คุณไม่สามารถพิมพ์กราฟิกพื้นหลังสำหรับเวิร์กชีต Excel ได้


สำหรับเวอร์ชัน Microsoft Excel ๙๕ของบทความนี้ให้ดูที่๑๓๔๒๑๒

อาการ


เมื่อคุณพิมพ์เวิร์กชีตที่มีกราฟิกพื้นหลังใน Microsoft Excel กราฟิกจะไม่ถูกพิมพ์ กราฟิกพื้นหลังยังไม่แสดงในการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

สาเหตุ


ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่สามารถพิมพ์กราฟิกพื้นหลังใน Excel

ข้อมูลเพิ่มเติม


เมื่อต้องการเพิ่มกราฟิกลงในพื้นหลังของเวิร์กชีต Excel ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เปิดเวิร์กชีตใน Excel
  2. บนเมนูรูปแบบให้คลิกแผ่นงานแล้วคลิกพื้นหลังหมายเหตุ ใน Microsoft Office Excel ๒๐๐๗ให้คลิกพื้นหลังในกลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษบนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ
  3. เลือกกราฟิกที่คุณต้องการให้ปรากฏเป็นพื้นหลังของแผ่นงานแล้วคลิกตกลง