เปลี่ยนการตั้งค่าคำบรรยายทดแทนการได้ยิน

Windows 10 อนุญาตให้คุณอ่านคำที่พูดในส่วนที่เป็นเสียงของวิดีโอ รายการทีวี หรือภาพยนตร์

เมื่อต้องการปรับแต่งวิธีการที่คำบรรยายทดแทนการได้ยินปรากฏใน Windows และแอปของ Windows บางแอป ให้เลือกปุ่ม เริ่ม จากนั้นเลือก การตั้งค่า > ความง่ายในการเข้าถึง > คำบรรยายทดแทนการได้ยิน เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ แล้วดูวิธีที่จะปรากฏในการแสดงตัวอย่าง

เมื่อต้องการย้อนกลับไปใช้ค่าเริ่มต้น ให้เลือกปุ่ม คืนค่าเป็นค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าคำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินในแอปการตั้งค่า

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 21055 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม