เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน

ต่อไปนี้เป็นสิ่งต่างๆ ที่คุณสามารถปฏิบัติเพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของพีซี

ใช้การประหยัดพลังงาน
เปลี่ยนจอแสดงผลและการตั้งค่าพลังงาน
ปิดสิ่งที่คุณไม่ได้ใช้งานอยู่
เปลี่ยนการตั้งค่าการซิงค์
สิ่งอื่นๆ ที่คุณสามารถทำได้


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 20443 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 30 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม