ความช่วยเหลือด่วน คำถามที่ถามบ่อย


 
ความช่วยเหลือด่วนคืออะไร
คุณลักษณะนี้ทำงานอย่างไร 
ฉันจะเปิดความช่วยเหลือด่วนได้อย่างไร
ฉันจะใช้ความช่วยเหลือด่วนเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร
ฉันจะใช้ความช่วยเหลือด่วนเพื่อช่วยเหลือคนที่มีปัญหาคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร
ฉันไม่มีความช่วยเหลือด่วน ฉันจะติดตั้งโปรแกรมได้อย่างไร


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 20534 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม