วิธีการใช้ฟังก์ชันของแผ่นงาน INDEX และ MATCH กับเกณฑ์จำนวนมากใน Excel

หากต้องการดูบทความนี้สำหรับ Microsoft Excel 98 และรุ่นก่อนหน้า โปรดดูที่ 59482 .

สรุป

บทความนี้มีหลายตัวอย่างที่ใช้ฟังก์ชันของแผ่นงาน INDEX และ MATCH ใน Microsoft Excel เพื่อหาค่าจากเกณฑ์จำนวนมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ฟังก์ชันของแผ่นงาน INDEX และ MATCH เพื่อหาค่าจากเกณฑ์จำนวนมาก

ตัวอย่างที่ 1: ข้อมูลในคอลัมน์

วิธีที่ 1

 1. เริ่ม Excel
 2. พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ลงในแผ่นงานใหม่:

  A1: ส่วน B1: รหัส C1: ราคา D1: ค้นหาส่วน E1: ค้นหารหัส
  A2: x B2: 11 C2: 5.00 D2: y E2: 12
  A3: x B3: 12 C3: 6.00 D3: y E3: 11
  A4: y B4: 11 C4: 7.00 D4: x E4: 12
  A5: y B5: 12 C5: 8.00 D5: x E5: 11
 3. เมื่อต้องการเรียกข้อมูลราคาสำหรับส่วน y ด้วยรหัส 12 และคืนค่าไปยังเซลล์ F2 ให้พิมพ์สูตรต่อไปนี้ลงในเซลล์ F2:
  =INDEX($C$2:$C$5,MATCH(D2,IF($B$2:$B$5=E2,$A$2:$A$5),0))
 4. กด CTRL+SHIFT+ENTER เพื่อป้อนสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์

  สูตรจะส่งกลับค่า 8.00
 5. เลือกเซลล์ F2 จับจุดจับเติม แล้วเติมไปจนถึงเซลล์ F5 เพื่อเรียกข้อมูลราคาสำหรับแต่ละส่วนและชุดรหัส

วิธีที่ 2

วิธีที่สองให้ผลลัพธ์เดียวกันแต่จะใช้การเรียงต่อกันแทน สูตรตัวอย่างต่อไปนี้อาจจะเหมาะสมกว่าสำหรับการจับคู่ข้อมูลกับเกณฑ์มากกว่าสองเกณฑ์เนื่องจากไม่ต้องใช้คำสั่ง IF ที่ซ้อนกัน วิธีนี้จะเหมือนกับวิธีที่ 1 ยกเว้น คุณจะต้องแทนที่สูตรในขั้นตอนที่ 3 ด้วยสูตรต่อไป:
=INDEX($C$2:$C$5,MATCH(D2&E2,$A$2:$A$5&$B$2:$B$5,0))

ตัวอย่างที่ 2: ข้อมูลที่จัดเรียงในแถว

วิธีที่ 1

 1. เริ่ม Excel
 2. พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ลงในแผ่นงานใหม่:

  A1: ส่วน B1: x C1: x D1: y E1: y
  A2: รหัส B2: 11 C2: 12 D2: 11 E2: 12
  A3: ราคา B3: 5.00 C3: 6.00 D3: 7.00 E3: 8.00
  A4: ค้นหาส่วน B4: y C4: y D4: x E4: x
  A5: ค้นหารหัส B5: 12 C5: 11 D5: 12 E5: 11
 3. เมื่อต้องการเรียกข้อมูลราคาสำหรับส่วน y ด้วยรหัส 12 และคืนค่าไปยังเซลล์ B6 ให้พิมพ์สูตรต่อไปนี้ลงในเซลล์ B6:
  =INDEX($B$3:$E$3,MATCH(B4,IF($B$2:$E$2=B5,$B$1:$E$1),0))
 4. กด CTRL+SHIFT+ENTER เพื่อป้อนสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์

  สูตรจะส่งกลับค่า 8.00
 5. เลือกเซลล์ B6 จับจุดจับเติม แล้วเติมไปจนถึงเซลล์ E6 เพื่อเรียกข้อมูลราคาสำหรับแต่ละส่วนและชุดรหัส

วิธีที่ 2

วิธีที่สองให้ผลลัพธ์เดียวกันแต่จะใช้การเรียงต่อกันแทน สูตรตัวอย่างต่อไปนี้อาจจะเหมาะสมกว่าสำหรับการจับคู่ข้อมูลกับเกณฑ์มากกว่าสองเกณฑ์เนื่องจากไม่ต้องใช้คำสั่ง IF ที่ซ้อนกัน วิธีนี้จะเหมือนกับวิธีที่ 1 (ในตัวอย่างที่ 2) ยกเว้น คุณจะต้องแทนที่สูตรในขั้นตอนที่ 3 ด้วยสูตรต่อไป:
=INDEX($B$3:$E$3,MATCH(B4&B5,$B$1:$E$1&$B$2:$E$2,0))
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 214142 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 30 ก.ค. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม