ข้อความเตือนเมื่อแพ็คส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา (MUI) ได้รับการติดตั้งบน Windows 7 รุ่นที่ไม่ถูกต้อง: "Windows นี้ไม่ใช่ของแท้"

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงหรือแฟ้มจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft คุณอาจได้รับข้อความเตือน "Windows นี้ไม่ใช่ของแท้" ใน Windows 7 นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามตรวจสอบ Windows 7 จากเว็บไซต์ซอฟต์แวร์ Microsoft ของแท้ การตรวจสอบอาจกระทำไม่สำเร็จ

อีกทั้งข้อความเตือนดังกล่าวอาจประกอบด้วยรหัสข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้

1699978131
1571607440
757834664
228668481

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • แพ็คส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา (MUI) ถูกติดตั้งเพื่อให้แสดงภาษาเพิ่มเติม
 • คุณได้ติดตั้ง Windows 7 ในรุ่นต่อไปนี้

  Starter

  Home Basic

  Home Premium

  Professional
แพ็คส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา (MUI) ได้รับการสนับสนุน ได้รับอนุญาต และมีจำหน่ายเฉพาะในรุ่น Windows 7 Ultimate และ Windows 7 Enterprise เท่านั้น หากแฟ้มภาษาเหล่านี้มีอยู่ใน Windows 7 รุ่นอื่น เทคโนโลยี Genuine Windows จะตรวจพบการดัดแปลงระบบและแสดงข้อความเตือน "Windows นี้ไม่ใช่ของแท้" ออกมา

สำหรับการตรวจหาเพื่อดูว่ามีเงื่อนไขเหล่านี้อยู่บนคอมพิวเตอร์หรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: ระบุรุ่น Windows

 1. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม
 2. คลิกขวาที่ Computer
 3. คลิก คุณสมบัติ
หากระบบปฏิบัติการปัจจุบันของ Windows 7 เป็น Starter, Home Basic, Home Premium หรือ Professional ให้ทำต่อที่หัวข้อ "ขั้นที่ 2: วิธีตรวจสอบการติดตั้งแพ็ค MUI" เพื่อระบุว่าแพ็ค MUI ได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์หรือไม่

ขั้นที่ 2: วิธีตรวจสอบการติดตั้งแพ็ค MUI

 1. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม พิมพ์ regedit ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วกด ENTER
 2. ถ้ากล่องโต้ตอบ การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ
 3. ค้นหา แล้วคลิกสองครั้งที่คีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages
หมายเหตุ
 • หากมีมากกว่าหนึ่งภาษาปรากฏขึ้นภายใต้คีย์ย่อยนี้ แสดงว่ามีการติดตั้งแพ็ค MUI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน "การแก้ไขปัญหา"
 • หากมีเพียงภาษาเดียวปรากฏขึ้นภายใต้คีย์ย่อยนี้ หรือระบบปฏิบัติการปัจจุบันเป็น Windows 7 Ultimate หรือ Windows 7 Enterprise ข้อความในบทความนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ ในกรณีนี้ กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows 7 ของแท้ในเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

การแก้ไข

หมายเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหาที่แสดงในบทความนี้จะเปลี่ยนระบบปฏิบัติการกลับเป็นภาษาเดิม ซึ่งอาจไม่ใช่ภาษาที่คุณเข้าใจ

วิธีที่ 1

หากใช้โปรแกรมของบริษัทอื่นในการติดตั้ง MUI คุณสามารถใช้โปรแกรมเดียวกันในการถอนการติดตั้ง MUI หลังจากที่คุณถอนการติดตั้ง MUI แล้ว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วตรวจสอบระบบปฏิบัติการใหม่ที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีที่ 2

หากคุณไม่สามารถค้นพบหรือใช้โปรแกรมของบริษัทอื่นในการถอนการติดตั้ง MUI และต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ตัวแทนสามารถช่วยคุณระบุได้ว่ามีการติดตั้ง MUI บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ และวิธีถอนการติดตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่แพ็คภาษา MUI ถูกถอนการติดตั้งออกไปแล้ว หรือหลังจากที่ Windows 7 ถูกติดตั้งใหม่ ระบบปฏิบัติการจะเปลี่ยนกลับไปใช้ภาษาเดิม ในบางกรณี คุณอาจไม่คุ้นเคยกับภาษานั้น ในสถานการณ์ดังกล่าว ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตัวใดตัวหนึ่ง
 • ในบางสถานการณ์ คุณสามารถติดตั้ง Language Interface Pack (LIP) ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
 • ใช้ Windows Anytime Upgrade (WUA) เพื่อปรับรุ่น Windows 7 ของคุณให้เป็น Windows 7 Ultimate หรือ Windows 7 Enterprise ซึ่งรุ่นดังกล่าวสามารถติดตั้งแพ็ค MUI ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
 • ซื้อระบบปฏิบัติการในภาษาที่คุณต้องการ หากคุณพบว่าคุณจะต้องทำอย่างนั้น คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการคืนเงินสำหรับ Windows รุ่นปัจจุบันของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงิน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUI โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวโปรแกรมปรับปรุงสำหรับเทคโนโลยีการเปิดใช้งาน Windows โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

971033 คำอธิบายโปรแกรมปรับปรุงสำหรับเทคโนโลยีการเปิดใช้งาน Windows
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2105247 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 4 ส.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม