วิธีการกำหนดค่าไทม์เซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิใน Windows 2000

ข้อมูลสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี โปรดสำรองรีจิสทรีไว้ก่อนที่จะแก้ไข โปรดทำความเข้าใจกับการเรียกคืนรีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล เรียกคืน และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
256986 คำอธิบายของรีจิสตรีของ Microsoft Windows
สำหรับ Microsoft Windows XP เวอร์ชันในบทความนี้ โปรดดูที่314054 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการกำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time ใน Microsoft Windows Server 2000 เซอร์วิส Windows Time สามารถกำหนดค่าเพื่อใช้นาฬิกาภายในของฮาร์ดแวร์ หรือแหล่งเวลาภายนอก เราแนะนำให้คุณใช้นาฬิกาฮาร์ดแวร์ภายใน

บทนำ

Windows มี W32Time ซึ่งเป็นเครื่องมือ Time service ที่จำเป็นสำหรับโปรโตคอลการตรวจสอบสิทธิของ Kerberos วัตถุประสงค์ของเซอร์วิส Windows Time คือการให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่รัน Windows 2000 หรือรุ่นใหม่กว่าในองค์กรใช้เวลาทั่วไป การรับประกันการใช้เวลาทั่วไปอย่างเหมาะสม เซอร์วิส Windows Time ใช้ความสัมพันธ์แบบลำดับขั้นที่ควบคุมการตรวจสอบสิทธิและไม่ให้เกิดการวนซ้ำ

โดยค่าเริ่มต้น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ใช้โครงสร้างแบบลำดับขั้นต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์เดสก์ทอปไคลเอนต์ใช้การตรวจสอบโดเมนคอนโทรลเลอร์เป็นตัวช่วยเรื่องเวลา
 • เซิร์ฟเวอร์สมาชิกทั้งหมดจะดำเนินการตามกระบวนการเดียวกันเป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปไคลเอนต์
 • โดเมนคอนโทรลเลอร์อาจใช้การทำงานหลักของ primary domain controller (PDC) เป็นตัวจัดการเวลาภายในแต่อาจใช้โดเมนคอนโทรเลอร์หลักตามระดับตัวเลข
 • การทำงาน PDC หลักตามลำดับชั้นของโดเมนต่างๆ ในการเลือกตัวจัดการเวลาภายใน
ด้วยการทำตามลำดับชั้นนี้ PDC ทำงานหลักที่รากของฟอเรสต์จะกลายเป็นส่วนตรวจสอบสิทธิสำหรับองค์กร เราแนะนำให้คุณกำหนดค่าไทม์เซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบสิทธิเพื่อรวบรวมเวลาจากแหล่งฮาร์ดแวร์ เมื่อคุณกำหนดค่าการตรวจสอบสิทธิไทม์เซิร์ฟเวอร์เพื่อซิงค์กับแหล่งเวลาอินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่มีการตรวจสอบสิทธิ นอกจากนี้เราแนะนำให้คุณลดเวลาในการแก้ไขการตั้งค่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณและไคลเอนต์แบบสแตนด์อะโลน คำแนะนำเหล่านี้ช่วยเพิ่มความถูกต้องและความปลอดภัยไปยังโดเมนของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การกำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time เพื่อให้ใช้นาฬิกาฮาร์ดแวร์ภายใน

คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรง หากคุณแก้ไขรีจิสทรีไม่ถูกต้อง โดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น ซึ่งคุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ไมโครซอฟท์ไม่อาจรับประกันได้ว่าปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง

เราแนะนำให้คุณกำหนดค่าไทม์เซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบสิทธิเพื่อดึงเวลาจากแหล่งฮาร์ดแวร์ เมื่อคุณกำหนดค่าการตรวจสอบสิทธิไทม์เซิร์ฟเวอร์เพื่อซิงค์กับแหล่งเวลาอินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่มีการตรวจสอบสิทธิ การกำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time เพื่อใช้นาฬิกาฮาร์ดแวร์ภายใน นาฬิกา ตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ regedit แล้วคลิก OK
 2. ค้นหาแล้วคลิก รีจิสทรีซับคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. ในพื้นที่ด้านขวา คลิกขวาที่ ReliableTimeSource แล้วคลิก Modify
 4. ใน Edit DWORD Value พิมพ์ 1 ในช่อง Value data แล้วคลิก OK
 5. ค้นหาแล้วคลิกรีจิสทรีซับคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. ในพื้นที่ด้านขวา คลิกขวาที่ LocalNTP แล้วคลิก Modify
 7. ใน Edit DWORD Value พิมพ์ 1 ในช่อง Value data แล้วคลิก OK
 8. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 9. ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นเซอร์วิส Windows Time ใหม่ แล้วกด ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. รันคำสั่งต่อไปนี้ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องนอกจาก Time Server เพื่อตั้งเวลาของคอมพิวเตอร์ภายในระบบกับเวลาของเซิร์ฟเวอร์ใหม่:

  w32tm -s
หมายเหตุ คุณต้องกำหนดค่า Time Sever เพื่อซิงโครไนซ์กับตัวเอง หากคุณกำหนดค่า Time Server เพื่อซิงโครไนซ์กับตัวเอง กิจกรรมต่อไปนี้จะถูกบันทึกไว้ในล็อกแอปพลิเคชัน:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง w32tm พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:

w32tm /?

การกำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time เพื่อใช้แหล่งข้อมูลเวลาภายนอก

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time service ในการทำงานหลัก PDC ที่รากของฟอเรสต์เพื่อจำไทม์เซิร์ฟเวอร์ Simple Network Time Protocol (SNTP) ภายนอกสำหรับการตรวจสอบสิทธิ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Microsoft time server (time.windows.com) เป็นไทม์เซิร์ฟเวอร์ SNTP ภายนอกได้ เมื่อต้องการกำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time เพื่อใช้นาฬิกาฮาร์ดแวร์ภายใน นาฬิกา ตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ regedit แล้วคลิก OK
 2. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนประเภทเซิร์ฟเวอร์เป็น NTP:
  1. ค้นหาแล้วคลิกรีจิสทรีซับคีย์ต่อไปนี้:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. ในพื้นที่ด้านขวา คลิกขวาที่ TYPE แล้วคลิก Modify
  3. ใน Edit Value พิมพ์ NTP ในช่อง Value data แล้วคลิก OK
 3. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เป็นแหล่งเวลาที่เชื่อถือได้:
  1. ในพื้นที่ด้านขวา คลิกขวาที่ ReliableTimeSource แล้วคลิก Modify
  2. ใน Edit DWORD Value พิมพ์ 1 ในช่อง Value data แล้วคลิก OK
 4. ืทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ LocalNTP เป็น 1:
  1. ในพื้นที่ด้านขวา คลิกขวาที่ LocalNTP แล้วคลิก Modify
  2. ใน Edit DWORD Value พิมพ์ 1 ในช่อง Value data แล้วคลิก OK
 5. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อระบุแหล่งเวลา:
  1. ในพื้นที่ด้านขวา คลิกขวาที่ NtpServer แล้วคลิก Modify
  2. ใน Edit Value พิมพ์ Peers ในช่อง Value data แล้วคลิก OK

   หมายเหตุ Peers คือตำแหน่งสำหรับรายชื่อที่แยกโดยใช้ช่องว่างของเพียร์ต่างๆ ที่คอมพิวเตอร์ของคุณรับข้อมูลเวลามา แต่ละชื่อ DNS ที่ปรากฏในรายชื่อต้องไม่ซ้ำกัน
 6. เฉพาะสำหรับ Windows 2000 Service Pack 4 ให้กำหนดการตั้งค่าแก้ไขเวลา โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ค้นหาแล้วคลิกรีจิสทรีซับคีย์ต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. ในพื้นที่ด้านขวา คลิกขวาที่ MaxAllowedClockErrInSecs แล้วคลิก Modify
  3. ใน Edit DWORD Value พิมพ์ TimeInSeconds ในช่อง Value data แล้วคลิก OK

   หมายเหตุTimeInSeconds เป็นตัวยึดตำแหน่งสำหรับส่วนต่างของจำนวนวินาทีสูงสุดระหว่างนาฬิกาในระบบและเวลาที่ได้รับการเซิร์ฟเวอร์ NTP เพื่อพิจารณาเวลาใหม่ที่ถูกต้อง

 7. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดช่วงโพล:
  1. ค้นหาแล้วคลิกรีจิสทรีซับคีย์ต่อไปนี้:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. ในพื้นที่ด้านขวา คลิกขวาที่ Period แล้วคลิก Modify
  3. ใน Edit DWORD Value พิมพ์ 24 ในช่อง Value data แล้วคลิก OK
 8. ในเมนู File ให้คลิกที่ Exit เพื่อออกจาก Registry Editor
 9. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อเริ่มเซอร์วิส Windows Time ใหม่ แล้วกด ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. รันคำสั่งต่อไปนี้ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องนอกจาก Time Server เพื่อตั้งเวลาของคอมพิวเตอร์ภายในระบบกับเวลาของเซิร์ฟเวอร์ใหม่:
  w32tm -s

โดยค่าเริ่มต้น SNTP ใช้ User Datagram Protocol (UDP) พอร์ต 123 หากพอร์ตนี้ไม่ได้เปิดสำหรับอินเทอร์เน็ต คุณจะไม่สามารถซิงโครไนซ์เซิร์ฟเวอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Internet SNTP ได้ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการกำหนดค่าให้เป็นแหล่งเวลาที่เชื่อถือได้ ได้รับการระบุเป็นรากของเซอร์วิส Windows Time รากของเซอร์วิสไทม์คือเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอสิทธิสำหรับโดเมนและปกติจะได้รับการกำหนดค่าให้ดึงเวลาจากเซิร์ฟเวอร์ NTP หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายนอก สามารถกำหนดค่าไทม์เซิร์ฟเวอร์ให้เป็นแหล่งเวลาที่เชื่อถือได้เพื่อกำหนดวิธีการที่เวลาจะได้รับการส่งไปทั่วทั้งโครงสร้างโดเมน หากโดเมนคอนโทรลเลอร์ได้รับการกำหนดค่าให้เป็นแหล่งเวลาที่เชื่อถือได้ เซอร์วิส Net Logon จะประกาศว่าโดเมนคอนโทรลเลอร์นั้นเป็นแหล่งเวลาที่เชื่อถือได้เมื่อล็อกอินเข้าสู่เครือข่าย เมื่อโดเมนคอนโทรลเลอร์อื่น มองหาแหล่งเวลาเพื่อซิงโครไนซ์ด้วย จะเลือกแหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนเป็นอันดับแรกหากมี

คีย์รีจิสทรี HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period ควบคุมความถี่ของการซิงโครไนซ์ของเซอร์วิส Windows Time หากมีการระบุค่านี้ไว้ ต้องเป็นหนึ่งในค่าพิเศษในรายการต่อไปนี้:
 • 65531, "DailySpecialSkew" - กำหนดการซิงโครไนซ์ให้เป็นหนึ่งครั้งทุกๆ 45 นาทีจนสำเร็จหนึ่งครั้ง จากนั้นหนึ่งครั้งทุกวัน
 • 65532, "DailySpecialSkew" - กำหนดการซิงโครไนซ์ให้เป็นหนึ่งครั้งทุกๆ 45 นาทีจนสำเร็จสามครั้ง จากนั้นหนึ่งครั้งทุกวัน การตั้งค่านี้เป็นค่าเริ่มต้น
 • 65533, "Weekly" - กำหนดการซิงโครไนซ์ให้เป็นหนึ่งครั้งทุกๆ 7 วัน
 • 65534, "Tridaily" - กำหนดการซิงโครไนซ์ให้เป็นหนึ่งครั้งทุกๆ 3 วัน
 • 65535, "BiDaily" - กำหนดการซิงโครไนซ์ให้เป็นหนึ่งครั้งทุกๆ 2 วัน
 • 0 - สำหรับ NT5DS กำหนดการซิงโครไนซ์ให้เป็นหนึ่งครั้งทุกๆ 45 นาที จนกระทั่งสำเร็จสามครั้ง จากนั้นหนึ่งครั้งทุกๆ แปดชั่วโมง สำหรับ NTP การซิงโครไนซ์คือหนึ่งครั้งทุกๆ 8 ชั่วโมง
 • freq - freq ใช้แทนจำนวนครั้งต่อวันที่คุณต้องการให้เซอร์วิส Windows Time ซิงโครไนซ์ หากต้องการค่าอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ คุณต้องใช้ตัวเลือกนี้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซอร์วิส Windows Time คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความต่างๆ ใน Microsoft Knowledge Base:

884776 การกำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time กับการชดเชยเวลามากๆ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
816042 วิธีการกำหนดค่าไทม์เซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
314054 วิธีการกำหนดค่าไทม์เซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซอร์วิส Windows Time ในฟอเรสต์ของ Windows Server 2003 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 216734 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 26 ต.ค. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม