มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคลิกที่การเชื่อมโยงหลายมิติใน Office ว่า: "ไม่พบอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์"

อาการ

เมื่อคุณสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติในเอกสาร Office แล้วคลิกที่การเชื่อมโยงนั้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้

ไม่สามารถเปิด<URL> ได้ ไม่พบอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
เมื่อ <URL> คือการเชื่อมโยงหลายมิติที่คุณใส่เข้าไป

หมายเหตุ: การเชื่อมโยงหลายมิตินั้นสามารถทำงานได้จริงหากคุณพิมพ์ลงไปโดยตรงในเบราว์เซอร์หรือในกล่อง เปิด ของกล่องโต้ตอบ เรียกใช้ (คลิก เริ่ม จากนั้นคลิก เรียกใช้)

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • คุณกำลังใช้ Microsoft Internet Explorer:

  • พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ -หรือ-

  • ไฟร์วอลล์ที่ไม่อนุญาตการร้องขอให้วาง HTTP บนเครือข่ายเฉพาะที่
  -และ-

 • Internet Explorer ไม่ใช่เบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ


  -และ-

 • ไม่มีรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้หรือไม่ได้ตั้งค่าให้เป็น 1:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet


  *สำหรับ Office รุ่น 32 บิตบน Windows รุ่น 64 บิต:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

หากต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้กับฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง Fix it ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา
หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้อยู่กับคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกระบบแก้ไขปัญหา Fix it ไว้ในแฟลชไดร์ฟหรือแผ่น CD จากนั้นเรียกใช้ในคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้เพิ่มคีย์ย่อย อินเทอร์เน็ต ถ้าไม่มี แล้วตั้งค่า ข้อมูลค่า หรือถ้ามีอยู่แล้วก็ให้ตั้งค่า ข้อมูลค่า ของคีย์ย่อย อินเทอร์เน็ต นั้น

การเพิ่มคีย์ย่อย อินเทอร์เน็ต ลงในรีจิสทรีและการตั้งค่า ข้อมูลค่า

 1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงาน
 2. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิกที่ เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิดแล้วคลิก ตกลง
 3. ใน Registry Editor เรียกดูคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common
  หมายเหตุ รีจิสทรีคีย์นี้จะเหมือนกันหมดทุกรุ่นที่มีอยู่ในหัวข้อ "นำไปใช้กับ" รีจิสทรีคีย์นี้จะไม่แตกต่างกันสำหรับรุ่นที่แตกต่างกัน ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Office รุ่น 32 บิตบน Windows รุ่น 64 บิต คุณจำเป็นต้องใช้ Wow6432Node HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet
 4. ที่เมนู แก้ไข เลือก สร้าง แล้วคลิก คีย์
 5. ตั้งชื่อคีย์ย่อยใหม่นี้ว่า อินเทอร์เน็ต
 6. ต้องแน่ใจว่าได้เลือกคีย์ย่อย อินเทอร์เน็ต แล้ว บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า: ForceShellExecute
 7. คลิกสองครั้งที่ ForceShellExecute จากนั้นตั้งค่า ข้อมูลค่า ให้เป็น 1 คลิก ตกลง
 8. ที่เมนู รีจิสทรี คลิก ออก

การตั้งค่า ข้อมูลค่า

 1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงาน
 2. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิกที่ เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 3. ใน Registry Editor เรียกดูคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

  หมายเหตุ รีจิสทรีคีย์นี้จะเหมือนกันในทุกรุ่นที่มีอยู่ในหัวข้อ "นำไปใช้กับ" รีจิสทรีคีย์นี้จะไม่แตกต่างกันสำหรับรุ่นที่แตกต่างกัน ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Office รุ่น 32 บิตบน Windows รุ่น 64 บิต คุณจำเป็นต้องใช้ Wow6432Node HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet
 4. ต้องแน่ใจว่าได้เลือกคีย์ย่อย อินเทอร์เน็ต แล้ว บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า: ForceShellExecute
 5. คลิกสองครั้งที่ ForceShellExecute จากนั้นตั้งค่า ข้อมูลค่า ให้เป็น 1 คลิก ตกลง
 6. ที่เมนู รีจิสทรี คลิก ออก

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดส่วนนี้ได้ ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับข้อเสนอแนะของคุณ หากต้องการแสดงคำติชมหรือรายงานปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ คุณสามารถฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน" หรือส่งอีเมลถึงเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าระบบปฏิบัติการของคุณเป็น Microsoft Windows 2000 คุณต้องปรับรุ่นแฟ้ม Hlink.dll การปรับปรุงนี้มีอยู่ใน Windows 2000 Service Pack 1

การเชื่อมโยงหลายมิติอาจไม่ไปที่เอกสาร Microsoft Word หรือแผ่นงาน Microsoft Excel หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

280680 ไม่สามารถตามการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเอกสาร Office ได้

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 218153 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 21 ต.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Outlook 2010

คำติชม