การสนับสนุนหลักของ .NET

กลับไปยังโฮมเพจวงจรการใช้งาน
 

1. .NET Core คืออะไร
2. NET Core จัดส่งโดยวิธีใดบ้าง
3. วงจรการสนับสนุนของ .NET Core ทำงานอย่างไร
4. ฉันสามารถค้นหาวันสิ้นสุดสำหรับการเผยแพร่.NET Core รุ่นที่ต้องการได้จากที่ใด
5. วงจรการสนับสนุนสำหรับ ASP.NET Core และ Entity Framework Core ทำงานอย่างไร
6. คอมโพเนนต์ของบริษัทอื่นมีการดำเนินการอย่างไร
7. จะเป็นอย่างไรถ้าฉันใช้แหล่งข้อมูลที่มาจาก.NET Core ที่อยู่ใน GitHub
8. ความสัมพันธ์ระหว่าง.NET Core และ.NET Framework เป็นอย่างไร
9. เหตุใดการเผยแพร่.NET Core จึงไม่เป็นไปตามวงจรการสนับสนุนการใช้งานเดียวกับ.NET Framework
10. ฉันใช้ NET Framework 4.5.x หรือ 4.6.x. หมายความว่าฉันต้องอัปเดตแอปพลิเคชันให้ทำงานกับ.NET Core ใช่หรือไม่
11. ฉันสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ .NET Core


 ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นไปตาม ข้อสงวนสิทธิ์และการบอกกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft โปรดกลับมาหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี
 

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 20545 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 19 ก.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม