แอปและการแจ้งให้ทราบสำหรับอุปกรณ์เสริม

นำไปใช้กับ: Windows 10 Mobile

อุปกรณ์เสริมคืออุปกรณ์ที่โต้ตอบหรือซิงค์กับ Windows 10 Mobile ของคุณ เช่น นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ ฝาปิดโทรศัพท์ เครื่องติดตามการออกกำลังกาย และนาฬิกาปลุก

อุปกรณ์เสริมบางเครื่องสามารถรับการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของคุณได้ คุณจึงเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าสตางค์ได้ โดยยังคงสามารถรับข้อความสำคัญหรือข้อความเตือนความจำได้

การแจ้งเตือนจะประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

  • การแจ้งเตือนเมื่อมีการโทร รวมถึง ID ผู้โทร
  • ข้อความ SMS รวมถึงผู้ส่งและเนื้อหา
  • ตัวเตือน
  • นาฬิกาปลุก
  • แบนเนอร์การแจ้งเตือนจากภายนอก
  • ข้อความอีเมล
  • เมตาดาต้าสำหรับเล่นสื่อ

แอปสำหรับอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมจะรับการแจ้งต่างๆ ผ่านทางแอพเสริมที่กำลังทำงานอยู่บนโทรศัพท์นั้นๆ แอพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ผลิตอุปกรณ์เสริม และโดยทั่วไปเจ้าของโทรศัพท์จะสามารถดาวน์โหลดได้ แอพสำหรับอุปกรณ์เสริมจะสามารถทำงานอยู่ในเบื้องหลังและคอยรับข้อมูลการแจ้ง จากนั้นแอพสำหรับอุปกรณ์เสริมจึงสามารถส่งข้อมูลการแจ้งไปยังอุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์จริงได้ โดยผ่านทางการเชื่อมต่อ เช่น Wi-Fi หรือ Bluetooth

ผู้ผลิตโทรศัพท์ของคุณอาจทำการติดตั้งแอพสำหรับอุปกรณ์เสริมไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อรองรับการใช้ฝาปิดโทรศัพท์ ฝาปิดโทรศัพท์จะช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับโทรศัพท์ได้ในขณะที่คุณปิดปกนั้นและล็อกโทรศัพท์เอาไว้ ตัวอย่างเช่น จะแสดงให้คุณเห็นเวลาหรือการแจ้งต่างๆ

เมื่อคุณติดฝาปิดโทรศัพท์ไว้กับโทรศัพท์ของคุณ และมีการติดตั้งแอพสำหรับอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้ แอพดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้สามารถรับการแจ้งจากโทรศัพท์ของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ

วิธีการที่แอพสำหรับอุปกรณ์เสริมใช้ข้อมูลการแจ้งของคุณ เช่น เนื้อหาข้อความ เป็นต้น จะขึ้นอยู่กับความเป็นส่วนตัวของผู้ผลิตแอพดังกล่าว

การเปิดหริอปิดใช้งานการแจ้งไปยังแอพสำหรับอุปกรณ์เสริม

เปิดข้อมูลการแจ้งไปยังแอพสำหรับอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้ เพื่อให้โทรศัพท์ของคุณส่งข้อมูลการแจ้งเข้าไปยังแอพดังกล่าว หรือทำการปิดข้อมูลการแจ้งเพื่อหยุดการส่งข้อมูลการแจ้งไปยังแอพนั้น

  1. ที่หน้าจอเริ่ม ให้ปัดนิ้วบนรายการแอปทั้งหมด จากนั้นเลือก การตั้งค่า
  2. เลือก ความเป็นส่วนตัว > แอปเสริม
  3. ค้นหาแอปที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการแจ้งเตือน จากนั้นเลือกเพื่อเปิด หรือปิดข้อมูลการแจ้งเตือนสำหรับแอปนั้น