วิธีเปลี่ยนจำนวนแฟ้มที่แสดงในเอกสารล่าสุดใน Office 2010

ข้อความสั้น

บทความนี้อธิบายวิธีเปลี่ยนจำนวนแฟ้มที่แสดงในเอกสารล่าสุดใน Office 2010

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif

ในโปรแกรมประยุกต์ Office 2010 อย่างเช่น Word 2010 หรือ Excel 2010 เอกสารที่ใช้ล่าสุดจะแสดงอยู่ใน เอกสารล่าสุด ในแท็บ แฟ้ม อยากรู้ว่าเราจะเปลี่ยนจำนวนแฟ้มที่แสดงในรายชื่อได้หรือเปล่า

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-notice.gif

คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนได้อย่างง่ายดาย คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-say.gif

หน้าต่าง ตัวเลือกของ Word จะแสดงขึ้นมา

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif

คลิก ขั้นสูง และใน แสดง ให้เปลี่ยนตัวเลขของ แสดงจำนวนเอกสารล่าสุด ฉันกำลังเปลี่ยนตัวเลขจาก “25” เป็น “6” แล้วคลิก ตกลง
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif

จำนวนแฟ้มที่แสดงในเอกสารล่าสุดเปลี่ยนไปแล้ว!http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif

คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนของ เอกสารล่าสุด ใน Excel 2010 หรือ PowerPoint 2010 ได้ด้วยวิธีเดียวกันนี้
ถ้าคุณต้องการลบรายชื่อออกให้หมด ดูที่ “วิธีล้างเอกสารล่าสุดใน Office 2010

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif

จะจำเอาไว้ ขอบคุณนะ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2278352 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ต.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม