ไม่สามารถดูหรือแก้ไขใน Office Online

อาการ

เมื่อคุณคลิกแฟ้มที่อยู่ในเว็บไซต์ Microsoft SharePoint Server 2010 หรือเว็บไซต์ Microsoft SharePoint Foundation 2010 คุณได้รับข้อความต่อไปนี้:

เปิดเอกสาร
คุณกำลังจะเปิด:
                ชื่อ: <filename>
                จาก: <sitename>
คุณต้องการเปิดแฟ้มนี้ด้วยวิธีใด


หรือคุณได้รับข้อความต่อไปนี้เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้มซึ่งอยู่ใน OneDrive เพื่อดูแฟ้มใน Office Online:

ดาวน์โหลดแฟ้ม
คุณต้องการเปิดหรือบันทึกแฟ้มนี้หรือไม่

                ชื่อ: <filename>
                ประเภท: <ประเภทแฟ้ม>
                จาก: livefilestore.com


สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานที่คุณร้องขอใน Office Online ไม่สนับสนุนรูปแบบแฟ้มของแฟ้มนั้น

การแก้ไข

เมื่อต้องการดูหรือแก้ไขแฟ้มโดยใช้ Office Online ให้เปิดแฟ้มใน Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010 หรือใน Microsoft Office Word 2010 แล้วบันทึกแฟ้มโดยใช้รูปแบบที่สนับสนุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ตารางต่อไปนี้จะแสดงรูปแบบแฟ้มที่แนะนำสำหรับ Office Online

ผลิตภัณฑ์รูปแบบแฟ้ม
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บของ Microsoft Excel 2010Excel Workbook (*.xlsx)
Excel Workbook Binary (*.xlsb)
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บของ Microsoft Word 2010Word Document (*.docx)
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บของ Microsoft PowerPoint 2010PowerPoint Presentation (*.pptx)

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการดูหรือแก้ไขในผลิตภัณฑ์ Office Online ให้ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบรูปแบบแฟ้มที่สนับสนุน

Microsoft Word
รูปแบบแฟ้มดูใน Word Onlineแก้ไขใน Word Online
เปิด XML (.docx)ใช่ใช่
ไบนารี (.doc)ใช่ใช่ Word Online แปลงแฟ้ม .doc เป็นแฟ้ม .docx เพื่อทำให้คุณสามารถแก้ไขแฟ้มได้ แต่คุณต้องบันทึกแฟ้มเป็นแฟ้ม .docx เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
แมโคร (.docm)ใช่ใช่ แต่แมโครไม่ทำงาน
แม่แบบ (.dotm, .dotx)ใช่ไม่ คุณต้องเปิดแม่แบบในไคลเอ็นต์
รูปแบบแฟ้มอื่นๆ (.dot, .mht, .mhtml, htm, .html, .odt, .rtf, .txt, .xml, .wps, .wpd)ไม่ไม่

Microsoft Excel
รูปแบบแฟ้มดูใน Excel Onlineแก้ไขใน Excel Online
เปิด XML (.xlsx)ใช่ใช่
ไบนารี (.xlsb)ใช่ใช่
ไบนารี (.xls)ใช่ บน OneDrive

ไม่ใช่ บน SharePoint
ใช่ บน OneDrive

ไม่ใช่ บน SharePoint
แมโคร (.xlsm)ใช่ใช่ แต่คุณจะได้รับพร้อมท์ให้สร้างสำเนาของแฟ้มที่นำแมโครออกไป เมื่อคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณดำเนินการ
รูปแบบแฟ้มอื่นๆ (.xltx, .xltm, .xlam, .xlm, .xla, .xlt, .xml, .xll, .xlw,ods, .prn, .txt, .csv, .mdb, .mde, .accdb, .accde, .dbc, .igy, .dqy, .rqy, .oqy, .cub, .uxdc, .dbf, .slk, .dif, .xlk, .bak, .xlb)ไม่ไม่

Microsoft PowerPoint
รูปแบบแฟ้มดูใน PowerPoint Onlineแก้ไขใน PowerPoint Online
เปิด XML (.pptx, .ppsx)ใช่ใช่
ไบนารี (.ppt, .pps)ใช่ใช่ PowerPoint Online แปลงแฟ้ม .ppt หรือ .pps เป็นแฟ้ม .pptx หรือ .ppsx เพื่อทำให้คุณสามารถแก้ไขแฟ้มได้ แต่คุณต้องบันทึกแฟ้มเป็นแฟ้ม .pptx หรือ .ppsx เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
แมโคร (.pptm, .potm, .ppam, .potx, .ppsm)ใช่ไม่
รูปแบบแฟ้มอื่นๆ (.pot, .htm, .html, .mht, .mhtml, .txt, .rtf, .wpd, .wps, .ppa, .odp, .thmx)ไม่ไม่คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2028380 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 25 ก.พ. 2015 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft Excel Online, Microsoft Word Online, Microsoft PowerPoint Online

คำติชม