.NET 2.1   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย หลักการ ASP.NET 2.1 CVE-2019-1075   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา หลักการ ASP.NET 2.2   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย หลักการ ASP.NET 2.2 CVE-2019-1075   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา เซิร์ฟเวอร์ DevOps azure 2019.0.1   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Azure DevOps 2019   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ขอบ IoT azure   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ขอบ azure IOT   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ChakraCore   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Github เปิดแหล่งที่มา   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4507414 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4506975-x86.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4507423 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4507003-x86.msu 4499409 4503868 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 4507414 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4506975-ia64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 4507423 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4507003-ia64.msu 4499409 4503868 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4507414 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4506975-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4507423 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4507003-x64.msu 4499409 4503868 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4507414 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4506975-x86.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4507423 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4507003-x86.msu 4499409 4503868 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 4507414 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4506975-ia64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2 4507423 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4507003-ia64.msu 4499409 4503868 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4507414 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4506975-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack ที่ 2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4507423 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4507003-x64.msu 4499409 4503868 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4507458 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507458-x86.msu 4503291 ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507458 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507458-x64.msu 4503291 ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4507460 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507460-x86.msu 4503267 ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507460 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507460-x64.msu 4503267 ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4507450 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507450-x86.msu 4503279 ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507450 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507450-x64.msu 4503279 ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4507455 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507455-x86.msu 4503284 ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507455 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507455-x64.msu 4503284 ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4507435 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507435-x86.msu 4503286 ใช่   ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507435 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507435-x64.msu 4503286 ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4507413 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4506977-x86.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4507422 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4507005-x86.msu 4499408 4503867 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507413 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4506977-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507422 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4507005-x64.msu 4499408 4503867 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 4507412 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4506974-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 4507421 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4507002-x64.msu 4499407 4503866 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507412 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4506974-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507421 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4507002-x64.msu 4499407 4503866 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 4507413 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4506977-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 4507422 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4507005-x64.msu 4499408 4503867 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507413 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4506977-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507422 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4507005-x64.msu 4499408 4503867 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server 2016 4507460 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507460-x64.msu 4503267 ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 เซิร์ฟเวอร์ Windows 2016 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507460 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507460-x64.msu 4503267 ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 Windows Server รุ่นปี 1803 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก) 4507435 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507435-x64.msu 4503286 ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4507419 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506998-x86.msu 4486553 4499405 4503864 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507419 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506998-x64.msu 4486553 4499405 4503864 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 เซิร์ฟเวอร์ Windows 2019 4507419 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506998-x64.msu 4486553 4499405 4503864 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 เซิร์ฟเวอร์ Windows 2019 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507419 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506998-x64.msu 4486553 4499405 4503864 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 และ 4.8 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4507419 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506990-x86.msu 4486553 4499405 4503864 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 และ 4.8 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507419 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506990-x64.msu 4486553 4499405 4503864 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 และ 4.8 รุ่น Windows 10 1903 สำหรับระบบ 32 บิต 4506991 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506991-x86.msu 4495620 4502584 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 และ 4.8 รุ่น Windows 10 1903 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4506991 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506991-x64.msu 4495620 4502584 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 และ 4.8 เซิร์ฟเวอร์ Windows 2019 4507419 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506990-x64.msu 4486553 4499405 4503864 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 และ 4.8 เซิร์ฟเวอร์ Windows 2019 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507419 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506990-x64.msu 4486553 4499405 4503864 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5 และ 4.8 Windows Server รุ่น 1903 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4506991 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506991-x64.msu 4495620 4502584 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4507411 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4506976-x86.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4507420 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4507004-x86.msu 4499406 4503865 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4507411 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4506976-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4507420 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4507004-x64.msu 4499406 4503865 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 1 4507411 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4506976-ia64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 1 4507420 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4507004-ia64.msu 4499406 4503865 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4507411 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4506976-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4507420 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4507004-x64.msu 4499406 4503865 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507411 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4506976-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507420 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4507004-x64.msu 4499406 4503865 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4507411 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4506966-x86.exe   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4507420 ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4507001-x86.exe 4503865 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4507411 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4506966-x64.exe   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4507420 ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4507001-x64.exe 4503865 บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4507413 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4506964-x86.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4507422 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4506999-x86.msu 4499408 4503867 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507413 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4506964-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507422 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4506999-x64.msu 4499408 4503867 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows RT 8.1 4507422 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4506999-arm.msu 4499408 4503867 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4507414 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4506966-x86.exe   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4507423 ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4507001-x86.exe 4489489 4499409 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4507414 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4506966-x64.exe   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4507423 ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4507001-x64.exe 4489489 4499409 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4507411 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4506966-x64.exe   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4507420 ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4507001-x64.exe 4503865 บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507411 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP45-KB4506966-x64.exe   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507420 ค่าสะสมรายเดือน NDP45-KB4507001-x64.exe 4503865 บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 4507412 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4506965-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 4507421 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4507000-x64.msu 4499407 4503866 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507412 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4506965-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507421 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4507000-x64.msu 4499407 4503866 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 4507413 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4506964-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 4507422 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4506999-x64.msu 4499408 4503867 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507413 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4506964-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507422 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4506999-x64.msu 4499408 4503867 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4507414 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP47-KB4506963-x86.exe   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6 Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2 4507423 ค่าสะสมรายเดือน NDP47-KB4506997-x86.exe 4489489 4499409 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4507414 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP47-KB4506963-x64.exe   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6 Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 4507423 ค่าสะสมรายเดือน NDP47-KB4506997-x64.exe 4489489 4499409 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2 Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต 4507458 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507458-x86.msu 4503291 ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2 Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507458 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507458-x64.msu 4503291 ใช่   ใช่
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4507411 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP47-KB4506963-x86.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4507420 ค่าสะสมรายเดือน NDP47-KB4506997-x86.exe   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4507411 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP47-KB4506963-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4507420 ค่าสะสมรายเดือน NDP47-KB4506997-x64.exe   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4507413 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4506962-x86.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4507422 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4506999-x86.msu 4499408 4503867 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507413 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4506962-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507422 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4506996-x64.msu 4499408 4503867 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows RT 8.1 4507422 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4506996-arm.msu 4499408 4503867 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4507411 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP47-KB4506963-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4507420 ค่าสะสมรายเดือน NDP47-KB4506997-x64.exe   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507411 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP47-KB4506963-x64.exe   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507420 ค่าสะสมรายเดือน NDP47-KB4506997-x64.exe   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 4507412 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4506961-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 4507421 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4506995-x86.msu 4499407 4503866 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507412 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4506961-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507421 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4506995-x86.msu 4499407 4503866 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 4507413 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4506962-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 4507422 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4506996-x64.msu 4499408 4503867 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507413 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4506962-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507422 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4506996-x64.msu 4499408 4503867 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต 4506986 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506986-x86.msu 4495610 4502560 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4506986 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506986-x64.msu 4495610 4502560 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต 4506987 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506987-x86.msu 4495611 4502561 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4506986 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506986-x64.msu 4495610 4502560 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต 4506988 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506988-x86.msu 4495613 4502562 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4506986 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506986-x64.msu 4495610 4502560 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต 4506989 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506989-x86.msu 4495616 4502563 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4506989 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506989-x64.msu 4495616 4502563 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4507411 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP48-KB4506956-x86.exe   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1 4507420 ค่าสะสมรายเดือน NDP48-KB4506994-x86.exe 4499406 4503865 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4507411 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP48-KB4506956-x64.exe   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4507420 ค่าสะสมรายเดือน NDP48-KB4506994-x64.exe 4499406 4503865 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4507413 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4506955-x86.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต 4507422 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4506993-x86.msu 4499408 4503867 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507413 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4506955-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 4507422 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4506993-x64.msu 4499408 4503867 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows RT 8.1 4507422 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4506993-arm.msu 4499408 4503867 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4507411 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP48-KB4506956-x64.exe   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 4507420 ค่าสะสมรายเดือน NDP48-KB4506994-x64.exe 4499406 4503865 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507411 ความปลอดภัยเท่านั้น NDP48-KB4506956-x64.exe   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507420 ค่าสะสมรายเดือน NDP48-KB4506994-x64.exe 4499406 4503865 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows Server 2012 4507412 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4506954-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows Server 2012 4507421 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4506992-x64.msu 4499407 4503866 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507412 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4506954-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507421 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4506992-x64.msu 4499407 4503866 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows Server 2012 R2 4507413 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4506955-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows Server 2012 R2 4507422 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4506993-x64.msu 4499408 4503867 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507413 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4506955-x64.msu   บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4507422 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4506993-x64.msu 4499408 4503867 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows Server 2016 4506986 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506986-x64.msu 4495610 4502560 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 เซิร์ฟเวอร์ Windows 2016 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก) 4506986 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506986-x64.msu 4495610 4502560 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft .NET Framework 4.8 Windows Server รุ่นปี 1803 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก) 4506989 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4506989-x64.msu 4495616 4502563 บางที การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้สามารถเอาออกได้ โดยการเลือกมุมมองที่ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงในแผงควบคุมลักษณะการทำงานโปรแกรมและ  
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack ที่ 1   4506161 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 4506161 - 2010 Studio ภาพ   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา การปรับปรุง Microsoft Visual Studio 2012 5   4506162 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 4506162 - U5 2012 Studio ภาพ   บางที    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา การปรับปรุง Microsoft Visual Studio 2013 5   4506163 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 4506163 - U5 2013 Studio ภาพ   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา การปรับปรุง Microsoft Visual Studio 2015 3   4506164 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 4506164 - U3 2015 Studio ภาพ   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft Visual Studio 2017   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Visual Studio 2017   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft Visual Studio 2017 รุ่น 15.9   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย V15.9 2017 สตูดิโอภาพ   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft Visual Studio 2019 รุ่น 16.0   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Visual Studio 2019 v16.0   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft Visual Studio 2019 รุ่น 16.1   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย V16.1 Studio visual 2019   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Microsoft.IdentityModel 7.0.0   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Microsoft.IdentityModel   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ทีม Foundation Server 2010 SP1   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย TFS Server 2010 SP1   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ปรับปรุง Team Foundation Server 2012 4   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์ TFS 2012-4   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ทีม Foundation Server 2013 การอัพเด 5   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์ TFS 2013-5   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ทีม Foundation Server 2015 ปรับปรุง 4.2   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์ TFS 2015 4.2   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ทีม Foundation Server 2017 ปรับปรุง 3.1   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์ TFS 2017 3.1   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ทีม Foundation Server 2018 ปรับปรุง 1.2   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์ TFS 2018 1.2   บางที    
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ทีม Foundation Server 2018 ปรับปรุง 3.2   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์ TFS 2018 3.2   บางที    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack ที่ 3   4509410 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Exchange2010-RU29-KB4509410-x64 4503028 บางที   ใช่
เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft Exchange Server 2013 สะสมปรับปรุง 23   4509409 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Exchange2013-CU23-KB4509409-x64   บางที   ใช่
เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft Exchange Server 2016 ปรับปรุงสะสม 12   4509409 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Exchange2016-CU12-KB4509409-x64 4503027 บางที   ใช่
เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft Exchange Server 2016 ปรับปรุงสะสม 13   4509409 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Exchange2016-CU13-KB4509409-x64   บางที   ใช่
เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft Exchange Server 2019 ปรับปรุงสะสม 1   4509408 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แลกเปลี่ยน 2019-CU1-KB4509408-x64 4503027 บางที   ใช่
เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft Exchange Server 2019 ปรับปรุงสะสม 2   4509408 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Exchange2019-CU2-KB4509408-x64 4503027 บางที   ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
Microsoft Office Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต)   4464572 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2010-kb4464572-fullfile-x86-glb.exe 4462230 บางที    
Microsoft Office Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต)   4464572 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2010-kb4464572-fullfile-x64-glb.exe 4462230 บางที    
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1   4464565 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2013-kb4464565-fullfile-RT 4462209 บางที    
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (รุ่น 32 บิต)   4464565 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2013-kb4464565-fullfile-x86-glb.exe 4462209 บางที ใช่  
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (รุ่น 64 บิต)   4464565 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2013-kb4464565-fullfile-x64-glb.exe 4462209 บางที ใช่  
Microsoft Office Excel Microsoft 2016 (32 บิต)   4475513 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2016-kb4475513-fullfile-x86-glb.exe 4462236 บางที ใช่  
Microsoft Office Excel Microsoft 2016 (64 บิต)   4475513 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย excel2016-kb4475513-fullfile-x64-glb.exe 4462236 บางที ใช่  
Microsoft Office Microsoft Lync 2013 Service Pack 1 (32 บิต)   4475519 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย lync2013-kb4475519-fullfile-x86-glb.exe 4461487 บางที    
Microsoft Office Microsoft Lync 2013 Service Pack 1 (64 บิต)   4475519 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย lync2013-kb4475519-fullfile-x64-glb.exe 4461487 บางที    
Microsoft Office Microsoft Lync Basic 2013 Service Pack 1 (32 บิต)   4475519 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย lync2013-kb4475519-fullfile-x86-glb.exe 4461487 บางที    
Microsoft Office Microsoft Lync Basic 2013 Service Pack 1 (64 บิต)   4475519 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย lync2013-kb4475519-fullfile-x64-glb.exe 4461487 บางที    
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต)   4462224 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย graph2010-kb4462224-fullfile-x86-glb.exe 4462177 บางที    
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต)   4462224 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย graph2010-kb4462224-fullfile-x64-glb.exe 4462177 บางที    
Microsoft Office Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1   4018375 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย osfclient2013-kb4018375-fullfile-RT 3039782 บางที    
Microsoft Office Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1   4464543 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย graph2013-kb4464543-fullfile-RT 4022237 บางที    
Microsoft Office Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1   4464558 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย mso2013-kb4464558-fullfile-RT 4464504 บางที    
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (รุ่น 32 บิต)   4018375 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย osfclient2013-kb4018375-fullfile-x86-glb.exe 3039782 บางที ใช่  
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (รุ่น 32 บิต)   4464543 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย graph2013-kb4464543-fullfile-x86-glb.exe 4022237 บางที ใช่  
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (รุ่น 32 บิต)   4464558 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย mso2013-kb4464558-fullfile-x86-glb.exe 4464504 บางที ใช่  
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (รุ่น 64 บิต)   4018375 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย osfclient2013-kb4018375-fullfile-x64-glb.exe 3039782 บางที ใช่  
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (รุ่น 64 บิต)   4464543 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย graph2013-kb4464543-fullfile-x64-glb.exe 4022237 บางที ใช่  
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (รุ่น 64 บิต)   4464558 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย mso2013-kb4464558-fullfile-x64-glb.exe 4464504 บางที ใช่  
Microsoft Office 2016 Office Microsoft (32 บิต)   4461539 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย graph2016-kb4461539-fullfile-x86-glb.exe 4022232 บางที ใช่  
Microsoft Office 2016 Office Microsoft (32 บิต)   4464534 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย osfclient2016-kb4464534-fullfile-x86-glb.exe   บางที ใช่  
Microsoft Office 2016 Office Microsoft (32 บิต)   4475514 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย msodll99l2016-kb4475514-fullfile-x86-glb.exe 4011622 บางที ใช่  
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
Microsoft Office 2016 Office Microsoft (64 บิต)   4461539 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย graph2016-kb4461539-fullfile-x64-glb.exe 4022232 บางที ใช่  
Microsoft Office 2016 Office Microsoft (64 บิต)   4464534 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย osfclient2016-kb4464534-fullfile-x64-glb.exe   บางที ใช่  
Microsoft Office 2016 Office Microsoft (64 บิต)   4475514 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย msodll99l2016-kb4475514-fullfile-x64-glb.exe 4011622 บางที ใช่  
Microsoft Office 2019 Office Microsoft สำหรับรุ่น 32 บิต   คลิกเพื่อรัน ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ช่องทางในการปรับปรุง   ไม่ใช่    
Microsoft Office 2019 Office Microsoft สำหรับรุ่น 64 บิต   คลิกเพื่อรัน ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ช่องทางในการปรับปรุง   ไม่ใช่    
Microsoft Office Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต)   4475509 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย outlookloc2010-kb4475509-fullfile-x86-glb.exe 4461623 บางที    
Microsoft Office Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต)   4475509 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย outlookloc2010-kb4475509-fullfile-x64-glb.exe 4461623 บางที    
Microsoft Office Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (รุ่น 32 บิต)   4464592 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย outlook2013-kb4464592-fullfile-x86-glb.exe 4461595 บางที ใช่  
Microsoft Office Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (รุ่น 64 บิต)   4464592 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย outlook2013-kb4464592-fullfile-x64-glb.exe 4461595 บางที ใช่  
Microsoft Office 2016 Outlook Microsoft (32 บิต)   4475517 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย outlook2016-kb4475517-fullfile-x86-glb.exe 4461601 บางที ใช่  
Microsoft Office 2016 Outlook Microsoft (64 บิต)   4475517 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย outlook2016-kb4475517-fullfile-x64-glb.exe 4461601 บางที ใช่  
Microsoft Office Microsoft Outlook สำหรับ Android   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Outlook สำหรับ Android   บางที    
Microsoft Office Service Pack 2013 เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft SharePoint องค์กร 1   4475522 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย coreserverloc2013-kb4475522-fullfile-x64-glb.exe 4464597 บางที ไม่ใช่  
Microsoft Office เซิร์ฟเวอร์ Microsoft SharePoint องค์กร 2016   4475520 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย sts2016-kb4475520-fullfile-x64-glb.exe 4464594 บางที ไม่ใช่  
Microsoft Office Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2   4475510 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย wssloc2010-kb4475510-fullfile-x64-glb.exe 4464573 บางที    
Microsoft Office Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1   4475527 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย sts2013-kb4475527-fullfile-x64-glb.exe 4464602 บางที ไม่ใช่  
Microsoft Office 2019 เซิร์ฟเวอร์ SharePoint ของ Microsoft   4475529 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย sts2019-kb4475529-fullfile-x64-glb.exe 4475512 บางที ไม่ใช่  
Microsoft Office ทีมงานของ Microsoft   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ทีมงานของ Microsoft   ใช่    
Microsoft Office Office 365 ProPlus สำหรับระบบ 32 บิต   คลิกเพื่อรัน ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ช่องทางในการปรับปรุง   ไม่ใช่    
Microsoft Office Office 365 ProPlus สำหรับระบบ 64 บิต   คลิกเพื่อรัน ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ช่องทางในการปรับปรุง   ไม่ใช่    
Microsoft Office Skype สำหรับธุรกิจ 2016 (32 บิต)   4475545 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย lync2016-kb4475545-fullfile-x86-glb.exe 4461473 บางที    
Microsoft Office Skype สำหรับธุรกิจ 2016 (64 บิต)   4475545 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย lync2016-kb4475545-fullfile-x64-glb.exe 4461473 บางที    
Microsoft Office Skype สำหรับ Basic 2016 ธุรกิจ (32 บิต)   4475545 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย lync2016-kb4475545-fullfile-x86-glb.exe 4461473 บางที    
Microsoft Office Skype สำหรับ Basic 2016 ธุรกิจ (64 บิต)   4475545 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย lync2016-kb4475545-fullfile-x64-glb.exe 4461473 บางที    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
เซิร์ฟเวอร์ SQL Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 สำหรับระบบ 32 บิต (ตั + GDR)   4505419 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย SQLServer2014-KB4505419-x86.exe   บางที    
เซิร์ฟเวอร์ SQL Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 สำหรับระบบ 32 บิต (GDR)   4505217 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย SQLServer2014-KB4505217-x86.exe 4057120 บางที    
เซิร์ฟเวอร์ SQL Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 สำหรับระบบใช้ x64 (ตั + GDR)   4505419 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย SQLServer2014-KB4505419-x64.exe   บางที    
เซิร์ฟเวอร์ SQL Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 สำหรับระบบใช้ x64 (GDR)   4505217 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย SQLServer2014-KB4505217-x64.exe 4057120 บางที    
เซิร์ฟเวอร์ SQL Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 สำหรับระบบ 32 บิต (ตั + GDR)   4505422 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย SQLServer2014-KB4505422-x86.exe   บางที    
เซิร์ฟเวอร์ SQL Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 สำหรับระบบ 32 บิต (GDR)   4505218 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย SQLServer2014-KB4505218-x86.exe   บางที    
เซิร์ฟเวอร์ SQL Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 สำหรับระบบใช้ x64 (ตั + GDR)   4505422 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย SQLServer2014-KB4505422-x64.exe   บางที    
เซิร์ฟเวอร์ SQL Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 สำหรับระบบใช้ x64 (GDR)   4505218 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย SQLServer2014-KB4505218-x64.exe   บางที    
เซิร์ฟเวอร์ SQL Microsoft SQL Server 2016 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 (ตั + GDR)   4505221 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย SQLServer2016-KB4505221 -x64.exe   บางที    
เซิร์ฟเวอร์ SQL Microsoft SQL Server 2016 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1 (GDR)   4505219 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย SQLServer2016-KB4505219-x64.exe 4293808 บางที    
เซิร์ฟเวอร์ SQL Microsoft SQL Server 2016 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 (ตั + GDR)   4505222 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย SQLServer2016-KB4505222 -x64.exe   บางที    
เซิร์ฟเวอร์ SQL Microsoft SQL Server 2016 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2 (GDR)   4505220 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย SQLServer2016-KB4505220-x64.exe 4293802 บางที    
เซิร์ฟเวอร์ SQL Microsoft SQL Server 2017 สำหรับระบบใช้ x64 (ตั + GDR)   4505225 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย SQLServer2017-KB4505225-x64.exe   บางที    
เซิร์ฟเวอร์ SQL Microsoft SQL Server 2017 สำหรับระบบใช้ x64 (GDR)   4505224 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย SQLServer2017-KB4505224-x64.exe 4494351 บางที    
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
Windows จดหมายและปฏิทิน   บันทึกย่อประจำรุ่น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย จดหมายและปฏิทิน App   บางที    
Windows Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต   4507458 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507458-x86.msu 4503291 ใช่   ใช่
Windows Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4507458 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507458-x64.msu 4503291 ใช่   ใช่
Windows รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบ 32 บิต   4507460 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507460-x86.msu 4503267 ใช่   ใช่
Windows รุ่น Windows 10 1607 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4507460 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507460-x64.msu 4503267 ใช่   ใช่
Windows รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบ 32 บิต   4507450 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507450-x86.msu 4503279 ใช่   ใช่
Windows รุ่น Windows 10 1703 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4507450 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507450-x64.msu 4503279 ใช่   ใช่
Windows Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบ 32 บิต   4507455 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507455-x86.msu 4503284 ใช่   ใช่
Windows Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   4507455 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507455-arm64.msu 4503284 ใช่   ใช่
Windows Windows 10 รุ่น 1709 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4507455 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507455-x64.msu 4503284 ใช่   ใช่
Windows รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบ 32 บิต   4507435 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507435-x86.msu 4503286 ใช่   ใช่
Windows รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   4507435 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507435-arm64.msu 4503286 ใช่   ใช่
Windows รุ่น Windows 10 ปี 1803 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4507435 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507435-x64.msu 4503286 ใช่   ใช่
Windows 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบ 32 บิต   4507469 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507469-x86.msu 4503327 ใช่   ใช่
Windows 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   4507469 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507469-arm64.msu 4503327 ใช่   ใช่
Windows 1809 รุ่น Windows 10 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4507469 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507469-x64.msu 4503327 ใช่   ใช่
Windows รุ่น Windows 10 1903 สำหรับระบบ 32 บิต   4507453 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507453-x86.msu 4503293 ใช่   ใช่
Windows รุ่น Windows 10 1903 สำหรับระบบที่ใช้ ARM64   4507453 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507453-arm64.msu 4503293 ใช่   ใช่
Windows รุ่น Windows 10 1903 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4507453 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507453-x64.msu 4503293 ใช่   ใช่
Windows Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1   4507449 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4507449-x86.msu 4503292 ใช่   ใช่
Windows Windows 7 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 1   4507456 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4507456-x86.msu   ใช่    
Windows Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1   4507449 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4507449-x64.msu 4503292 ใช่   ใช่
Windows Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1   4507456 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4507456-x64.msu   ใช่    
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต   4507448 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4507448-x86.msu 4503276 ใช่   ใช่
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบ 32 บิต   4507457 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4507457-x86.msu   ใช่   ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4507448 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4507448-x64.msu 4503276 ใช่   ใช่
Windows Windows 8.1 สำหรับระบบที่ใช้ x64   4507457 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4507457-x64.msu   ใช่   ใช่
Windows Windows RT 8.1   4507448 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4507448-arm.msu 4503276 ใช่   ใช่
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2   4507452 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4507452-x86.msu 4503273 ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตการ Service Pack 2   4507461 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4507461-x86.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับ 32 บิตระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4507452 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4507452-x86.msu 4503273 ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับ 32 บิตระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4507461 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4507461-x86.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2   4507452 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4507452-ia64.msu 4503273 ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 2   4507461 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4507461-ia64.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2   4507452 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4507452-x64.msu 4503273 ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 2   4507461 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4507461-x64.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4507452 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.0-KB4507452-x64.msu 4503273 ใช่    
Windows Windows Server 2008 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4507461 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.0-KB4507461-x64.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 1   4507449 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4507449-ia64.msu 4503292 ใช่   ใช่
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium การ Service Pack 1   4507456 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4507456-ia64.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1   4507449 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4507449-x64.msu 4503292 ใช่   ใช่
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 การ Service Pack 1   4507456 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4507456-x64.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4507449 ค่าสะสมรายเดือน Windows6.1-KB4507449-x64.msu 4503292 ใช่   ใช่
Windows Windows Server 2008 R2 สำหรับใช้ x64 ระบบ Service Pack 1 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4507456 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows6.1-KB4507456-x64.msu   ใช่    
Windows Windows Server 2012   4507462 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4507462-x64.msu 4503285 ใช่   ใช่
Windows Windows Server 2012   4507464 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4507464-x64.msu   ใช่   ใช่
Windows Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4507462 ค่าสะสมรายเดือน Windows8-RT-KB4507462-x64.msu 4503285 ใช่   ใช่
Windows Windows Server 2012 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4507464 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8-RT-KB4507464-x64.msu   ใช่   ใช่
Windows Windows Server 2012 R2   4507448 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4507448-x64.msu 4503276 ใช่   ใช่
Windows Windows Server 2012 R2   4507457 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4507457-x64.msu   ใช่   ใช่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ ในการติดตั้ง KBNumber ชนิดของแพคเกจ ชื่อแพคเกจ Supersedence เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ Uninstallable ปัญหาที่ทราบ
Windows Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4507448 ค่าสะสมรายเดือน Windows8.1-KB4507448-x64.msu 4503276 ใช่   ใช่
Windows Windows Server 2012 R2 การ (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4507457 ความปลอดภัยเท่านั้น Windows8.1-KB4507457-x64.msu   ใช่   ใช่
Windows Windows Server 2016   4507460 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507460-x64.msu 4503267 ใช่   ใช่
Windows เซิร์ฟเวอร์ Windows 2016 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4507460 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507460-x64.msu 4503267 ใช่   ใช่
Windows เซิร์ฟเวอร์ Windows 2019   4507469 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507469-x64.msu 4503327 ใช่   ใช่
Windows เซิร์ฟเวอร์ Windows 2019 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4507469 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507469-x64.msu 4503327 ใช่   ใช่
Windows Windows Server รุ่นปี 1803 (เซิร์ฟเวอร์การติดตั้งหลัก)   4507435 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507435-x64.msu 4503286 ใช่   ใช่
Windows Windows Server รุ่น 1903 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4507435 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507435-x64.msu 4503286 ใช่   ใช่
Windows Windows Server รุ่น 1903 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)   4507453 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows10.0-KB4507453-x64.msu 4503293 ใช่   ใช่