เปลี่ยนการตั้งค่าคำบรรยายทดแทนการได้ยิน

นำไปใช้กับ: Windows 10

คำบรรยายทดแทนการได้ยินให้คุณสามารถอ่านคำที่พูดในส่วนที่เป็นเสียงของวิดีโอ รายการทีวี หรือภาพยนตร์

เมื่อต้องการปรับแต่งวิธีการที่คำบรรยายทดแทนการได้ยินปรากฏใน Windows และแอปสำหรับ Windows บางแอป ให้เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การตั้งค่า > ความง่ายในการเข้าถึง > คำบรรยายทดแทนการได้ยิน เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ แล้วดูวิธีที่จะปรากฏในการแสดงตัวอย่าง

การตั้งค่าคำบรรยายทดแทนการได้ยินในแอปการตั้งค่า